Vi blir flere og yngre

Aldri før har Norges folketall økt så mye i løpet av ett år som i 2007. Nettoinnvandring utgjorde over 70 prosent av befolkningsveksten, og den største gruppa kom fra Polen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Ved inngangen til 2008 talte Norges befolkning 4,737 millioner mennesker.

Blant disse var 380 600 innvandrere og 79 000 norskfødte med innvandrerforeldre.

Til sammen utgjorde de to gruppene 9,7 prosent av Norges befolkning, skriver Kirsten Enger Dybendal og Even Høydahl fra Statistisk sentralbyrå i tidsskriftet Samfunnsspeilet.

Flest europeere

Nettoinnvandringen var på 40 000 i 2007, hvorav personer med europeisk statsborgerskap sto for 69 prosent.

- Polske statsborgere var den desidert største innvandrergruppa, etterfulgt av statsborgere fra Tyskland, Sverige, Litauen, Somalia, Filippinene, Russland og Thailand.

- Mens det tidligere var omtrent like mange menn og kvinner som innvandret til Norge, har menn vært sterkt overrepresentert de to siste årene.

- I 2007 kom 10 000 flere menn enn kvinner til Norge, noe som skyldes den økende arbeidsinnvandringen, forklarer Høydahl.

Foretrekker Oslo

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

2007 var også det året da flest personer bosatt i Norge, 14 900, fikk norsk statsborgerskap.

Sju av ti i denne gruppa kom fra land utenfor Europa, og irakere og somaliere var de største gruppene.

Statistikerne har også funnet ut at innvandrerne og deres norskfødte barn bor mye mer konsentrert rundt Oslo enn befolkningen for øvrig.

- Mens halvparten av den norske befolkningen bor innenfor en 25 mils radius fra Oslo, bor halvparten av innvandrerne og deres barn som har bakgrunn fra andre verdensdeler enn Europa innenfor en 4 mils radius fra Oslo.

- Hele 38 prosent bor i Oslo kommune, sier Høydahl.

Flere polakker enn pakistanere

Polakker er den største gruppa av innvandrere og norskfødte barn, etterfulgt av dem med bakgrunn fra Pakistan og Sverige. Innvandrere og deres norskfødte barn er yngre enn den øvrige befolkningen.

Siden innvandrerne er unge og også får barn i tiden etter innvandringer, bidrar innvandringen til å senke gjennomsnittsalderen i befolkningen.

Det ble til sammen født 58 500 barn i Norge i 2007, noe som ga et samlet fruktbarhetstall på 1,9.

- Norge er fortsatt blant landene i Europa med høyest fruktbarhetstall, men 1,9 barn er likevel ikke nok til å opprettholde folketallet på sikt, påpeker statistikerne.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 28,1 år i 2007. 11 prosent av barna som ble født hadde enslig mor, 45 prosent hadde gifte foreldre og 44 prosent hadde samboende foreldre.

Flere bor alene

Norske husholdninger krymper stadig i størrelse. I januar 2008 var det om lag 2,1 millioner privathusholdninger her i landet.

Gjennomsnittlig antall personer i husholdningen har sunket fra 3,3 i 1960 til 2,2 ved inngangen til 2008, og 18 prosent av alle bosatte i privathusholdninger bodde alene på sistnevnte tidspunkt.

I Oslo består over halvparten av alle husholdningene av kun én person og 30 prosent av befolkningen bor alene.

Gjennomsnittsalderen for dem som gifter seg øker fremdeles, slik den har gjort i mange år. I 2007 var den 33,7 år for menn og 30,8 år for kvinner som giftet seg for første gang. For tretti år siden var brud og brudgom om lag åtte år yngre enn nå.

Skilsmisser og separasjoner er på vei ned. I forhold til skilsmissetoppen i 2004, har tallene gått ned for hvert år. I 2007 var tallet på skilte per 1000 gifte og separerte kvinner 11,8.

Lenke:

Dybendal og Høydahl: Vi blir flere og yngre – av økt innvandring i Samfunnsspeilet.

Powered by Labrador CMS