Leoparden sover om dagen og er aktiv om natten. Hvis mennesker tilpasser seg leopardens døgnsyklus, er det mulig for dem å bo tett sammen, viser et samarbeidsprosjekt mellom norske og indiske forskere. (Foto: Vidya Athreya)

Mennesker og leoparder kan leve tett sammen

Det blir stadig vanligere at leoparder og mennesker bor tett sammen i India. Det krever at begge tilpasser seg hverandre. Når leoparden jakter om natten, må folk og husdyr holde seg inne. 

I landbruksområdene rundt byen Akole i delstaten Maharashtra i India lever mennesker tett sammen med leoparder. Uten de store konfliktene.

I andre deler av landet er det store problemer.

Hver uke blir mennesker drept av leopard i India.

Hvorfor går det noen ganger bra, mens det andre ganger ender med tragedie?

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Hedmark har samarbeidet med indiske forskere om å finne svaret på dette. 

Forskeren har satt GPS-halsbånd på de store pattedyra. Slik har de kunne følge rovdyrenes bevegelser nøye.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet PlusOne. 

Gikk inn på kjøkkenet

John Linnell hadde hjertet i halsen da leopardene han forsket på gikk inn på kjøkkenet til folk. (Foto: NINA)

John Linnell er en av NINA-forskerne som har deltatt i prosjektet. Han forteller at det har vært et spennende prosjekt, både faglig og følelsesmessig.

– Alle leopardene vi hadde GPS-merket gikk en eller annen gang i løpet av prosjektet inn i husene til folk, og gjerne inn på kjøkkenet. De fulgte vanligvis etter hunder, som er et hovedbyttedyr for leoparder i dette området, forteller han.

Som forsker følte Linnell et ansvar for at leopardene han hadde vært med på å merke ikke skulle skade noen. Derfor slo hjertet litt ekstra da han så at leopardene beveget seg så tett inntil menneskene. Men i de aller fleste tilfellene så ikke de som bodde i husene dyret.

En av leopardene som forskerne merket, slo seg ned i en åker med sukkerrør, bare 300 meter fra en barneskole, da hun hadde født to unger. Små barn passerte leoparden hver eneste dag, uten å se den.

– I dette prosjektet har vi forstått at leoparder er ekstremt sky. De kan bo helt inntil mennesker og samtidig være usynlige. Samtidig har vi vist hvor tilpasningsdyktige de er. De kan trives i landskaper hvor det bor ekstremt mange mennesker og tilpasse seg menneskenes liv.

Stadig vanligere å bo nær mennesker

De siste 10-15 årene har det blitt stadig vanligere at leoparder bosetter seg nært mennesker i India. Forskerne er litt usikker på hva som er årsaken. Forklaringen er mange, og de er ulike.

En av forklaringene er at leopardene har blitt tallrike, siden de har vært totalfredet helt siden 1950-tallet i India.

– Leoparder har ikke tilgang på Google Earth. Når de velger seg et sted å bo, gjør de det tilfeldig. Noen ganger klarer de å finne en leveområde i skogen, andre ganger kommer til områder med mange mennesker, forteller forskeren.

Leopardene er veldig tilpasningsdyktig. Den kan trives i landbruksområder, der de kan gjemme seg i høyt avling som mais eller sukkerrør på dagtid. Den jakter bare på natten. Alt den trenger er noen å spise og steder å gjemme seg. En åker er like bra som en jungel.

– Menneskenes husdyr er attraktive mat for leopardene. Hovedsakelig er det hunder som blir tatt. Selv om inderne liker hundene sin, har de en annen status enn her i Norge, derfor skaper ikke dette så mye konflikt.

Husdyr som sauer og geiter blir tatt inn om kvelden, derfor blir de sjeldnere leopardmat.

Men ofte går det galt

Men møtet mellom menneske og rovdyret er ikke bare preget av harmoni i India.

Leoparder dreper ofte mennesker. Noen steder i landet har det vært et stort økning i antall drepte av rovdyret.

– Mange steder i India krever innbyggerne at leoparden blir fjernet når den dukker opp i lokalsamfunnet. Det er ikke lov til å drepe den. Derfor blir mange leoparder flyttet til steder der det ikke bor mennesker.

Det er da konflikten dukker opp, sier Linnell.

Leoparden er ekstremt sky og svært tilpasningsdyktige. Den kan bo tett innpå mennesker og samtidig være usynlig. Her radiomerkes en leopard i India, slik at forskerne kan følge dens bevegelser. (Foto: Vidya Athreya)

Hvis leoparden blir flyttet til et fremmed sted, opplever den nemlig stress og usikkerhet.

– Leoparden er svært avhengig av å kjenne landskapet den bor i. Hvis den har kunnskap om hvem som bor der, når de beveger seg ute, om de har husdyr, osv., da har den kontroll. Da kan konflikt unngås. Men blir den flyttet, kan den bli farlig. 

– Den blir fort stresset hvis den får problemer med å finne mat i en ukjent landskap, eller på grunn av konflikter med andre leoparder som bor i området allerede. Hvis det er noen jeg ikke vil treffe på en mørk natt i India, så er det en stresset og sulten leopard, sier Linnell.

– En annen problem er at leoparder som er flyttet, ofte kommer tilbake til sitt kjente område. Den betyr at det er viktig  for indisk forvaltning å investere i forebyggende tiltak for å unngå konflikter, i stedet for å reagere i etterkant.

Har vi noe å lære?

Leoparden har en helt spesiell stilling i India. Den er totalfredet, og dette er ikke oppe til diskusjon, mener Linnell.

– Mange mennesker i det området vi har studert tilber en leopardgud som heter Waghoba. Selv om en leoprad dreper et menneske, krever ikke folk at den skal bli avlivet. Vi snakker tross alt om en gud!

Han mener det er oppløftende å se hvilken respekt indere har for ville dyr, og hvor stor evne de har til å akseptere at også de har en plass i verden. Selv om konsekvensen av et møte mellom et menneske og et vilt dyr kan være alvorlige, har de fortsatt en grunnleggende respekt for dyret.

– Kanskje har vi her i Skandinavia noe å lære av inderne der, nemlig at også vi må ofre noe for å  at det skal være plass for rovdyr i vår moderne verden? 

Referanse:

Morten Odden, Vidya Athreya, Sandeep Rattan, John Linnell: Adaptable Neighbours: Movement Patterns of GPS-Collared Leopards in Human Dominated Landscapes in India, PlosOne

Powered by Labrador CMS