Døde villrein fraktes ut av Nordfjella. Myndighetene jobber med å skyte hele villreinstammen i området for å fjerne skrantesyke. (Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix)

Ekspert frykter skrantesyke kan spre seg til mennesker

Mens norske myndigheter utrydder en hel villreinstamme for å bli kvitt skrantesyke, frykter en ledende ekspert på sykdommen at den kan spre seg til mennesker.

Professor i mikrobiologi ved Colorado State University er bekymret for at mutasjoner kan føre til såkalt zoonose, at en dyresykdom sprer seg til mennesker, ifølge Nationen.

– Jeg tror det store spørsmålet om skrantesyke til sjuende og sist handler om zoonose-potensialet. Står vi overfor et nytt kugalskapsøyeblikk, spør Zabel, som er en av verdens ledende eksperter på skrantesyke.

Norsk gåte

Etter at en smittsom variant av skrantesyken ble oppdaget i villreinområdet Nordfjella, har norske myndigheter satt inn store ressurser for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen. All villrein i området skal innen sommeren være utryddet – totalt 2200 dyr.

Tidligere er sykdommen kun blitt påvist i USA, Sør-Korea og Canada, og forskerne klør seg i hodet over at den nå har dukket opp i det norske høyfjellet. Tidligere spredning har nemlig blitt forklart med import av dyr eller annen kontakt mellom dyrene.

Forskningen på skrantesyke viser at sykdommen er under utvikling, og mye tyder på at den i prinsippet kan oppstå spontant. Dersom utbruddet i Norge ikke har spredd seg fra USA, vil dette kunne bekrefte denne teorien.

– Spørsmål om tid

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom, som skyldes feildannede proteiner i hjernen, ofte kalt prioner. Den mest kjente prionsykdommen er kugalskap, som ble en trussel da den begynte å spre seg til mennesker.

Forskning gjort av Zabels kollegaer, har vist at skrantesyke-prioner kan kopiere menneskelige prionproteiner.

– Hvis vi går ut fra at skrantesyke er en relativt ny prionsykdom, tyder disse dataene på at skrantesykeprionene bare så vidt har begynt å utvikle seg. Da er utviklingen av skrantesykeprioner som kan smitte mennesker, bare et spørsmål om tid, sier Zabel til Nationen.

Forbød luktestoff

Det finnes imidlertid andre mulige forklaringer på hvordan skrantesyke har kommet til Norge. Flere har tidligere pekt på at den kan ha spredd seg gjennom importerte luktstoffer fra hjortedyr. Luktestoffene brukes av jegere for å lokke fram dyr under jakt.

Tidligere i høst skjerpet Mattilsynet reglene, og forbød produksjon, salg eller bruk av naturlige luktestoffer fra hjortedyr i Norge og angitte områder i Sverige og Finland.

Norske helsemyndigheter har så langt understreket at det ikke er rapportert om smitte til mennesker fra skrantesyke hos hjortedyr.

Powered by Labrador CMS