– Det måtte i så fall være genetiske feil som kunne gi lidelser, men de dyrene ville sannsynligvis ikke overleve lenge i naturen, sier etolog. (Foto: Colourbox)

Spør en forsker: Kan ville dyr ha psykiske lidelser?

Det er menneskenes feil når dyr blir psykisk syke.

Det finnes mye forskning som viser at dyr er bra for menneskenes psykiske helse. Men hva med den psykiske helsen til dyrene?

En leser har sendt inn dette spørsmålet til Spør en forsker:

Har hørt at tamme dyr kan ha psykiske lidelser, kan ville også det? Eller er det alltid noe i livet med mennesker som gir dem dette?

Professor Bjarne Olai Braastad mener dyr slipper å få psykiske lidelser hvis vi behandler dem på riktig måte. (Foto: Janne Brodin, NMBU)

Svaret er at dyr ikke blir psykisk syke når de bare har problemer som er naturlige for dem.

Overlever ikke

– Psykiske lidelser er ikke vanlig hos dyr i naturen, sier Bjarne Olai Braastad.

Braastad er professor i etologi. Han forsker på atferd og velferd hos dyr og forholdet mellom dyr og mennesker, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

– Det måtte i så fall være genetiske feil som kunne gi lidelser, men de dyrene ville sannsynligvis ikke overleve lenge i naturen, legger han til.

Leseren har altså rett i forslaget sitt om at det er livet med mennesker som gjør dyr psykisk syke.

Naturlige problemer

Braastad sier at ville dyr har problemer som er naturlige for dem:

– De kan leve i frykt for rovdyr, ha kranglete naboer eller slite med å finne mat.

Denne frykten og utryggheten er så naturlig for de ville dyrene at det ikke gir dem psykiske lidelser.

Forskeren forteller likevel at han ikke har sett at det har vært gjort noen undersøker på psykiske lidelser hos ville dyr.

Det hender at ville dyr går bananas. For eksempel gikk et ekorn helt plutselig til angrep på tre personer i Tyskland for noen år siden.

Dette ekornet ble sjekket for rabies, men Braastad sier at ville dyr kan bli voldelige av flere grunner:

Disney drepte lemen

– Dyret kan ha en hjerneskade, en genetisk feil eller en smertefull lidelse. Eller det kan være en panikkhandling på grunn av stress eller dårlig mattilgang, sier Bjarne Olai Braastad.

Det finnes også historier om dyr som begår selvdrap. Dette avfeier etologen:

– Nei, dyr begår ikke selvdrap. Iblant gjør de ting som fører til at de dør, men det er nok ikke bevisste handlinger som de gjør for å dø.

Vi har alle hørt historien om lemen som begår kollektivt selvdrap. forskning.no har tidligere skrevet at Disney har skylda for at denne myten ble så kjent. Filmskaperne tok livet av en haug med lemen for å late som om de hadde fanget lemenselvdrap på film.

Så det er altså menneskene som gjør noe galt når dyrene ikke har det bra psykisk. Og loven er klar på at vi skal behandle dyrene våre riktig.

Vil ut på jakt

– Ja, dyr i fangenskap kan få psykiske lidelser hvis de holdes i miljøer hvor de får problemer de ikke klarer å løse, sier Braastad.

Altså at de leter etter ting de ville hatt i det naturlige miljøet sitt, men ikke får tak i dem fordi de er innesperret.

For eksempel kan noen dyr ha lyst til å finne seg sosiale partnere. Andre eksempler er rovdyr som vil ut på jakt og hester og kuer som vil ut og beite.

Tvangshandlinger

Får ikke dyrene det de søker etter, kan de få tvangshandlinger. Braastad nevner dyr i dyrehager og høner i bur som vandrer langs en vegg frem og tilbake:

– Det er fordi de ikke kommer ut av buret for å lete etter mat.

Eller hunder som går rundt og rundt i ring fordi de mangler noe i hverdagen sin.

– Dette er atferd som ikke har noen funksjon og som kommer av sterke frustrasjoner, sier forskeren.

Depresjoner og angst kan dyrene også få.

Kjeft uansett

– Angst er vanlig hos mange hunder og katter, forteller professor Braastad.

Han sier at de for eksempel kan få angst hvis eieren trener dem på feil måte så dyret ikke forstår hva det skal gjøre:

– Hvis den får kjeft uansett hva den gjør, kan den ikke forstå hva som er rett og galt.

Ulovlig behandling

Etologen sier at dyrene slipper å få psykiske lidelser hvis vi behandler dem på riktig måte:

– Gi dem et godt miljø og stell dem riktig.

Gjør du ikke det, bryter du loven. § 6 i dyrevelferdsloven stiller krav til dyreeiere om å lære seg det som trengs for å kunne ta vare på dyret sitt på en god måte.

Samme terapi 

De ville dyrene blir altså ikke psykisk syke. Men de dyrene som bor i hjemmene våre, i dyrehager og på sirkus, kan få en del av de samme psykiske lidelsene som mennesker.

En kardiolog foreslår i et foredrag på nettstedet TedMed at veterinærer og leger kan bruke mange av de samme teknikkene. Barbara Natterson-Horowitz mener de burde prate sammen og lære av hverandre for å behandle både fysiske og psykiske lidelser hos mennesker og dyr.

 

Powered by Labrador CMS