I det vestlige Utah har arkeologer funnet 12.000 år gamle forkullede tobakksfrø som trolig er restene av tyggetobakk.

Arkeologer har funnet det tidligste sporet etter bruk av tobakk

Et virkelig interessant funn som viser at vi fortsatt har mye å lære om hvordan mennesker i steinalderen brukte planter, sier dansk forsker.

12.300 år.

Så lenge er det siden mennesker brukte tobakk for første gang.

Det er konklusjonen i en ny studie som har blitt publisert i tidsskriftet Nature Human Behaviour.

– Det er virkelig interessant, mener Tobias Richter, førsteamanuensis og leder av Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.

– Det kan skyve datoen for den tidligste menneskelige bruken av tobakk i Amerika langt tilbake.

Hvis de forkullede frøene faktisk ble brukt av mennesker, ble tobakk brukt av de første mennesker som kom til Amerika, om lag 9.000 år tidligere enn man tidligere har trudd.

Fra nordamerikansk medisin til globalt helseproblem

Tobakksplanten stammer fra Amerika, og har hatt en viktig rolle i mange tradisjonelle sammenhenger – både rituelt, medisinsk og sosialt. Da de spanske oppdagelsesreisende kom til Amerika, spredte den lille planten seg imidlertid raskt til hele verden.

Dessuten er tobakksplanten – som også blir kalt Nicotiana – trolig den berusende planten som har hatt den største sosiale og økonomiske påvirkningen på samfunnet vårt.

I dag skader den kroppen til millioner av mennesker over hele verden.

Forkullet tobakksfrø funnet på boplass

Men hvordan kommer forskerne fram til at mennesker har brukt tobakk allerede for 12.000 år siden?

Forskerne som står bak studien har gravd ut restene etter en leir oppført av et jeger-sanker-samfunn på Wishbone ved Great Salt Lake Desert i staten Utah i USA. Her fant de et intakt bålsted omringet av stein og knokler. Det ble brukt av mennesker for omkring 12.300 år siden.

Det var her de fant rester av tobakk. Eller rettere sagt: De fant rester av forkullede tobakksfrø som trolig er rester etter tyggetobakk.

De andre restene ved bålstedet – dyreknokler og spydspisser fra et våpen brukt til å jage storvilt – tyder på at tobakken ikke ble brukt til opptenning eller ble spist av andre dyr.

De fire forkullede tobakksfrø fra Utah. Funnet tyder på at mennesker har brukt tobakk flere tusen år lenger enn hittil antatt.

Metoden er solid

For å fastslå hvor gammelt et arkeologisk funn er, bruker forskerne ofte såkalt karbon 14-datering. Det er denne metoden forskerne har brukt til å undersøke bålstedet.

– Karbon 14-dateringen framstår som veldig solid, forklarer Tobias Richter.

Karbon 14-datering

Karbon 14-datering har siden 1950-tallet hjulpet arkeologene med å alderbestemme funn som er opp mot 50.000 år gamle.

Det er den mest brukte metoden til å finne ut hvor gamle arkeologiske funn er.

Metoden gjør arkeologene i stand til å datere organisk materiale – for eksempel rester av døde trær, mennesker og dyr.

Når en organisme dør, slutter den å absorbere karbon 14. Det betyr at den radioaktive isotopen begynner å henfalle. Arkeologer kan deretter måle mengden karbon 14 sammenlignet med den stabile isotopet karbon 12. Dermed kan vi finne ut hvor gammel en gjenstand er.

Du kan lese mer om karbon 14-datering i denne artikkelen.

En organisme slutter å ta opp karbon 14 når den dør. Deretter begynner den ustabile isotopen å henfalle. Arkeologer kan måle mengden karbon 14 og sammenligne med det stabile isotopen karbonet 12, og på den måten bestemme når et funn stammer fra.

Men som forskerne selv gir uttrykk for, bør vi være forsiktige med konklusjonen, forklarer Tobias Richter:

– Selv om tobakksfrøene ble funnet i et område som ikke er deres naturlige habitat, og derfor må være fraktet av mennesker, er det bare fire frø. Det kan være tilfeldig, sier Richter.

Det er kjent at folk røykte tobakk for rundt 3.300 år.

Derfor er det oppsiktsvekkende hvis bruken faktisk oppsto for 12.000 år siden – hele 9.000 år tidligere.

Frøene ble funnet et sted planten ikke vokste, noe som tyder på at mennesker har brukt dem til noe.

– Det viser hvor mye vi fortsatt har å lære om hvordan mennesker i pleistocen interagerte med en lang rekke planter, avslutter Richter.

Referanse:

Daron Duke mfl.: Earliest evidence for human use of tobacco in the Pleistocene Americas. Nature Human Behaviour, 2021. (Sammendrag) DOI: 10.1038/s41562-021-01202-9

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS