Great Salt Lake er en salt innsjø i Utah i USA.

Forskere kjente bare til to dyr som klarer seg i Great Salt Lake. Nå er det funnet ett til 

Saltsjøkreps og larver av vannfluer lever i det salte vannet. Nå har forskere funnet en krabat til. 

Professor Michael Werner gikk ved Antelope Island i innsjøen Great Salt Lake i Utah. Da kom han over et skilt han stusset over. 

Skiltet nevnte at bare saltsjøkreps og vannfluer klarer å overleve i det salte vannet i den amerikanske innsjøen. 

Werner hadde sine tvil, forteller han i en video fra University of Utah. Han er professor i biologi ved universitetet. 

Hva med rundorm?

Professoren bruker rundorm i forskningen sin. Rundormer er ofte små, mellom 0,1 og 2,5 millimeter store. De kan være frittlevende eller leve som parasitter i andre dyr. De er det mest tallrike dyret på jorden, ifølge Britannica

De klarer seg i de fleste miljøer: I kalde og tørre områder, dypt nede i havet og under jordoverflaten. 

I fjor ble det funnet rundorm som var frosset i permafrost i 46.000 år. De ble tint opp og levde videre, forteller Werner. Studien er omtalt hos blant andre NPR

Werner hadde dermed en sterk mistanke om at det finnes rundorm i Great Salt Lake. 

Et eksempel på en rundorm i slekten paratylenchus under et mikroskop. Denne er parasitt på planter.

Langt saltere enn havvann

Han fikk rett. 

Werner og kollegaer har nå publisert en studie som bekrefter at det er rundormer i Great Salt Lake. Massevis av dem. 

Innsjøen i Utah er langt saltere enn havvann. Saltinnholdet er mellom 5 og 27 prosent. Til sammenligning er saltinnholdet i havet er i gjennomsnitt 3,5 prosent, ifølge Wikipedia

Det høye saltinnholdet skyldes at Great Salt Lake ikke har noe utløp. 

Små mengder salt fraktes av elver ned i innsjøen og blir værende der. For 30.000 år siden, under istiden, var det en stor innsjø på samme sted som blir kalt Lake Bonneville. 

I dag er Great Salt Lake en grunn innsjø som er 4,9 meter dyp i gjennomsnitt. Den måler 121 ganger 45 kilometer. 

Innsjøen er for salt for fisk og andre vannlevende dyr, men flere typer alger og mikroorganismer lever i vannet. 

Saltsjøkreps og vannfluer spiser av algene, ifølge Utah.com. Innsjøen er også et viktig stoppested for millioner av fugler som spiser fluene og krepsen. 

Nå kan forskere bekrefte at rundorm er en del av økosystemet i Great Salt Lake. 

Bilde fra prøvetaking i Great Salt Lake.

Skjulte seg i forsteinede klumper

Michael Werner og kollegene begynte å samle inn prøver fra innsjøbunnen våren 2021. 

De fant ikke rundorm i prøvene fra bunnen ved å bruke den vanligste metoden. 

Julie Jung, postdoktor ved universitetet, fikk mistanke om at det kan være rundormer inni klumper på sjøbunnen. Disse dekker en femtedel av bunnen i Great Salt Lake og kalles microbialite på engelsk. 

Strukturene ligner på stein, men er bygget opp av mikroorganismer over hundrevis eller tusenvis av år. Ytterst er det levende fotosyntetiske bakterier og alger, som gir mat til økosystemet. 

Forskerne knuste prøver av disse klumpene og tok i bruk en annen metode for å finne rundormer. Da fant de flere hundre, noen ganger tusener av rundormer i prøvene. 

Microbialite i Great Salt Lake. Slike strukturer dekker en femtedel av innsjøbunnen.

Krymper

Forskerne tror at rundormene lever i de forsteinede klumpene laget av mikroorganismer.

Werner sier det er kjent at rundorm kan bidra til å skape livsgrunnlag for andre organismer ved å lage ganger i materialet de lever i. De kan flytte på mikrober, næringsstoffer og la oksygen komme til. 

Werner lurer på om rundormene kan bidra til dannelsen av formasjonene som er bygget opp av mikroorganismer. 

En del av dem ligger ikke lenger under vann. 

Great Salt Lake har krympet og er en tredjedel så stor som for noen tiår siden, ifølge The Independent. Økt forbruk av vann før det når innsjøen og tørke skal være årsakene. 

Hvis innsjøen krymper for mye, kan det bli for salt for dyrene som lever der. Det vil også påvirke fuglene som kommer dit for å spise, ifølge The New York Times

Ekstrem familie 

Great Salt Lake er så langt det salteste miljøet hvor rundormer er påvist. 

– Akkurat hva er grensen for dyreliv? I hvilke miljøer kan dyr egentlig overleve? Det gir tanker om å se på andre planeter hvor vi kan finne komplekst, flercellet liv, sier Werner. 

Forskerne fant flere arter, noen av dem kan være nye arter, men det trengs flere undersøkelser for å bekrefte det. 

De fleste av rundormene var fra familien Monhysteridae som er kjent for å dukke opp i ekstreme miljøer, som i varme kilder på havbunnen

Samspill med bakteriene 

Hvordan overlever rundormene i det salte vannet? Et eksperiment som forskerne gjorde i tillegg, gir et hint. 

Teamet brukte rundormen C. elegans, en mye brukt organisme innen forskning. 

De fôret halvparten av ormene med bakterier fra Great Salt Lake og utsatte dem for det salte vannet fra innsjøen. 

Flere av rundormene som hadde spist bakteriene fra innsjøen, levde fortsatt etter 24 timer. De andre døde ofte etter fem minutter, ifølge pressemeldingen om studien

Dette tyder på at bakteriene hjelper rundormene med å overleve i det salte vannet.

Livets tålegrenser

Rundormene i Great Salt Lake havner i selskap med andre organismer som klarer å overleve på de merkeligste steder. 

Bjørnedyr er kjent for å tåle det meste. I dvaletilstand kan de tåle å fryses ned til 272 minusgrader og varmes opp til over koketemperatur, ifølge ESA

Bjørnedyr har vært med på tur i verdensrommet, hvor de overlevde vakuum, ekstrem uttørking og stråling. 

Mikroorganismer er også funnet å kunne overleve vanskelige forhold. Det er funnet mikroorgaanismer 2,5 kilometer under havbunnen som kan nyttegjøre seg av stein og radioaktivitet, ifølge en tidligere artikkel på forskning.no. 

Det finnes også mikroorganismer flere kilometer nede i jordskorpa. Noen av dem får så lite energi at de lever i ekstrem saktefilm. Den samme mikroorganismen kan eksistere i tusenvis av år. 

En rundorm har rekorden for flercellet liv lengst under bakken. I 2011 ble det funnet en type rundorm i en gullgruve i Sør-Afrika, 3,6 kilometer under jordoverflaten. Den bor i grunnvann nesten uten oksygen. 

Et sted på jorden er det foreløpig ikke funnet noen mikrober. I noen av jordprøvene fra Den transantarktiske fjellkjede i Antarktis ble det for første gang som forskerne kjenner til, ikke funnet mikrober i jord. 

Referanse: 

Julie Jung, Tobias Loschko, Shelley Reich, Maxim Rassoul-Agha & Michael S. Werner: «Newly identified nematodes from the Great Salt Lake are associated with microbialites and specially adapted to hypersaline conditions», Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 13. mars 2024. 

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS