En feil i en ventil ved atomreaktoren i Halden lekkasje av radioaktivt tungtvann inne i reaktoren, men det har ikke vært lekkasje ut av reaktoren eller til omgivelsene. Reaktoren startes dermed ikke opp som planlagt neste uke. Her et bilde fra 1959 da reaktoren var klar til innvielse. (Foto: Knoblauch, NTB scanpix)

Feil oppdaget på ventil ved atomreaktoren i Halden

En feil på en ventil ved atomreaktoren i Halden fører til at reaktoren ikke starter opp som planlagt neste uke. Ventilfeilen utgjør ingen fare.

Reaktoren var stengt da feilen ble oppdaget fredag 23. mars i forbindelse med rutinemessig tilstandskontroll, skriver Teknisk Ukeblad.

Oppstarten av reaktoren skulle vært allerede i april, men blir nå forsinket i flere måneder. Trolig startes den først opp igjen i august eller september.

– Vi oppdaget feilen og varslet umiddelbart Statens strålevern om lekkasjen. Dette er en sluseventil og barriere mot tap av tungtvann, men vi kan ikke åpne den uten å foreta omfattende sikkerhetsanalyser, sier direktør Atle Valseth ved Institutt for energiteknikk (IFE).

Valseth opplyser til ukebladet at det er konstatert en lekkasje av tungtvann gjennom ventilen, men sier dette går ut i primærkretsen til reaktortanken og rørsystemene for kjøling. Det er dermed ikke fare for oppheting.

Valseth opplyser at det ikke har skjedd noe som representerer en fare for helse, miljø eller sikkerhet, og understreker at radioaktivt vann ikke har lekket ut til omgivelsene.

– Det er ingen lekkasje ut av reaktoren eller til omgivelsene. IFE har omfattende overvåking av reaktoren for å måle radioaktive utslipp til luft og vann. Feilen på ventilen har ikke medført forhøyede stråledoser, og det er verken sluppet ut tungtvann eller radioaktivitet til omgivelsene, skriver Valseth i en pressemelding.

Arbeidet med å undersøke årsaken til ventilfeilen krever store ressurser. I tillegg har IFE viktige oppgaver knyttet til håndtering av det norske atomavfallet.

Powered by Labrador CMS