Smertefulle sår

En ny undersøkelse viser at for mange personer med diabetes har unødvendig smertefulle sår.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Undersøkelsen er et ledd i doktorgradsarbeidet til Lis Ribu ved Høgskolen i Oslo. Ribu har i over ti år hatt sårundervisning ved Avdeling for sykepleierutdanning ved høgskolen.

- Noen pasienter med diabetes og fotsår har dårligere helserelatert livskvalitet enn for eksempel kreftpasienter. Slik bør det ikke være, mener Lis Ribu.

Pasienter med diabetes har vanskeligere for å bli kvitt sår på føttene. Samtidig har mange redusert følsomhet i føttene.

Diabetiske fotsår

Opptil 15 prosent av alle personer med diabetes vil utvikle diabetiske fotsår i løpet av livet. Av de som var med i Ribu sin undersøkelse, hadde bare 37 prosent sår som var helet etter ett år. 15 prosent hadde amputert tær, legger eller lår, 6 prosent var døde og 35 prosent hadde fortsatt sår.

- De som fremdeles hadde sår, hadde dårligere livskvalitet enn andre grupper de kan sammenliknes med, sier Ribu, og legger til:

- Selv om de har redusert følsomhet i føttene, rapporterer de likevel mye smerte som går utover den helsemessige livskvaliteten. Mange forventer smerte ved sår, men det skal ikke gjøre så vondt. Hadde de fått bedre smertelindring, kunne dette også ha bidratt til en bedre sårheling.

Fortvilet over situasjonen

I sin forskning har Ribu sett på helserelatert livskvalitet, og diabetespasientene som er med i studien, har vært behandlet ved poliklinikker. De har fylt ut livskvalitetsskjema i tillegg til vanlige kliniske undersøkelser.

Av 127 personer over 25 år som ble inkludert ved studiens start, har 99 personer deltatt gjennom hele studien. Pasientene hadde type 1- eller type 2-diabetes, og hadde hatt diabetes i gjennomsnittlig 19 år.

- I min undersøkelse var det en høy svarprosent, og pasientene ga uttrykk for at det var godt at noen tok sårene og smerten på alvor. Mange var fortvilet over situasjonen. Mens bare 15 prosent fikk smertelindrende, var det 75 prosent som rapporterte at de hadde smerter og som de relaterte direkte til såret.

Ribu vil nå forske videre på sårpasienter, men også undervise i sår og diabetes i bachelorstudiet.

- Vi som tar doktorgrad har ansvar for at kompetansen vi har fått, blir ført videre til studentene og fagfeltet. Dette er en svært praktisk doktorgrad, som kan brukes rett inn i utdanningen, mener hun.

Sykepleiernes hverdag

Mange synes sår og sårbehandling er et lite attraktivt arbeid. Mange grøsser ved tanken.

- Men det å behandle sår er virkeligheten for svært mange sykepleiere. Jeg mener at det i sykepleierforskningen er viktig å se på hva sykepleierne jobber med til daglig og hvordan deres hverdag kan bli bedre. Sykepleie er et praktisk yrke, sier Ribu.

- Det at bare 37 prosent av sårene har helet etter ett år og at dårlig helserelatert livskvalitet har sammenheng med dårlig sårprognose, understreker at det er behov for mer forskning på dette området, legger hun til.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS