Ukas art: Hvit kalkgittersvamp – primitiv og ukjent

Svamp er de mest primitive av alle flercellede dyr, og hvit kalkgittersvamp er intet unntak. De har ingen munn, ikke nervesystem og ingen sanseorganer. 

Vakre er de der de brer seg utover steiner og tare som et hvitt, mykt slør eller nett. (Foto: Parent Géry)
Vakre er de der de brer seg utover steiner og tare som et hvitt, mykt slør eller nett. (Foto: Parent Géry)

Det er ikke mye vi vet om hvit kalkgittersvamp, selv om dette er en svært vanlig art.

Kunnskapen vår kan sammenfattes som følger:

Arten er bygd opp av et enkelt, finmasket skjelett av kalknåler, dekket av et par lag med celler.

Den finnes på grunt vann langs hele kysten og lever fastsittende på hard bunn fra fjæra og ned til ti meter.

Den formerer seg stort sett kjønnet, med kan av og til ha ukjønnet formering ved at en bit svamp løsner og føres med strømmen til et nytt sted.

Hvit kalkgittersvamp tåler ikke at vanntemperaturen blir høyere enn 19 grader – da dør de.

Lite kunnskap om svampene

Hvit kalkgittersvamp, eller Clathrina coriacea. (Foto: Parent Géry)
Hvit kalkgittersvamp, eller Clathrina coriacea. (Foto: Parent Géry)

Synes du dette var lite informasjon? Da kan vi fortelle deg at det faktisk er representativt for hva vi vet om svampartene i norske farvann.

Til tross for at svamp er en gruppe som dominerer på havbunnen i Norge – med mer enn 400 arter, hvorav en rekke er svært vanlige – vet vi lite både om artssammensetning og utbredelse for disse dyrene.

Vil finne ut mer

Hvilken økologisk rolle de ulike artene har vet vi også lite om.

Artsdatabanken støtter nå et kartleggingsprosjekt som tar sikte på å finne ut mer om svampene og utbredelse av de dårligst kjente svampgruppene i norske farvann.

Fordi vi har så lite kunnskap om svamp er gruppen ikke vurdert med hensyn til en eventuell rødlisteplassering.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS