Dårlig søvn kan gi fibromyalgi

Kvinner som ofte opplever søvnproblemer har mye høyere risiko for å utvikle smertelidelsen fibromyalgi, viser en stor norsk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Fakta om HUNT:

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.

Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08).

Til sammen har 120 000 personer samtykket til at anonymiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver.

(kilde: NTNU.no) 

Mange mennesker plages i varierende grad av smerter i musklene og skjelettet. De som er mest alvorlig rammet har kroniske smerter i hele kroppen.

Dette er et av de viktigste kriteriene i diagnosen fibromyalgi, som rammer mellom tre og fem prosent av den voksne befolkningen.

- Vi visste fra før at de som har slike kroniske generelle smerter ofte har tilleggskomplikasjoner som søvnproblemer, sier Paul Jarle Mork fra Institutt for bevegelsesvitenskap ved NTNU.

- Men er dårlig søvn en risikofaktor for å utvikle fibromyalgi eller en følge av smertene?

For å finne ut mer gikk Mork og kollega Tom Ivar Lund Nilsen igjennom data fra over 12 000 kvinnelige deltagere i HUNT-studien.

Femdoblet risiko

Ingen av damene hadde smerter da undersøkelsen begynte. Men noen rapporterte om problemer med søvnen.

- Vi har sett på hva som hadde skjedd med kvinnene med og uten søvnproblemer ti år senere, forteller Mork.

- Vi fant ut at søvnproblemer er en vesentlig risikofaktor for kroniske muskel- og skjelettplager, selv etter at det er tatt hensyn til andre faktorer som fysisk aktivitet, røyking, alder, fedme og psykisk velvære.

- Sammenhengen er svært sterk. For de over 45 år som sier at de ofte eller alltid har problemer med søvnen, ser vi en femdobling av risikoen for å utvikle fibromyalgi, sammenlignet med de som ikke har søvnproblemer.

Ikke kims av søvn

- Med bakgrunn i resultatene fra studien er det all grunn til å ta søvnproblemer på alvor, sier Mork.

Paul Jarle Mork (Foto: NTNU)

Han påpeker at også andre lidelser ser ut til å kunne henge sammen med hvor godt vi sover.

- En nylig studie fra HUNT-undersøkelsen viser at søvnproblemer også ser ut til å påvirke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

- Dersom søvnproblemene kan oppdages og behandles tidlig, vil man kanskje kunne redusere risikoen for både fibromyalgi og andre kroniske sykdommer, sier Mork.

Det er foreløpig ikke klart hva som gjør at søvntrøbbel ser ut til å øke faren for å utvikle smertelidelsen. Men tidligere forskning har pekt mot en mulig sammenheng.

Mange mulige faktorer

- Eksperimentelle studier har vist at mennesker som blir hindret i å sove ganske raskt får en lavere smerteterskel, og økte nivåer av en del inflammatoriske markører.

Dette antyder at det skapes en betennelsestilstand i kroppen.

- Det er tenkbart at de samme mekanismene spiller inn i utviklingen av fibromyalgi, sier Mork.

- Kanskje søvnproblemene gjør at det oppstår en lavgradig betennelsestilstand som aktiverer smertesystemet i kroppen. Over tid kan dette muligens føre til utvikling av kroniske muskel- og skjelettsmerter slik som fibromyalgi.

Han påpeker imidlertid at det antagelig også er en rekke andre faktorer som spiller inn. Det er heller ikke slik at alle med fibromyalgi har søvnproblemer eller at søvnvansker alltid leder til smertelidelser.

- Det kan også være en ond sirkel her: Søvnproblemene øker risikoen for smertelidelser, som igjen gir flere søvnproblemer, sier Mork.

- Derfor er det så viktig å behandle søvnproblemene. Og da tenker jeg ikke på sovemedisiner. Det er faktisk mye man kan gjør selv, bare ut fra sunn fornuft:

  • Unngå koffein de siste timene før leggetid. Husk at virkningen ofte varer mye lenger enn folk tror – opptil 5-6 timer etter at kaffen er drukket.
  • Mosjoner regelmessig, men ikke rett før du skal legge deg.
  • Ikke jobb på datamaskinen like før leggetid.
  • Ikke se filmer eller driv med annet som gjør deg følelsesmessig engasjert i timen før du legger deg.
  • Gå til sengs og stå opp på samme tid hver dag, også i helgene.
  • Sørg for at soverommet er stille og har riktig temperatur.

Referanse:

P. J. Mork & T. I. L. Nilsen, Sleep problems and risk of fibromyalgia: Longitudinal data from the Norwegian HUNT-study, Arthritis & Rheumatism, 14. november 2011.

Powered by Labrador CMS