Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - les mer.

Resultatene fra undersøkelsene gir viktig kunnskap for å utvikle tiltak for bedre ferdigheter og kompetanse blant voksne.
Resultatene fra undersøkelsene gir viktig kunnskap for å utvikle tiltak for bedre ferdigheter og kompetanse blant voksne.

Nå skal forskere teste hvor godt voksne leser, skriver og bruker datamaskin

Verdens største testing av voksnes grunnleggende ferdigheter er i gang.

Torsdag 1. september gikk startskuddet. Da startet Statistisk sentralbyrå (SSB) de første intervjuene for å kartlegge voksnes grunnleggende ferdigheter.

Undersøkelsen, kalt PIAAC, skjer ikke bare i Norge. Den skjer i regi av OECD i mer enn 30 land og er den største noensinne.

– I alle land, også Norge, er svake grunnleggende ferdigheter hos voksne en utfordring for sosial og økonomisk velferd. Resultatene fra PIAAC-undersøkelsene gir derfor svært viktig kunnskap for å utvikle tiltak for bedre ferdigheter og kompetanse blant voksne, sier direktør Sveinung Skule ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Et representativt utvalg av den norske befolkningen deltar. I alt cirka 5.000 personer i alderen 16 til 65 år.

– I alle land er svake grunnleggende ferdigheter hos voksne en utfordring for sosial og økonomisk velferd, sier Sveinung Skule ved HK-dir.
– I alle land er svake grunnleggende ferdigheter hos voksne en utfordring for sosial og økonomisk velferd, sier Sveinung Skule ved HK-dir.

Data blir tilgjengelig for alle

Når datainnsamlingen er ferdigstilt og SSBs sluttrapport foreligger, er det HK-dir som har det overordnede ansvaret for at resultater og data blir kjent og tas i bruk.

– Det knytter seg stor spenning til resultatene når de foreligger i 2024. Da blir datasett fra alle land gjort tilgjengelige for forskere over hele verden. For aller første gang kan forskerne da sammenligne utviklingen i mange land over mange år, fra 2012 til 2022. Vi håper at også norske forskningsmiljøer vil kaste seg over de unike dataene, sier Skule.

Vanligvis blir spørreundersøkelser brukt til å kartlegge ferdigheter. Det som gjør denne undersøkelsen unik, er at den handler om konkret testing av ferdighetene.

Norge er bra, men …

Resultatene fra undersøkelsen i 2012 viste at Norges befolkning i alle ferdighetene lå over gjennomsnittet for de deltakende landene, i likhet med Finland, Nederland og Sverige.

Selv om Norge altså gjør det relativt godt, viste resultatene også at:

  • 400.000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i lesing.
  • 480.000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i regning eller tallforståelse.
  • 800.000 voksne i Norge har svake dataferdigheter eller problemløsning ved bruk av data.

Og: I aldersgruppen 16–24 år lå Norge under gjennomsnittet i leseferdigheter og omtrent på gjennomsnittet i regning, sammenlignet med alle andre som svarte i samme aldersgruppe.

Mange norske forskere har brukt data fra denne undersøkelsen, både i egne norske prosjekter og i internasjonale samarbeidsprosjekter.

– Et stort spørsmål nå er hvordan ferdighetene har utviklet seg siden forrige gang, ikke minst i gruppene med svake ferdigheter, sier Sveinung Skule.

I tillegg til ferdighetstestene inneholder PIAAC-undersøkelsene et spørreskjema om respondentenes bakgrunn og livssituasjon. Skjemaet omfatter flere temaer for å se voksnes ferdigheter i sammenheng med blant annet jobbinnhold, arbeidserfaring, utdanning og andre kjennetegn.

Undersøkelsen kartlegger også hvordan ferdigheter brukes i arbeidslivet og i det daglige.

Om PIAAC-undersøkelsen

  • PIAAC er en forkortelse for «Programme for the International Assessment of Adult Competencies». Undersøkelsen omtales også som «Survey of Adult Skills».
  • Undersøkelsen skjer i regi av OECD.
  • I Norge er Statistisk sentralbyrå (SSB) ansvarlig for datainnsamlingen.
  • Første undersøkelse ble gjort i 2011–2012 med lansering av resultater i 2013.
  • PIAAC 2 gjennomføres i 2022–2023 og måler voksnes ferdigheter i lesing, tallforståelse og adaptiv problemløsning. Lansering av resultatene er forventet i 2024.
  • Nytt i 2022 er ferdigheter i adaptiv problemløsning. Det handler om evnen til å kunne definere et problem, finne informasjon og løse problemer i ulike kontekster som endres underveis i testen. Denne ferdigheten blir stadig viktigere i det 21. århundret.
  • PIAAC 2 blir gjennomført som et besøksintervju, i likhet med tidligere test. Testing skjer nå på et nettbrett som intervjueren har med seg.

Les mer om PIAAC-undersøkelsen og resultater

Powered by Labrador CMS