Slik overtok bøndene for jegere og sankere

Ny studie viser at bondesamfunnet utryddet jeger- og sankersamfunnet i Skandinavia ved å være i flertall og gjøre sine konkurrenter om til bønder.

For 6000 år siden begynte landbruksrevolusjonen i Skandinavia. I løpet av tusen år forsvant alle jegerne. Nå viser et ny genetisk studie hva som skjedde. (Foto: Colourbox)

Landbruksrevolusjonen:

Landbruksrevolusjonen startet i Midtøsten for omkring 10 000 år siden.

Langsomt bredde den seg til Europa, og for 6000 år siden kom den til det sørlige Skandinavia.

Forskere har lenge debattert om det var mennesker eller bare kunnskap om landbrukssamfunnet som bredde seg.

Fakta:

Den genetiske profilen for steinalderbøndene i Sør-Skandinavia minner ikke mye om de som bor der i dag. De er nærmere beslektet de som i dag bor på Sardinia.

Kilde: Mattias Jakobsson

Overgangen til bondesamfunn er en av de største omveltningene i hele menneskehetens historie. Likevel har forskere i snart 100 år diskutert hvordan det foregikk.

Nå kaster en ny dansk-svensk studie lys over dette. Her oppe i nord ble de få jegerne assimilert i en bondekultur som ubønnhørlig spredte seg fra Midtøsten til hele Europa, viser studien.

– I genene kan vi se at det for 5000 år siden kommer inn et innslag av jegere i bondefolket som hadde kommet til sørfra. Samtidig kan vi se at tilskuddet kom fra noen få mennesker med svært lav genetisk diversitet. Konklusjonen er at bondesamfunnet kom til Skandinavia med innflyttere sørfra, forteller studiens hovedforfatter, Mattias Jakobsson fra Uppsala Universitetet i Sverige.

90 år gammel hypotese

Landbruksrevolusjonen har gjennom årene hatt forskjellige hypoteser.

For 90 år siden mente de fleste at bondesamfunnet bredde seg til Europa fra Midtøsten via folkevandringer, hvor innflytterne slo seg ned og fordrev jegere og samlere.

Ny genetisk forskning har i det siste året imidlertid pekt i retning av denne hypotesen. Det er nemlig en stor forskjell på den genetiske profilen mellom jegerne og bøndene.

– Bondesamfunnet erstattet ikke jeger/sanker-samfunnet. Jegerne ble assimilert. I genene til steinalderbøndene ser vi trekk som bare fantes blant jegerne, forklarer Mattias Jakobsson.

5000 år gamle skjeletter

I den nye studien har forskerne studert og sammenlignet genomer fra flere skjeletter:

  • fire steinalderbønder fra det vestlige Sverige (fra 5000 år tilbake)
  • seks jegere fra Gotland (fra 5000 år tilbake)
  • én jeger (7000 år gammel, fra før landbruksrevolusjonen)

Forskerne har sett etter såkalte varianter, hvor små byggesteiner i genomet er byttet ut med andre.

Disse variantene er svært karakteristiske for forskjellige folkeslag, og forskerne kan bruke dem til å avgjøre om noen «har vært i seng med fienden», så å si.

Undersøkelsen viste at bøndene hadde jegergener i seg, mens det ikke var motsatt.

– Det har altså vært en blanding av gener fra jegerne til bøndene. Det viser at jegerne på en eller annen måte ble en del av de spirende bondesamfunnene, sier Jakobsson.

Større andel i nord

Forskerne har også sammenlignet de skandinaviske bondegenomene med ismannen Ötzi, som også levde i et bondesamfunn i Alpene for 5000 år siden. Forfedrene hans er en miks av lokale jegere og bondeinnflyttere fra Midtøsten.

I Skandinavia er imidlertid innslaget av jegerne større, trolig fordi bøndene fra Midtøsten gradvis har blitt assimilert på veien mot nord.

– Jo lenger nordover vi kommer, jo mer jegermateriale er det i bondegenomet. Bondesamfunnet kom først til Skandinavia for 6000 år siden, forklarer Mattias Jakobsson.

Liten variasjon

I motsetning til bøndene hadde jegerne veldig lite genetisk variasjon. Selv da forskerne sammenlignet skandinaviske og spanske jegere, var det ikke noen nevneverdig forskjell.

– Dette er et tegn på at de ikke var særlig mange, forklarer Jakobsson.

Nettopp det at jegerne var så få, kan forklare at bondesamfunnet ble dominerende så raskt.

Jegerne hadde ifølge Jakobsson blitt rammet hardt av istiden. Da bøndene rykket frem, ble de spredte jegerne raskt oppslukt.

– Den genetiske variasjonen og mulighetene for å ha mye større familier gjorde at de raskt tok over, sier Jakobsson.

Savner mer presise undersøkelser

Doktorgradsstudent Lasse Sørensen fra Københavns Universitet forsker på nettopp overgangen til bondesamfunnet – imidlertid sett fra et arkeologisk synspunkt. Han holder i disse dager på å legge siste hånd på sin avhandling om emnet.

Han mener den nye studien er interessant, og han er enig i at bøndene erstattet jegerne. Likevel mener han det er elementer i forskningen som er overfortolket.

– For det første bruker de skjeletter fra 5000 år siden. Landbruksrevolusjonen startet tusen år tidligere, og på den tiden kan innvandring forklare den genetiske profilen. Man kan i hvert fall ikke utelukke det, forklarer Sørensen.

Han påpeker at innvandringen av bøndene kan ha skjedd i flere bølger.

For det andre savner Sørensen at forskerne sammenligner resultatene sine med arkeologiske funn. Han tror det kan ha vært mange flere jegere enn studiet gir uttrykk for.

– I Danmark er det svært mange bosettinger langs kysten. Forskerne tar ikke opp dette, sier Sørensen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS