Vi vet fortsatt lite om årsakene til fibromyalgi. Men nå hinter en ny studie om at insulinresistens kan spille en rolle. (Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan fibromyalgi skyldes insulinresistens?

Nesten alle pasientene med fibromyalgi hadde tegn til insulinresistens, og mange ble bedre da de tok medisiner mot høyt blodsukker, ifølge en liten studie. Men det trengs mer forskning før vi vet hvordan de to helseproblemene henger sammen.

Denne studien er trukket tilbake

Tidsskriftet som publiserte denne studien har siden trukket den tilbake. Les mer her.

Nesten alle pasientene med fibromyalgi hadde tegn til insulinresistens, og mange ble bedre da de tok medisiner mot høyt blodsukker, ifølge en liten, amerikansk studie. Men det trengs mer forskning før vi vet hvordan de to helseproblemene henger sammen.

Smertelidelsen fibromyalgi rammer rundt 150 000 mennesker i Norge, og det finnes ingen behandling som effektivt stopper sykdommen. Medisiner og annen behandling kan bedre symptomene, og noen pasienter blir friske. Men mange vil slite med smerter resten av livet.

Det mangler fortsatt mye kunnskap om lidelsen, men forskning har vist at flere ulike faktorer kan øke risikoen for å få diagnosen.

Det er kjent at mennesker med reumatisme, migrene og andre smertelidelser oftere får fibromyalgi. Det samme gjelder for personer som er utsatt for fysiske eller psykiske påkjenninger.

Men nå hinter altså en ny studie om at et helt annet helseproblem kan være tett knyttet til den uforklarte smertelidelsen:

Insulinresistens.

Forstadium til diabetes 2

Insulinresistens betyr at cellene i kroppen er mindre følsomme overfor insulin.

Normalt skal insulinet få cellene til å åpne seg slik at de kan ta inn sukker fra blodet. Men når cellene reagerer mindre på insulinet, blir mye sukker i stedet flytende rundt i blodet. Dette vises som forhøyede nivåer av blodsukker i blodprøver.

Litt forhøyet blodsukker over lengre tid, klassifiseres som prediabetes – forstadiet til diabetes 2. Uten behandling kan tilstanden altså utvikle seg til diabetes.

Tidligere forskning har pekt mot at mennesker med diabetes 2 oftere rammes av fibromyalgi. Derfor lurte Miguel Pappolla og kollegaene hans på om det kunne finnes en sammenheng mellom de to helseproblemene.

Det er nettopp dette de har undersøkt, i en studie som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS One.

Høyere enn normalt

Pappolla og co så på data fra 23 fibromyalgipasienter som var henvist til en smerteklinikk.

Pasientene hadde tatt ulike prøver, og forskerne tok for seg data over HbA1c, et mål for blodsukkernivået i de siste 2-3 månedene. Forskerne sammenlignet resultatene fra fibromyalgipasientene med gjennomsnittene for deltagerne i to store befolkningsstudier.

Siden insulinresistens ofte øker med alderen, sammenlignet forskerne hver av fibromyalgipasientene med gjennomsnittet for deres egen aldersgruppe.

Og da viste det seg altså at nesten alle de 23 pasientene hadde høyere blodsukker enn normalt. Nivåene for mange var fortsatt i normalområdet, men de lå i øvre sjikt, opp mot grensa til prediabetes.

Hva fører til hva?

Resultatene tydet altså på at det kan være en sammenheng mellom insulinresistens og fibromyalgi. Men det er ikke så lett å si hvordan de to problemene henger sammen.

Fører insulinresistens til fibromyalgi? Eller kanskje fibromyalgismerter gir en passiv livsførsel som øker risikoen for insulinresistens? Eller kan en underliggende faktor – som fedme – gi både smerter og insulinproblemer, uavhengig av hverandre?

Foreløpig er det få sikre svar. Men del to av Pappollas undersøkelse gir et hint om en mulig årsakssammenheng.

Blodsukkermedisin fjernet smerter

Noen av fibromyalgipasientene hadde høyt nok blodsukker til å komme i kategorien prediabetes. Siden dette utgjør en risiko for å utvikle diabetes 2, fikk disse personene behandling med metformin – en medisin som senker blodsukkeret – i tillegg til standard behandling for fibromyalgi.

Dermed oppstod også spørsmålet: Hadde denne behandlingen noen effekt på smertene?

Ifølge den nye undersøkelsen er svaret et klart og tydelig: Ja!

Pasientene som hadde fått medisinen rapporterte en betydelig nedgang i smerter. Halvparten oppga faktisk null smerte etter behandling med metformin.

– Hvis de blir bekreftet, kan funnene våre ikke bare føre til et radikalt paradigmeskifte innen behandlingen av fibromyalgi, men også spare milliarder av dollar i helsesystemene rundt i verden, skriver Pappolla og kollegaene.

Likevel er de svært klare på at den nylig publiserte studien er en liten undersøkelse med flere svakheter. Den kan ikke si noe sikkert om sammenhengen mellom fibromyalgi og insulinresistens.

Trenger større undersøkelse

Det er Egil Fors ved NTNU enig i. Han forsker også på fibromyalgi.

– Dette er oppsiktsvekkende og interessante resultater, sier han til forskning.no.

– Men det virker kanskje litt for godt til å være sant. Her er det ønskelig å følge opp med en større, longitudinell og placebokontrollert studie.

Undersøkelsen til Pappolla og kollegaene inkluderer tross alt bare 23 pasienter, og baserer seg på analyser av data som ikke var samlet inn spesielt for dette formålet. Pasientene fikk dessuten metformin i tillegg til standardbehandling for fibromyalgi. Dermed er det vanskelig å skille ut hvilken effekt blodsukkermedisinen i hadde.

Det er slett ikke uvanlig at slike lovende resultater fra små, innledende studier blir borte når forskerne gjør grundigere undersøkelser.

Rart at effekten var ukjent

Det er også grunn til å stille spørsmål om hvorfor ingen har oppdaget sammenhengen før.

Pappolla og kollegaene tror det kan være fordi koblingen mellom høyt blodsukker og fibromyalgi først trer fram når man sammenligner nivåene innad i de ulike aldersgrupper.

Men det er likevel litt rart at ingen har lagt merke til den tilsynelatende dramatiske effekten av metformin.

Likevel er den nye studien slett ikke uinteressant, understreker Fors.

Som lege ville han kanskje tatt en test av langtidsblodsukkeret, i tillegg til kartlegging av BMI og livsstilsfaktorer, hos fibromyalgipasienter som kom inn.

Om ikke annet så av nysgjerrighet.

Referanse:

M. A. Pappolla, L. Manchikanti, C. R. Andersen, N. H. Greig, F. Ahmed, X. Fang, M. A. Seffinger, A. M. Trescot, Is insulin resistance the cause of fibromyalgia? A preliminary report, PLoS One, mai 2019.

Powered by Labrador CMS