Dårlig hørsel er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens, ifølge en studie.
Dårlig hørsel er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens, ifølge en studie.

Studie: Tydelig økt risiko for demens hvis du har svekket hørsel 

Dårlig hørsel hos eldre – som det er mulig å gjøre noe med – er blant de viktigste faktorene som øker risikoen for å utvikle demens, viser en studie.

Det er 36 prosent større sannsynlighet for å få demens blant dem med svekket hørsel enn blant dem med normal hørsel, ifølge studien. Den er gjort ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Studien viser en klar sammenheng mellom målt hørselssvekkelse og demens for dem under 85 år.

– Vil kunne bety mye

– Redusert hørsel er regnet som den tilstanden som gir størst risiko for demenssykdom. Dersom vi kan redusere risikoen for demens bare litt gjennom forebyggende tiltak for hørselstap, så vil det kunne bety mye for den enkelte og samfunnet, sier forsker Christian Myrstad.

I Norge er én million mennesker rammet av redusert hørsel. Myrstad understreker at det er behov for økt bevissthet om effekten av hørselstap på den aldrende befolkningen.

Undersøkelser gjennom 11 år

Deltakerne i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som kommer fra tidligere Nord-Trøndelag fylke, var med i fire undersøkelser gjennomført med 11 års mellomrom. Det startet med HUNT 1 fra 1984 til 1986, og studien strakte seg til HUNT 4 fra 2017 til 2019.

– Et spesielt fokus ble i HUNT4 lagt på personer i alderen 70 år og over. Denne delundersøkelsen inkluderte blant annet 7.135 deltakere som også var til hørselsundersøkelse med audiometri i HUNT2 og som nå fikk demensvurderinger i HUNT4 for 70-åringer og eldre, sier Myrstad.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS