Det hjelper å ha uthvilt hjerne når du skal lære å spille piano. (Foto: Colourbox)

Derfor lærer vi bedre etter en god natts søvn

Søvn er nødvendig for læring. Nå har forskere funnet et nettverk som sørger for at hjerneområdene snakker bedre sammen morgenen etter.

Skal du bli pianist, er du ikke bare avhengig av en god lærer. Kanskje du bør vurdere å legge deg nedpå litt før du begynner å øve.

Søvn hjelper nemlig på læring.

En gruppe forskere ville undersøke innlæring av motoriske ferdigheter, som det å lære å spille piano.

De visste at søvn gjør begynnende pianister bedre i stand til å spille.

De hadde også sett at et område i den framre delen av hjernen, putamen, var mer aktivt hos dem som hadde sovet enn dem som holdt seg våkne før øvelsen.

Men de hadde ikke oversikt over hvordan ulike deler av hjernen kommuniserte med hverandre, og om det var en bedre “samtale” etter soving.

Nyttig nettverk

Deltakerne i forsøket skulle lære nye fingerbevegelser til bruk på et piano.

En gruppe fikk gjøre øvelsen morgenen etter en natts søvn. Den andre lærte fingerbevegelsene om ettermiddagen, etter å ha vært våkne en dag.

Forskerne skannet hjernene deres og så på hva slags aktivitet det var. Det viste seg at det er ett nettverk som er særlig aktivt etter at vi har sovet.

Det er det corticostratiale nettverket, som knytter sammen flere områder av hjernen under hjernebarken.

Det ble ikke samme aktivitet i dette nettverket hos dem som hadde vært våkne.

En natt er nok

De som hadde fått sove først, klarte også mer av pianotimen.

– Bare én natt ga bedre utførelse av oppgaven, sier nevropsykolog Karen Debas ved University of Montreal, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Forskerne tror studien er et skritt på veien mot bedre å forstå det som skjer når vi sover. Mye er fortsatt uutforsket i søvnens verden.

Referanse:

Debas, K., m.fl.: Off-line consolidation of motor sequence learning results in greater integration within a cortico-striatal functional network. NeuroImage, vol. 99, 1. Oktober 2014. Online 17. mai 2014.

Powered by Labrador CMS