Bildet viser en illustrasjon av signalene flaggermusene sender for å blokkere hverandre fra byttedyr. (Illustrasjonsfoto: Nickolay Hristov)

Flaggermus saboterer for hverandre

Ved å bruke blokkerende signaler, hindrer de konkurrenten i å fange byttet. 

Flaggermus bruker biosonar for å finne byttedyr i mørket. Det vil si at flaggermusen gir fra seg en høyfrekvent lyd ut i natten. Om det er et byttedyr der ute, treffer lydbølgene dyret og spretter tilbake i retning rovdyret. Dermed vet flaggermusen hvor insektet befinner seg, og kan slå til.

Men hva gjør du når det er opptil én million andre som bruker samme strategi som deg?

For flaggermusarten Tadarida brasiliensis, er løsningen å sabotere for konkurrenten.

Flerbruk

Det viser seg nemlig at flaggermus kan bruke lydsignaler på ulike måter. De kan sende ut en lyd som aktivt blokkerer konkurrentes sonar, slik at den ikke lenger finner fram til det ettertraktede insektet.

- Dette er den første studien som viser at flaggermus aktivt blokkerer andre flaggermus sine biosonarer, og det øker antallet kjente funksjoner flaggermus-lyder har til tre: ekkolokalisering, kommunikasjon og akustisk forstyrrelse, sier Aaron Corcoran, som har studert det flyvende pattedyret, i en pressemelding.

Corcoran publiserte nylig studien i det vitenskapelige tidsskriftet Science. Forskeren oppdaget denne spesialiserte lyden da han og kollegaene var ute for å gjøre lyd- og filmopptak av flaggermusene.

Følger med på naboen

De oppdaget to særlig fremtredende lyder i mørket. Den første var en hurtig summing som dyrene brukte når de nærmet seg byttet, slik at de kunne finjustere posisjoneringen før de angrep.

Den andre lyden kom fra naboflaggermusen når den hørte sidemannens ivrige summing. Når forskerne spillte av denne lyden, fanget flaggermusene betydelig færre insekt.

Corcoran understreker likevel at det er usikkert om dette er vanlig for alle typer flaggermus, eller for andre dyr som benytter seg av biosonar, som for eksempel delfiner.

Se hvordan flaggermusene bommer helt når andre bruker det blokkerende signalet:

Referanse:

Corcoran, A.J. og Conner, W.E. Bats jamming bats: Food competition through sonar interference. Science (2014)

Powered by Labrador CMS