Når havsula jakter på mat flyr den i vindmølle-høyde, det er risikabelt for sjøfuglen. (Foto: Andreas Trepte, under lisens Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

Farlige vindmøller for fugler

Tusenvis av havsuler står i fare for å krasje inn i vindmøller langs kysten av Storbritannia. Risikoen ser ut til å være langt større enn tidligere antatt.

Havsula flyr høyere enn mange har trodd. Dermed står den i fare for å kollidere med vindmøllene som skal bygges utenfor kysten av Skottland.

1500 fugler kan bli drept av vindmøller hvert år dersom myndighetene ikke endrer byggeplaner, anslår britiske forskere.

Det er 12 ganger så mange som tidligere beregninger har vist.

Verdens største koloni

Forskerne festet GPS og lufttrykksmålere på fuglene for å finne ut hvor høyt de faktisk flyr. Det gir sikrere svar enn tidligere målinger basert på radar eller rett og slett øyemål fra trente folk i båt.

– Våre beregninger, dersom de stemmer, er høye nok til å skape bekymring for mulige langtidseffekter på størrelsen på populasjonen, sier Ian Cleasby, en av forskerne bak studien.

Kolonien de har studert holder til på Bass Rock i Skottland. Der hekker verdens største koloni av havsuler, rundt 70 000 par, mellom april og september.

Mindre enn 50 kilometer unna er det planlagt hundrevis av nye vindmøller.

Norske Statoil og Statkraft er også med på å bygge vindmøller i Storbritannia, ifølge nettstedet e24, men det er lenger sør, utenfor kysten av England.

I feil høyde på feil sted

Havsula kan stupe fra 30 meters høyde ned i havet når den dykker etter fisk. (Foto: Mike Pennington, under lisens Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0)

Minimum avstand mellom havoverflaten og vingene på vindmøllen er satt til 22 meter, av hensyn til båttrafikken. Man har regnet med at havsula flyr lavere enn det.

Det gjør den i dagliglivet rundt kolonien og i transportetapper mellom koloni og fiskeplass i havet, fant forskerne. Da er gjennomsnittlig flyhøyde 12 meter.

Men fugl som er på tokt for å finne mat, flyr i gjennomsnitt 27 meter over havet før de stuper ned og fanger fisk.

Dermed står de i fare for et ublidt møte på vei til matfatet.

– Mange havsuler kan komme til å fly i feil høyde på feil sted, sier en annen av forskerne, Ewan Wakefield, som anbefaler at minimumsavstanden mellom havoverflate og vindmøllevinge settes til 30 meter.

Industrien er skeptisk

Det blir snart flere vindmøller utenfor kysten av Skottland. (Foto: William Starkey, under lisens Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0)

Forskerne understreker at beregningene er usikre og dessuten basert på dagens størrelse på vindmøllene. De anbefaler flere målinger ved hjelp av instrumenter festet på fuglene for å få sikrere svar om hvordan de beveger seg.

Den skotske regjeringen sier forskningen er et nyttig bidrag, melder BBC.

Kritikerne innvender at beregningene er gjort med utgangspunkt i en liten andel av fuglene, til sammen 55 fugler over tre år, og at de derfor må tolkes med forsiktighet.

– Det er viktig å sette denne forskningen i kontekst. Den fokuserer på å utvikle en ny metode ved å undersøke et bittelite utvalg på mindre enn én prosent av havsulekolonien på Bass Rock, sier Hannah Smith i energiselskapet Scottish Renewables, som leverer vindkraft, til BBC.

Svaret til naturvernere BBC har snakket med er at fuglekolonien er så stor at det ville krevd urealistiske mengder fugl, 800 individer, for å komme opp i bare 0,5 prosent.

Referanse:

Ian R. Cleasby mfl: Three-dimensional tracking of a wide-ranging marine predator: flight heights and vulnerability to offshore wind farms. Journal of Applied Ecology, online 28. september 2015. DOI: 10.1111/1365-2664.12529

Powered by Labrador CMS