Omkring ti prosent av alle dansker har symptomer på vinterdepresjon. Negative tanker om egne evner er et av de tydelige symptomene. (Foto: Mita Stock Images, Shutterstock, NTB scanpix)

Samtaler med psykolog er bedre enn lysterapi mot vinterdepresjon

Samtaler med en psykolog, som hjelper med å unngå triste tanker og dårlig selvtillit, er mer effektivt for å forebygge vinterdepresjon enn lysterapi. Det er gledelig at psykologsamtaler har så god effekt, sier dansk forsker. 

Fakta

Ida Hagemans råd til personer som lider av vinterdepresjon:

Sørg for å være så mye som mulig ute mens det er lyst – fra august til og med mars.

Invester eventuelt i en lyslampe.

Oppsøk en kognitiv terapeut som kan lære deg å hindre at vinterdepresjonen utvikler seg. Det er fortsatt en god idé å huske å få ekstra lys.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en behandlingsform som tar utgangspunkt i pasientens tanker om seg selv.

I samarbeid finner terapeuten og pasienten frem til de negative tankene og tankemønstrene og begynner å utforske og utfordre dem.

Vi har alle noen idérammer i selvoppfattelsen vår, om hvem og hvordan vi er. Hos noen er de rammene mer negative enn hos andre. Det kan en god terapeut hjelpe til med å endre.

Målet er å finne alternative måter å tenke om seg selv og sin egen verdi.

Behandlingen tar typisk tre måneder, med samtaler om lag hver uke.

Kilde: Netdoktor.dk, professor i psykiatri Poul Videbech

Vinterdepresjon er en veldig komplisert lidelse

Omkring ti prosent av befolkningen i Danmark har symptomer på vinterdepresjon i de mørke månedene fra oktober til mars.

Personer med vinterdepresjon sover typisk opptil tolv timer i døgnet.

Økt appetitt, ofte etter «raske» karbohydrater, er også et symptom. Pasienter legger typisk på seg noen kilo, som forsvinner igjen om våren. De fleste kan gå på jobben, men sleper seg gjennom dagene, som er preget av tristhet og negativitet, særlig over egne evner.

Lysterapi, hvor pasienten sitter i kraftig lys 30 minutter om dagen, lindrer vinterdepresjon like godt som antidepressive medisiner, viser tidligere forskning.

Øynene spiller en viktig rolle

Forskerne har fortsatt ikke kartlagt alle årsakene til vinterdepresjon, men de vet at lyset spiller en veldig viktig rolle.

I øyets netthinne sitter nemlig noen egne celler som fanger opp lys og sender beskjed til celler i hjernen som styrer humør og døgnrytme. Når man får mindre lys gjennom øyene, påvirker det antagelig også de cellene i hjernen, noe som kan være med på å starte en vinterdepresjon.

Samtidig spiller psykologiske faktorer selvfølgelig en stor rolle. Har noen lav selvtillit hele året, kan det bli forsterket i de mørke månedene og utløse vinterdepresjon.

Psykologbehandling er mye mer effektivt til å forebygge vinterdepresjon enn lysterapi, viser ny amerikansk studie. Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet American Journal of Psychiatry.

177 personer med vinterdepresjon deltok i studien. 88 gikk i terapi hos en psykolog, mens 89 fikk lysterapi.

To vintre senere var nesten halvparten (47 prosent) i lysterapigruppen igjen rammet av vinterdepresjon. Det samme gjaldt bare 27 prosent av de som fikk såkalt kognitiv atferdsterapi.

– Det er en stor og fin studie. Kognitiv atferdsterapi er en god behandlingsform, som nå også viser seg å kunne forebygge vinterdepresjon. Det er veldig gledelig, sier førsteamanuensis ved Københavns Universitet og klinikksjef ved Psykiatrisk Center København, Ida Hageman, som selv forsker på årsakene til vinterdepresjon.

Lærer forebygging

At terapi er mer effektivt enn lysterapi, henger ifølge forskerne sammen med flere ting.

For at lysterapi skal virke, må behandlingen gjentas hvert år. I de mørke månedene må pasientene gå ut i minst 30 minutter om dagen, og de må bruke lyslampen hver dag. Det kan virke uoverkommelig og får kanskje noen til å droppe behandlingen.

Kognitiv terapi kan lære folk å forebygge vinterdepresjon. Lysbehandling virker bare når pasienten fortsetter å bruke den; kognitiv terapi har en forebyggende effekt. (Foto: Photographee.eu, Shutterstock, NTB scanpix)

Kognitiv terapi lærer derimot pasientene å stanse depresjonen før den utvikler seg for fullt.

Ifølge Ida Hageman handler vinterdepresjon ofte om at den rammede kan ha lav selvtillit hele året, men det er først om vinteren, når lysmengden avtar, at det gir seg utslag i depressive symptomer.

– Det kunne for eksempel være hvis noen har mistet jobben eller strøket til en eksamen. Da vil en person med tendens til vinterdepresjon kunne tenke: «Det er typisk. Det skjer alltid meg. Jeg er dårligere enn alle andre», forklarer Ida Hageman.

Terapeuten vil utfordre dette selvbildet og hjelpe vedkommende til å se alternative forklaringer. Etter hvert blir selvvurderingene mer virkelighetstro. Neste vinter, når vedkommende begynner å få de negative tankene som kan være starten på en vinterdepresjon, vil han eller hun selv kunne korrigere tankemønsteret og stanse den negative spiralen før den starter.

Lysterapi lindrer raskere

Ida Hageman anbefaler ikke å slutte med lysterapi, men de to behandlingsformene kan eksistere side om side eller komplementere hverandre:

– Er noen i en depressiv tilstand, går det raskere med lysterapi. 14 dager lindrer tilstanden. Og det er raskere enn kognitiv terapi, sier hun.

Den beste kuren mot vinterdepresjon kan være å kombinere de to typene behandling.

Lysterapi er like effektivt som antidepressive medisiner mot vinterdepresjon. (Foto: Image Point Fr, Shutterstock, NTB scanpix)

Lysterapien kan lindre depresjonen, slik at de kan få noe ut av terapien og unngå å bli deprimert neste vinter.

Lysterapi er som medisiner

Årsaken til at en større andel av lysterapigruppen fikk et tilbakefall, er ifølge en av forskerne bak den nye studien at det er en ganske krevende behandling, som må gjentas hvert eneste år.

Lyset kan riktignok lindre de depressive symptomene på bare 14 dager, men behandlingen må fortsette hele vinteren, hver eneste vinter.

– Lysterapi er en kortsiktig behandling, akkurat som blodtrykksmedisiner, som krever at du fortsetter med behandlingen. Å bruke lysterapi, samtidig med å gå ut 30–60 minutter hver dag i opp til fire mørke måneder, kan være anstrengende, sier Kelly Rohan, professor ved University of Vermont, til Science Daily.

Lysterapi kan altså godt forebygge vinterdepresjon, det krever bare en innsats hvert år.

– Leger må informere om at pasienten hvert år må sørge for å få så mye lys som mulig, allerede fra august. Det er altså mulig å forebygge med lys hvis man bare starter i tide, sier Ida Hageman.

Referanse:

Kelly J. Rohan m.fl: Outcomes One and Two Winters Following Cognitive-Behavioral Therapy or Light Therapy for Seasonal Affective Disorder. The American Journal of Psychiatry, juli 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.15060773. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS