Når venstre hjertekammer tømmes for blod gjør det en vridningsbevegelse, ikke ulikt det som skjer når man vrir opp en vaskeklut. (Illustrasjon: NTNU)

Dette hjerteproblemet kan fikses med trening

Diabetespasienter med treg hjertevridning bør trene jevnlig.

Rundt halvparten av alle med type 2-diabetes har såkalt diastolisk dysfunksjon, som på sikt kan utvikle seg til hjertesvikt.

Hjertet slapper av og blir fylt med blod mellom to hjerteslag. Dette virker ikke like godt hos en person med diastolisk dysfunksjon. Derfor har hjertet mindre blod tilgjengelig for å pumpe ut i kroppen for hvert slag. Hjertet må jobbe hardere.

Spørsmålet er om det går an å bli bra av en slik svekket hjertefunksjon. 

Ifølge forskerne, så er svaret ja. 

– Vår pilotstudie tyder på at trening kan normalisere en del av svekkelsene i hjertefunksjonen for denne pasientgruppa, sier Siri Marte Hollekim-Strand, som er doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Hjertet vrir seg som en vaskeklut

Når venstre hjertekammer tømmes for blod, gjør det en vridningsbevegelse, ikke ulikt det som skjer når du vrir opp en vaskeklut. Den nye studien viser at vridningen tilbake til utgangspunktet skjer langsommere hos pasienter med type 2-diabetes og diastolisk dysfunksjon, enn hos friske.

Hjertet lagrer energi når det vrir seg. Denne energien blir brukt når hjertet vrir seg tilbake igjen, og gjør at blod blir sugd inn i hjertet mellom to hjerteslag. 

Forskerne undersøkte vridningen av venstre ventrikkel i hjertet ved hjelp av hjerteultralyd.

Både moderat og intensiv trening hjalp

Hjertevridning måles med ultralyd på flere måter. Og det viste seg at de fleste målene ikke var annerledes hos diabetespasientene som hvilte, enn hos 37 friske kontrollpersoner med tilnærmet samme alder, kjønnsfordeling og BMI. 

Unntaket var målet for hvor fort hjerte vridde seg tilbake til utgangspunktet. Det var svekket hos diabetespasientene.

Trening rettet altså opp denne forsinkelsen. 

– Før treningsperioden var denne tilbakevridningen signifikant forsinket hos diabetespasientene. Etter tre måneder med trening var imidlertid også dette målet det samme som hos kontrollpersonene uten diabetes, forklarer Hollekim-Strand.

De 37 diabetespasientene, som var fordelt tilfeldig på to treningsgrupper, trente i tolv uker. Den ene gruppa trente hjemme med moderat intensitet en halv time hver dag. Resten gjennomførte intensive intervaller på tredemølle tre ganger i uka gjennom hele perioden. Forbedringene i hjertevridningen var like store i begge de to treningsgruppene.

Forskerne mener at målinger av hjertevridningen vil bli viktig framover for å undersøke hvor godt et hjerte slapper av og fylles med blod tidlig i den diastoliske hjertefasen. 

– Men det krever 3D-ultralyd med høy oppløsning som gjør at målemetoden blir bedre enn den er i dag. I dag må vi legge sammen mange forskjellige ultralydmål for diastolisk hjertefunksjon for å være sikre på at funksjonen er nedsatt, sier kollega og lege Charlotte Björk Ingul. 

Referanse: 

Siri Marte Hollekim-Strand, mfl. Trening normaliserer timing av venstre ventrikkels untwist rate, men ikke maksimal untwist rate, hos personer med type 2-diabetes og diastolisk dysfunksjon. En pilotstudie.  Journal of the American Society of Echocardiography, 3. mars 2016. Sammendrag.

Artikkelen er oppdatert 9.6.16.

Powered by Labrador CMS