Dert store flertallet av forskere mener at forskningsformidling gjennom intervjuer er en viktig del av jobben deres. (Foto: wellphoto/Shutterstock/NTB scanpix)

Vil stimulere formidlingen

Simulaskolen har kurset sine egne doktorgradsstudenter i forskningsformidling. De er så fornøyde med satsningen, at de nå vil dele tilbudet med realfagsmiljøene i hele landet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Simula

Simula Research Laboratory er et forskningslaboratorium som driver strategisk grunnforskning, utdanner kandidater innenfor informatikk i samarbeid med Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo og driver fram anvendelser av forskningen.

Simula School of Research and Innovation er Simulas forskerskole.

Simula er organisert og styres som et aksjeselskap der staten er største eier.

For øvrig er Sintef, Norsk Regnesentral, StatoilHydro, Telenor og Bærum kommune eiere i Simula eller i Simulas datterselskaper.

Simula ledes av professor Aslak Tveito.

– Den akademiske kvaliteten på kandidatene er godt ivaretatt av universitetene, men når det gjelder å fremstille resultater på en klar og forståelig måte har mange av kandidatene mye å lære, sier professor Are Magnus Bruaset.

Han er assisterende direktør for Simula School of Research and Innovation (Simulaskolen).

– Forskere må kunne formidle sine resultater presist og målrettet for at forskningen skal ha verdi og komme samfunnet til gode.

– En god forskerutdanning må derfor også innholde opplæring i vitenskapelig forfatterskap og teknikker for presentasjon av faglig informasjon, sier Bruaset.

Formidling på timeplanen

Simulaskolen mener at systematisk undervisning av denne typen er mangelfull ved norske universiteter og høyskoler, og de ønsker å tilby opplæring i forskningsformidling.

Sammen med Michael Alley, som er Associate Professor of Engineering Communication ved Penn State University i USA og en internasjonal kapasitet på effektiv kommunikasjon av naturvitenskapelig og teknologisk informasjon, har Simula siden 2003 utviklet et kurstilbud til sine egne PhD-studenter og postdoktorer.

Omar Al-Khayat, PhD-student ved Simulaskolen, fulgte kommunikasjonskurset i fjor.

– I akademia ligger fokuset på forskningen, og ikke på formidlingen av den. Det er mange gode resultater som ikke får den oppmerksomheten de fortjener, ettersom de ikke blir formidlet på en målrettet og effektiv måte, sier han.

PhD-studenten jobber med å utvikle nye matematiske modeller for å beskrive hvordan sand transporteres i vann, for eksempel som følge av undersjøiske ras.

– Jeg ønsker at forskningen min skal bli lagt merke til, og jeg hadde stor nytte av de konkrete virkemidlene jeg lærte av Michael Alley da jeg presenterte prosjektet mitt på en konferanse i Brasil i sommer, sier Al-Khayat.

Nasjonal utgave

Michael Alley underviser doktorgradsstudenter.

– Resultatene er så gode at vi gjerne vil dele dette tilbudet med andre PhD-studenter i Norge, sier Are Magnus Bruaset.

I samarbeid med Alley og hans kollega Melissa Marshall, har Simulaskolen utarbeidet en nasjonal utgave av kurstilbudet, og nå inviteres PhD-studenter fra ulike naturvitenskapelige og teknologiske utdanningsinstitusjoner i Norge til å delta på en workshop i begynnelsen av mars.

Totalt vil 68 personer nyte godt av tilbudet.

Bruaset er overbevist om at kursopplegget har stor verdi for de studentene som får delta.

Basert på hans egne observasjoner fra interne kurs, samt erfaringer fra Alleys undervising ved universiteter, forskningslaboratorier og industribedrifter i USA og Europa, ser han at dette er kunnskaper som det er stort behov for blant forskerne i de teknologiske og naturvitenskapelige fagfeltene.

– Opplæringen er praktisk orientert. Deltagerne vil lære nye teknikker for vitenskapelig skriving og presentasjon, og de vil arbeide gruppevis med å tilegne seg nye måter å kommunisere forskningen sin på.

– Det er viktig at forskere også kan formidle sine funn slik at ikke bare fagfeller forstår hva det handler om. Formidling til et ikke-teknisk publikum er derfor et sentralt tema i undervisningsopplegget, sier Bruaset.

Lenke:

Simulaskolen: Workshop: Communicating Scientific Research 

Powered by Labrador CMS