En gråhval utenfor den amerikanske kysten. En hunn har nå gjort den lengste reisen som noen gang er målt for et pattedyr. (Foto: Merrill Gosho, NOAA)
En gråhval utenfor den amerikanske kysten. En hunn har nå gjort den lengste reisen som noen gang er målt for et pattedyr. (Foto: Merrill Gosho, NOAA)

Aldri har et pattedyr reist så langt

Gråhvalen Varvara har gjort den lengste vandringen som noen gang er målt for et pattedyr: over halvveis rundt jorda i løpet av et halvt år.

Gråhvalen er ikke en kjenning i vår del av verden. Den forsvant fra Europa for noen hundre år siden, ifølge Store norske leksikon.

Nå lever én gruppe utenfor California og videre opp langs den amerikanske vestkysten. Den andre gruppen lever langs østkysten av Russland, Kina og Korea.

Gråhvalen er kjent for lange vandringer. Den reiser tusenvis av kilometer hvert år mellom nordlige spiseområder og sørligere hav, der de føder og passer kalvene i varmere vann. Men lite er kjent om det er noen kontakt mellom de to gruppene, ifølge en ny forskningsartikkel som er publisert i Biology Letters.

Asia-gråhvalene er utrydningstruet, og forskerne vet heller ikke nøyaktig hvor disse hvalene reiser for å spise og føde. Forskere fra Oregon State University GPS-merket derfor hvalene.

Lang, lang reise

Forskerne oppdaget den lengste reisen som noe pattedyr har gjennomført, i hvert fall som vi vet om.

Hvalen har fått navnet Varvara. Hun startet turen utenfor øya Sakhalin på nordøstkysten av Russland og krysset hele Stillehavet. Oppe ved Alaska møtte Varvara andre amerikanske gråhvaler og ble med på reisen sørover. Gruppen ble sett utenfor Oregon.

Hvalene stoppet ved byen Cabo San Lucas i Mexico. Her snudde Varvara og tok hele turen tilbake igjen. Hvalen reiste helt tilbake til Sakhalin i Russland. Reisen skal ha tatt 172 dager, og hvalen svømte 22 511 kilometer. Det er lengre enn halvveis rundt jorda, som er omtrent 40 000 kilometer.

Kartet viser rekordreisen til gråhvalen Varvara. (Foto: (Illustrasjon: Mate mfl, Critically endangered western gray whales migrate to the eastern North Pacific))
Kartet viser rekordreisen til gråhvalen Varvara. (Foto: (Illustrasjon: Mate mfl, Critically endangered western gray whales migrate to the eastern North Pacific))

Flere på samme tur?

Forskerne satte GPS-sendere på syv forskjellige asiatiske gråhvaler, men de fleste sluttet å sende etter kort tid. Tre av senderne fungerte lenge nok til at forskerne fikk sporet hvalene, men ett signal forsvant i Stillehavet, og det andre forsvant langs den amerikanske kysten. Den siste senderen satt på rekordhvalen Varvara.

– Jeg hadde blitt veldig overrasket hvis ikke de andre hvalene også fortsatte sørover, sier Bruce Mate til National Geographic. Han er forsker ved Oregon State University.

All gråhval i én gruppe?

Nå er spørsmålet om det egentlig bare er en enkelt gråhvalgruppe i Stillehavet, siden i hvert fall noen asiatiske hvaler tok turen over til det amerikanske kontinentet.

– Vanligvis blir kalvene med moren fra fødestedet til beiteområdene, og hvalene holder seg til disse rutene etter hvert som de blir eldre, sier Mate.

– Genetikken viser foreløpig at det er to separate grupper, men andre forskere skal analysere større datasamlinger, så vi får se hva de finner ut, sier Mate.

Referanse:

Bruce Mate mfl: Critically endangered western gray whales migrate to the eastern North Pacific. Biology Letters, april 2015, doi: 10.1098/rsbl.2015.0071. Sammendrag

Powered by Labrador CMS