Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Veterinærinstituttet har påvist Newcastlesyke blant en verpehønsbesetning i Rogaland, basert på innsendte prøver fra Mattilsynet.

Smittsomt virus påvist hos verpehøns i Rogaland

Veterinærinstituttet har påvist Newcastlesyke hos verpehøns i en besetning i Rogaland, basert på innsendte prøver fra Mattilsynet.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-, tarm- og nervesystemet.

Symptomene kan variere, og dødeligheten kan være opp til 100 prosent.

I en pressemelding fra Mattilsynet presiserer de at risiko for smitte til mennesker er svært lav, og at det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Analyser bekreftet sykdommen

I den aktuelle besetningen i Klepp kommune har det vært redusert eggproduksjon, økt frekvens av skalløse egg og nedsatt fôropptak.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanken fredag forrige uka etter at flere blodprøver var positive for antistoff mot viruset. Nye analyser gjennomført av instituttet på lørdag kunne bekrefte at det er snakk om Newcastlesyke.

Newcastlesyke, eller Newcastle Disease (ND), regnes som en alvorlig, smittsom sykdom og er en såkalt Liste 1-sykdom.

Dyresykdommer deles inn i liste 1-, liste 2- og liste 3-sykdommer, og alvorlighetsgraden og smittepotensialet avgjør hvilken liste sykdommen kategoriseres som. Liste 1-sykdom er svært alvorlige sykdommer, og utbrudd vil medføre omfattende bekjempelsestiltak.

Det er slått fast at viruset i dette tilfellet er av den sykdomsfremkallende varianten, noe ekspertene finner ved sekvensering av en liten del av arvestoffet.

– Ytterligere karakterisering av viruset som er påvist, vil kunne si noe om graden av smittsomhet, forklarer veterinær og forsker i virologi ved Veterinærinstituttet, Torfinn Moldal.

- Sekvensering av en større del av genomet vil dessuten kunne gi oss svar på hvilket opphav viruset har, ved at vi kan sammenligne det med virus som er påvist andre steder, sier han.

Typiske symptomer på ND hos fugler er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær.

Vil hindre at smitten sprer seg

Videre sier han at de ikke kan si sikkert hvorfor smitten dukker opp nå og hvor det kommer fra, men at det er nærliggende å tenke at smitten kommer fra villfugl.

Sykdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning.

Mattilsynet innfører videre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.

Alle dyrene i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet, og Mattilsynet har innført soner med restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning.

Mattilsynet vil komme med en utfyllende informasjon over hvilke regler som vil gjelde så raskt som mulig.

Newcastlesyke er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er sykdom i besetningen deres.

Symptomer på Newcastlesyke

Symptomene kan variere betydelig, alt etter hvilke organer som er angrepet hos fuglen. Typiske symptomer er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær. Dersom nervesystemet er angrepet, vil en se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Kraftig grønngul diaré observeres når mage/tarm er angrepet. Syke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. I enkelte flokker kan dødeligheten være opp til 90 prosent.Powered by Labrador CMS