Miljøgifter kan påvirke babyens vekst. (Illustrasjon: Microstock)

Spedbarn som vokser fort får lettere diabetes

Men forskerne forstår ikke sammenhengene.

Diabetes type 1

Type 1-diabetes skyldes en fullstendig (eller nesten fullstendig) insulinmangel og kalles ofte insulinkrevende diabetes. Ubehandlet vil den føre til døden.

Tidligere brukte man navnet barne- og ungdomsdiabetes (eller juvenil diabetes), fordi sykdommen ofte opptrer i barnealderen eller rundt puberteten.

I dag vet vi imidlertid at også mange voksne får sykdommen. I aldersgruppen under 30 år får om lag 300 personer type 1-diabetes hvert år.

Årsaken til sykdommen er lite kjent, men det foreligger en arvelig disposisjon. 

Kilde: Store norske leksikon

 

 

Barn blir i snitt seks kilo tyngre i løpet av sitt første leveår. Men for hvert kilo ekstra barnet legger på seg i denne perioden, øker risikoen for å utvikle diabetes innen ungen har fylt ni år.

Det viser en studie gjennomført med tall fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Forskerne tok for seg barnas vekst, både vekt og høyde, og sammenlignet dette med hvor mange som utviklet diabetes innen de første ni årene. Studien gjelder kun diabetes type 1. 

Men hva vektøkningen skyldes eller hvilken sammenheng det har med diabetes, er fortsatt ukjent.

Ikke påvist årsak

– Denne vektøkningen er komplisert og påvirkes av mange ulike faktorer. Vi vet at amming og hva man gir barnet av mat kan ha noe å si, men mye av variasjonen i vektøkningen kan vi ikke gi en god forklaring på enda, sier Lars Christian Stene.

Stene er en av forskerne bak studien, som ble gjennomført ved Folkehelseinstituttet og nylig publisert i JAMA Pediatrics. 

Stene understreker likevel at dette hverken gir noen årsakssammenheng eller behov for nye retningslinjer for helsepersonale. Vekten er bare én av mange mulige faktorer som kan forårsake diabetes.

Han påpeker at det heller ikke finnes noen grunn til at nybakte foreldre skal forsøke å forhindre at barnet legger på seg ut ifra det som kommer fram i denne studien.

– Det er vanskelig å vite hva som er neste skritt her. Det viktigste er å unngå bivirkningene ved å sette i gang tiltak som gjør at barnet ikke vokser tilstrekkelig.

Gener og miljø

I dag vet vi fortsatt lite om hva som forårsaker denne formen for diabetes. Og det finnes heller ingen forebyggende tiltak mot sykdommen. Stene og kollegene tror denne studien kan tyde på at det kanskje kan være noe i miljøet rundt oss som forårsaker dette. Men hva det skulle være, er de ikke sikre på. 

Men dette er først og fremst en observasjonsstudie. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet at vektøkningen forårsaker diabetes 1. Studien viser bare at barn som la på seg mer enn gjennomsnittet oftere fikk sykdommen senere i livet.

Forskerne tok også for seg tilsvarende tall fra Danmark og fant de samme tendensene som her i Norge. 

Nå håper Stene at denne studien nå kan snevre inn leteområdet for forskere som forsøker å finne årsakene bak sykdommen.  

Referanse:

Magnus, M.C. (et al) Infant Growth and Risk of Childhood-Onset Type 1 Diabetes in Children From Scandinavian Birth Cohorts. JAMA Pediatrics (2015)

Powered by Labrador CMS