Kom tuberkulose til det amerikanske kontinentet med denne karen? (Foto: Fotowerner, Microstock)

Seler og sjøløver kan ha brakt tuberkulose til Amerika

Tuberkulose kom til Amerika for lenge siden, men hvordan sykdommen kom til kontinentet er et mysterium.

Tuberkulose, sammen med sykdommer som vannkopper, influensa og røde hunder, skal ha blitt tatt med av europeere når det amerikanske kontinentet ble kolonisert for over 500 år siden.

Forskere tror importerte sykdommer tok livet av 95 prosent av de 20 millioner indianerne som levde på det amerikanske kontinentet.

Men det kan virke som om tuberkulose ikke kom til Amerika med europeerne. I flere år har det vært spekulasjoner og debatter om man har funnet spor av tuberkuloseinfeksjoner hos indianske levninger som er eldre enn den europeiske invasjonen.

Hvor denne eventuelle smitten kan ha kommet fra, har vært helt i det blå.

Nå har et tysk-amerikansk forskerteam undersøkt levninger etter peruanske indianere som levde mellom 750 og 1350 e. Kr., og forskerne gjorde ganske overraskende funn.

Tuberkulose-DNA fra Afrika

Skjelettene hadde også deformasjoner som knyttes til tuberkuloseinfeksjoner, og forskerne fant spor av tuberkulose-DNA i de tusen år gamle beina.

Forskerne sammenlignet tuberkulosevarianten med mange andre tuberkulosegenomer, som også kom fra forskjellige dyr.

Det viste seg at tuberkulosevarianten som forskerne fant, hadde mest til felles med tuberkulose hos seler og sjøløver.

– Våre undersøkelser gir sterke bevis for at sjøpattedyr sannsynligvis var smittebærere, og førte tuberkulose til Sør-Amerika lenge før europeerne kom, sier Anne Stone, antropologisk genetiker ved Universitetet i Arizona, i en pressemelding.

Selv om denne tuberkulosevarianten har blitt funnet hos blant annet seler, har den likevel et menneskelig opphav, og kan ha kommet fra Afrika.

Tuberkulose er heller ikke den eneste sykdommen som seler kan bære med seg.

Mycobacterium tuberculosis. (Foto: Janice Haney Carr)

Sannsynligvis har tuberkulosen oppstått på det afrikanske kontinentet, siden det er her man har funnet flest tuberkulosevarianter.

Disse sykdommene kan smitte mellom mange forskjellige pattedyr, og på en eller annen måte kan mennesker ha smittet seler og sjøløver.

Denne smitten har så kommet seg over Atlanteren, og smitten har blitt overført tilbake til mennesker på den andre siden.

Europeerne er ikke frikjent

Spanjolen Francisco Pizarro ledet ekspedisjonen som knuste Inka-riket i Peru, og han grunnla Perus hovedstad Lima. (Foto: Public domain)

Selv om tuberkulose har ført til dødsfall i Amerika før europeerne kom, betyr ikke det at europeernes inntog ikke betydde noe for tuberkulose-historien.

– Den europeiske varianten er mer hissig, og tuberkulose sprer seg veldig raskt i perioder med kaos og store folkemengder, sier Stone.

Siden denne tuberkulosevarianten ikke har blitt funnet før, tror forskerne at den europeiske tuberkulosen erstattet den tidligere varianten da den spredde seg over det amerikanske kontinentet.

Referanse:

A. Stone m.fl.: Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis. Nature (2014) doi:10.1038/nature13591. Publisert 20.8.2014. Sammendrag

Philip A. Mackowiak m.fl.: On the Origin of American TuberculosisClin Infect Dis. (2005) 41 (4):515-518.doi: 10.1086/432013

Powered by Labrador CMS