Les også

Forskere ved Universitet i Amsterdam har sett på Instagram og andre lignende medier for å finne ut hva som gjør disse tjenestene så fengende.
Forskere ved Universitet i Amsterdam har sett på Instagram og andre lignende medier for å finne ut hva som gjør disse tjenestene så fengende.

Likerklikk på sosiale medier får oss til å poste mer. Vi lærer akkurat som dyr som får en godbit, ifølge ny studie

Når vi får flere likerklikk enn vanlig, så får vi lyst til å fortsette å publisere.

Resultatene fra en ny studie viser at bruk av sosiale medier følger grunnleggende prinsipper for læring gjennom belønning som gjelder for både mennesker og dyr, sier David Amodio i en pressemelding.

Han er en av forskerne bak studien, ledet av den svenske psykologen Björn Lindström ved University of Amsterdam.

Belønningen vi mottar er likerklikk på bildene og innleggene våre. Det vi lærer er å smi mens jernet er varmt. Studien viser nemlig at når vi får flere likerklikk enn vanlig, så får vi lyst til å fortsette å publisere.

Denne adferden ligner på belønningslæring. Dette er læringsstrategien som gjør det mulig å lære hunden din nye triks med godbiter som belønning, eller gjør at vi kan forske på labrotter ved å bruke mat.

Her ser du en typisk Skinnerboks. Her får rotta en godbit når den gjør noe «riktig», mens den kan få strøm, i beina av å gjøre noe «feil».
Her ser du en typisk Skinnerboks. Her får rotta en godbit når den gjør noe «riktig», mens den kan få strøm, i beina av å gjøre noe «feil».

Forskerne bak den nye studien mener at sosiale medier fungerer som en slags Skinnerboks for det moderne menneske.

En Skinnerboks brukes i eksperimenter hvor et dyr, som en rotte, får en belønning for en enkel handling. Dette brukes blant annet for å se hva man kan lære dem eller for å få dem til å endre adferd.

Nesten alt vi gjør er forsterkende eller straffende

–De digitale omgivelsene selekterer vår adferd, sier professor Alse Fagerstrøm, leder ved Høyskolen i Kristianias Behaviour & Technology lab, til forskning.no.

Han mener den nye studien understreker noe vi allerede vet - at nesten all sosial samhandling har en forsterkende eller straffende konsekvens, også på nettet.

Et enkelt eksempel for å illustrere hva forsterkning er, kan være et barn som spør moren sin mange ganger om å få is.

– Om barnet får iskremen som ble spurt om, kan vi si at morens handling forsterket den adferden, forklarer Fagerstrøm.

Da lærer altså barnet at det kan lønne seg å spørre mange, mange ganger.

Det er på samme måte brukere blir forsterket når de mottar likerklikk på bildene sine - det kan føles som en slags sosial belønning for å ha gjort noe riktig.

Imidlertid stiller Fagerstrøm seg spørrende til den gjennomgående bruken av ordet «reward» (belønning) i studien, da han mener begrepet forsterkning mer presist beskriver det studien viser.

– En belønning er knyttet til den som formidler forsterkningen, forklarer han.

Studien på sin side gjør ikke forskjell på hvem som gir innleggene dine likerklikk. Fagerstrøm mener derimot det også er vesentlig hvem som liker innlegget ditt.

Professor Asle Fagerstrøm understreker at den virkelige verden og den digitale ikke er så ulike. Vår adferd er et produkt av naturlig seleksjon, enten det er via forsterkning i den virkelige eller digitale verden.
Professor Asle Fagerstrøm understreker at den virkelige verden og den digitale ikke er så ulike. Vår adferd er et produkt av naturlig seleksjon, enten det er via forsterkning i den virkelige eller digitale verden.

–Det hadde kanskje vært viktigere om Barack Obama likte bildet mitt enn om hvem som helst gjorde det.

Analyserte en million innlegg

Studien ble gjennomført ved å studere over en million innlegg på Instagram, samt tre andre nettforumer for bildedeling med mulighet for å få likerklikk. Forskerne så på innlegg fra et forum for herremote, et forum for kvinnemote og et forum for hagearbeid.

De satt i tillegg opp et eksperiment der de fikk 176 deltagere til å bruke en plattform lagd for å imitere Instagram og lignende sosiale medier.

Dette gjorde de så de kunne kontrollere mengden likerklikk brukerne kunne motta, for å undersøke hvordan vanene deres endret seg i perioder der de fikk unormalt mange eller unormalt få «likes».

Fortsatt mye å lære om mennesker og sosiale medier

Det er stort rom for tilbakemeldinger på sosiale medier. På Facebook har for eksempel likerklikket utviklet seg til å bli en rekke mer nyanserte reaksjoner. På de fleste plattformer kan man også kommentere og dele innlegg.

Studien tar derimot kun for seg forsterkningen man får fra likerklikket, som nå bare er en liten del av det sosiale internett.

Forskerne bak studien er også nøye med å nevne at deres data ikke kan si noe om hvorvidt sosiale medier er skadelig eller avhengighetsskapende. På den annen side poengterer de at forskningen åpner opp for å kunne stille nye kritiske spørsmål i fremtiden.

Referanser:

B. Lindström mfl: A computational reward learning account of social media engagement, Nature communications, 26. Februar 2021.

Powered by Labrador CMS