Ny intelligent webportal spionerer på terrorister

Terrorister går ikke bare til angrep på sivile i den fysiske verden, men kjemper også kampene sine på internett. Ny webportal hjelper etterretningstjenester og politi med å spionere på terroristene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Maskinlæring

Maskinlæring er et fag innen informatikk. Det er nært knyttet til kunstig intelligens. Fagfeltet studerer teknikker som gjør maskinen i stand til å lære, dvs. å kunne forbedre evnen til problemløsning på egen hånd. Maskinen kan ikke bare operere mot omgivelsene, men kan til en viss grad også endre atferd.

Det nye internettverktøyet «The Dark Web Portal» er designet til å spionere på terroristers aktiviteter på internett.

Den jakter på opplysninger på fritt tilgjengelige nettsteder, i sosiale fora, på videotjenester som YouTube, samt i virtuelle verdener som «Second Life».

– Portalen rommer en ekstremist- og terroristdatabase som er den største i verden, forteller professor Hsinchun Chen, leder av Artificial Intelligence Lab.

De har utviklet portalen i samarbeid med de andre forskerne tilknyttet «Dark Web Project» ved University of Arizona.

To terabyte

Professor Chen var på besøk på Syddansk Universitet, hvor han ga en forsmak på hva portalen kan.

– Databasen vår rommer to terabyte materiale i form av omkring 500 000 000 nettsider, filer og foruminnlegg fra mer enn 10 000 nettsteder.

– Databasens omfang vokser hele tiden i takt med at portalen henter inn flere data. Målet vårt er at portalen på sikt skal inneholde alt terrorrelatert materiale på nettet, understreker Chen.

Finner terrornettverkenes struktur

Terrorister er kjent for å være særdeles aktive i en lang rekke fora på nettet. Disse er åpne for alle, og alle kan i prinsippet følge med eller delta.

En stor del av disse foraene er fra Midtøsten, hvor ekstremister og terrorister forsøker å oppildne og rekruttere andre til å delta i aktivitetene sine.

På seminaret deltok også professor Uffe Kock Wiil, som leder Counterterrorism Research Lab ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, og han er imponert over de mange mulighetene i portalen.

– Det er mange etterretningstjenester som holder øye med disse sosiale foraene, og «The Dark Web Forum Portal» gir dem verktøy til å finne ut hva som foregår. Portalen kan hjelpe dem ved å stille opp nettverk som viser hvordan de arabiske terrornettverkene henger sammen på nettet, forteller Wiil.

Kunstig intelligens avkoder følelser

Portalen kan imidlertid langt mer enn det, for den er utstyrt med et «maskinlæringsprogram» (en spesiell form for kunstig intelligens) som gjør den i stand til å identifisere og kartlegge de mange følelsene som kommer til uttrykk på de forskjellige forumene.

Portalen sender ut agenter på nettet, som kryper inn i et forum og henter inn en kopi av samtlige debattinnlegg som den legger inn i portalens database. Deretter går den i gang med en språklig analyse av innleggene.

– Vi har leid arabere til å trene systemet i å gjenkjenne de emosjonelle uttrykkene som opptrer i de forskjellige internettforaene. Systemets maskinlæringsprogram bruker ord, verb og adjektiver i innleggene til å avkode de enkelte brukernes følelsesmessige tilstander, som for eksempel sinne, aggresjon og hat, forteller Chen.

Portalen kan fortelle for eksempel hvor aggressive eller hatefulle de ulike foraene er.

– Et nettsted som bare er hatefullt, er ikke så ille, det blir først farlig i forhold til terror hvis det samtidig er voldelig. Portalen gjør det lett for etterretningstjenester og politi å skjelne mellom de forskjellige gruppene, poengterer Chen.

Terrorister avsetter unike «skriveavtrykk»

Terrorister og ekstremister opptrer aldri med sitt virkelige navn på internett og ville heller ikke drømme om å oppgi mailadressen sin.

På internett kan man verken bruke DNA eller fingeravtrykk til å identifisere personer, med professor Chen og teamet hans har vist at det er nesten like sikkert å bruke personers «skriveavtrykk».

Dette avtrykket er unikt og er satt sammen av alle de tingene som karakteriserer den måten hver og en av skriver på. Portalen kan måle opp mot 750 ulike karakteristika.

Hver bruker setter inn tekstavsnitt på sin egen måte, har en forkjærlighet for bestemte skrifttyper, fontstørrelser samt oppsetning av bilder og grafikk, forteller Chen. Innholdsmessig har man også en tendens til å bruke de samme vendingene og uttrykkene, noe som også er en del av ens identitet.

I det øyeblikket man har avkodet personens unike «skriveavtrykk», kan man lett gjenkjenne personen når vedkommende romsterer rundt i andre sosiale fora.

– Databasen kan generere skriveavtrykk for alle de anonyme personene som opptrer i et forum. Når det kommer et nytt anonymt innlegg i et forum, kan man sammenligne innleggets skriveavtrykk med de profilene som man allerede har liggende i portalens database. Dermed kan man gjenkjenne og følge personen rundt i avkrokene av internett, sier Chen.

Han har sammen med kollegene sine gjort omfattende tester av hvor sikkert skriveavtrykket er til å avsløre identiteten av brukerne i forskjellige fora, og de viser at de treffer blink i omkring 95 prosent av alle tilfellene.

Ordbruk avslører debattantens formål

Etterretningstjenester har behov for å vite hva de enkelte ekstremistiske foraene handler om, og det kan portalen også hjelpe med.

Portalen er nemlig utstyrt med et verktøy som kan screene alle de setningene som opptrer i et debattinnlegg og sette en rød «boble» rundt de vendingene og uttrykkene som forteller hva innlegget handler om, og hva som helt konkret er denne debattantens ekspertise.

Jo sterkere holdninger debattanten har, dess større og rødere blir «boblene» – en tekst som er spekket med mange røde bobler, som alle handler om de samme tingene, som for eksempel «engler», «jihad» eller «våpen», avslører at debattanten er sterkt religiøs eller militaristisk.

Al-Qaeda har sendt agenter ut i Second Life for å høste nye medlemmer. (Foto: John E. Lester (Flickr))
Al-Qaeda har sendt agenter ut i Second Life for å høste nye medlemmer. (Foto: John E. Lester (Flickr))


«Second Life» et møtested for terrorister

Terrorister er presset av etterretningstjenestenes arbeid, og terroristene vet utmerket godt at de blir overvåket i de fritt tilgjengelige foraene. De siste årene har de derfor forsøkt å finne alternative måter å bruke internett på.

Den kjente virtuelle verden «Second Life» er ett av de stedene hvor terroristene søker seg til, i håp om at de kan arbeide uten at noen oppdager dem.

De sender en agent inn i Second Life som oppsøker virtuelle utsendinger for andre terrorister, og sammen kan de utveksle følsom informasjon om møtesteder eller kommende terrorplaner.

En annen strategi er å oppsøke fremmede i miljøet og forsøke å overtale dem til å bli medlem av nettverket eller i det miste å få dem til å sympatisere med dem.

– Vi har faktisk utstyrt portalen vår med et verktøy som kan oppsøke terroristene i «Second Life» og se hva de gjør, så heller ikke her har de noen mulighet for å gjemme seg, forteller Chen.

YouTube er spekket med terrorpropaganda

Det skrevne ord er ikke nok til å forstå terroristenes handlinger, for de legger også ut videoer på nettet.

– YouTube er et av terroristenes og ekstremistenes foretrukne verktøy, forteller Chen.

The Dark Web Video Portal har derfor en særlig database for ekstremistiske videoer og trekker ut alle tilgjengelige opplysninger om dem.

Videoer som preker ekstremisme og radikalisering, og som kanskje til og med oppfordrer til terror, er vanskelige å spore opp, fordi det er altfor tidkrevende og vanskelig å skulle se igjennom hver eneste video og vurdere innholdet.

Videoportalen konsentrerer seg derfor om debattfeltet under videoene og høster inn alle de opplysningene den kan få tak i.

– Internettfora og videoer er det mest interessante materialet på nettet, når man skal forstå hvordan terroristene tenker. Nettsteder, blogger og virtuelle verdener er ikke like gode kilder, selv om de selvfølgelig også rommer betydelige mengder vesentlig informasjon, avslutter Chen.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no.

Referanse og lenker

The Dark Web Portal

Hsinchun Chens profil

Nasrullah Memons profil

Uffe Kock Wiils profil

Powered by Labrador CMS