Forskere har undersøkt 84 personer som ble henvist til en mage-tarm-ekspert på grunn av uforklarlige mageplager de selv mente skyldtes visse typer mat. (Foto: PhotoMediaGroup, Shutterstock, NTB scanpix)

Mange plager kobles til matintoleranse

Kjennes det ut som om du ikke tåler melk, brød eller frukt? Egen oppfatning av å ha matintoleranse ser ut til å henge tett sammen med diagnosene irritabel tarm, fibromyalgi og utmattelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om undersøkelsen:

De 84 deltagerne svarte på fem ulike standardiserte spørreskjemaer. Pasientenes vurderinger av egen tilstand ble sammenlignet med legevurderinger, og resultatene viste at det var godt samsvar mellom dem.

Ut ifra spørreskjemaene og resultatene av flere tester for allergier og cøliaki, fikk alle deltagerne unntatt én diagnosen IBS. 55 prosent av pasientene hadde alvorlige IBS, mens 40 prosent hadde moderat IBS.

71 prosent slet i tillegg med stive fingre og smertesymptomer som er forenlig med fibromyalgi.

85 prosent hadde klare symptomer på kronisk utmattelse. De orket svært lite og ble utslitt av lette daglige aktiviteter. Dette gjaldt ofte unge mennesker som ikke klarte å være i jobb.

38 prosent av pasientene hadde en eller flere atopiske sykdommer, men matallergier var sjeldne.

De kan kanskje oppleves som litt slitsomme: Folk som påstår at de ikke tåler det ene og det andre. Som alltid må plukke sukkerertene ut av salaten eller skrape vekk kremen på kaka.

Når de blir undersøkt, finner legen ingenting. Ingen cøliaki. Ingen laktoseintoleranse. Ingen matallergier.

Men Arnold Berstad fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og kollegaene hans mener at det likevel er god grunn til å høre på hva disse menneskene sier.

Forskerne har undersøkt 84 personer som ble henvist til en mage-tarm-ekspert nettopp på grunn av uforklarlige mageplager de selv mente skyldtes overfølsomhet overfor visse typer mat.

Det viste seg at alle unntatt én fikk diagnosen irritabel tarm (IBS). Dessuten hadde hele 85 prosent i tillegg symptomer som vitnet om kronisk utmattelse og 71 prosent viste symptomer som antydet fibromyalgi.

Fibromyalgi kjennetegnes av ømme punkter og smerter i muskler og senefester, mens de med irritabel tarm opplever magesmerter og ubehag i øvre del av mageområde, kvalme og ofte løs avføring.

Kronisk utmattelse kan gi feber, hovne lymfeknuter, smerter i ledd og muskler, angstanfall, balanseproblemer, depresjon, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer og søvnforstyrrelser.

Sammenfallene av disse tre tilstandene kan peke i retning av at alle plagene skyldes én underliggende årsak som er knyttet til fordøyelsen, skriver Berstad og kollegaene i siste nummer av Scandinavian Journal of Gastroenterology.

De mener betydningen av tilleggsplagene til IBS-pasienter er sterkt undervurdert.

– Vi ble overrasket over hvor stor forekomst det var av andre plager, og hvor sterke disse plagene var, sier Jørgen Valeur fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ingen enkle tester

En av de store utfordringene rundt pasienter med IBS, fibromyalgi eller kronisk utmattelse er at det ikke finnes enkle tester som kan påvise dem.

Diagnosene blir stilt på bakgrunn av et mønster av symptomer som ikke lett lar seg kartlegge i løpet av en kort visitt hos legen.

– Mange av pasientene som blir henvist til spesialist på grunn av uforklarte mageplager mener selv at de er overfølsomme overfor noen typer mat, som melk, brød eller frukt, sier Valeur.

Men tester viser som regel at det ikke er snakk om matallergi eller cøliaki, som er en fordøyelsessykdom som karakteriseres av at pasientene ikke tåler gluten.

Dette har antageligvis ført til at mange leger tidligere har sett bort fra pasientenes oppfatning av å ha matintoleranse.

Gjenskaper mageplager

– Etter hvert gir man kanskje opp å finne en årsak. Mange har også mistenkt at problemene må bunne i psykiske lidelser, siden man ikke finner en fysisk forklaring, forteller Jørgen Valeur fra Lovisenberg.

(Illustrasjon: iStockphoto)

 – Men vi har hatt mistanke om at det kunne være en sammenheng mellom denne selvoppfattede matintoleransen og triaden IBS, fibromyalgi og kronisk utmattelse, forteller Valeur.

Og nå peker altså resultatene av den nye undersøkelsen mot at det kan finnes en forbindelse. Ikke bare henger pasientenes oppfatning av å være matoverfølsomme sammen med sykdommene.

Mageplagene kan også gjenskapes når pasientene får tungt fordøyelige karbohydrater.

Tungt fordøyelige karbohydrater

Berstad og kollegaene mener det er svært lite sannsynlig at pasientene tar feil i at maten påvirker plagene.

Pasientene opplever i utgangspunktet at problemene kommer i forbindelse med at de har spist. Ofte er magen fin om morgenen eller i situasjoner hvor man unngår å spise. Men etter måltidene utover dagen kommer følelsen av oppblåsthet og ubehag.

Plagene ser ut til å være forbundet med inntak av tungfordøyelige karbohydrater.

– Ved å gjøre provokasjonstester hvor vi gir en løsning med det tungt fordøyelige karbohydratet laktulose kan vi faktisk gjenskape symptomene som pasientene oppsøkte lege for, sier Valeur.

Slike symptomer får ikke pasientene dersom vi i stedet gir dem det lett fordøyelige karbohydratet glukose.

Dessuten har forskerne observert et merkelig fenomen når noen av pasientene får mat de reagerer på.

Frostanfall

– Litt etterpå får de frostanfall. De hakker tenner og vi må gi dem tepper til å ha rundt seg. Vi lurer på om de rett og slett får feber. Dette holder vi på å undersøke nå, sier Valeur.

I tillegg har forskerne begynt å lete etter spesielle stoffer fra fordøyelsen i blodet til pasientene. De mistenker nemlig at årsaken til både matintoleransen og de tre lidelsene er å finne i tarmen.

– Vi tror den store skurken er tarmfloraen. Tungt fordøyelige karbohydrater, som gjenskaper pasientenes symptomer, blir nemlig ikke tatt opp i tynntarmen, men gjæret av mikrober i tykktarmen, sier Valeur.

Han mener en ubalanse i bakteriesamfunnene som er med i fordøyelsen gjør at gjæringsprosessene i tarmen blir forstyrret. Da kan mikrobene danne stoffer som skaper problemer for kroppen.

– Ingen enkle svar

Professor i allmennmedisin ved UiB, Kirsti Malterud, har forsket på ubestemte helseplager. Hun mener også at de tre sykdommene kan henge sammen.

– Det er mange sterke indikasjoner på felles underliggende sykdomsmekanismer for fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarm, sier hun til forskning.no.

– Sykdommene opptrer ofte samtidig hos samme pasient, og mange av symptomene er overlappende.

Men Malterud er ikke overbevist om at alt stammer fra tarmen.

– Dette er høyst sannsynlig svært komplekse mekanismer der mange forhold virker sammen, sier hun.

– Tarmflora kan gjerne være involvert i sykdomsmekanismene, men er neppe det eneste og endelige svaret på hvordan disse sykdommene utvikler seg.

Her skal vi ikke forvente oss enkle svar, advarer Malterud.

– Den minst fruktbare måten å betrakte dette på er å hevde at det enten er psykisk eller fysisk. Selvsagt henger dette sammen, også ved tilstander der det ikke er tvil om at biomedisinske mekanismer spiller inn.

– Husk historien om magesår

Valeur mener også at både psykiske og fysiske forhold er involvert.

– Men vi må likevel ikke glemme historien om magesåret, sier han.

– Selv om magesårspasientene hadde et sammensatt symptombilde, ble de friske fra både de fysiske og de psykiske plagene når man fjernet bakterien Helicobacter pylori.

– Teoretiske modeller for hvordan psykiske og kroppslige faktorer samspiller kan nok fremstå som opplysende, men i verste fall kan slike modeller virke hemmende for nyskapende forskning.

– Mennesker består dessuten av mer enn kropp og sjel – vi har også en tarmflora, sier Valeur.

Referanse 

A. Berstad, R. Undseth, R. Lind & J. Valeur, Functional bowel symptoms, fibromyalgia and fatigue: A food-induced triad?, Scandinavian Journal of Gastroenterology. Mai 2012; Early Online, 1–6.

Powered by Labrador CMS