Håper på kreativ revolusjon for arkitekter

Selv om arkitekter er en kreativ yrkesgruppe, så er det begrenset hvor mange designforslag de klarer å komme opp med. Et nytt datasystem kan endre på dette.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Design er en ekstremt komplisert geometrisk oppgave. Arkitekter vurderer som regel kun de mest logiske bygningsmodellene, basert på intuisjon og erfaring. Hvis et generativt system ble utviklet, vil det anbefale flere modeller som passer med designobjektivene, sier Tomasz Estkowski. (Foto: Tomasz Estkowski, AHO)

Hvordan skapes egentlig arkitektur?

Tomasz Estkowski ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har sett på hvordan et spesialutviklet dataprogram kan hjelpe arkitekter til å vurdere mange flere designmodeller for et byggeprosjekt enn det som er tilfellet i dag.

Datasystemet kalles generativt designsystem, og Estkowski har i sin doktorgradsavhandling utviklet retningslinjer for hvordan man kan lage et slikt system. 

- Mangel på digital hjelp for arkitekter

- På tross av mange tilnærminger til å skape generative designsystemer, ser det ut til at implementeringen til vanlig arkitekturpraksis har mislyktes. Det er mangel på digital kreativ designassistanse for arkitekter, sier han. 

Mye arkitektur avgjøres allerede i de innledende fasene, et arbeid som innebærer grundige analyser av ulike løsninger for å finne ut hvilke av dem som er gjennomførbare på en byggeplass.

For eksempel, i en leilighetsblokk er det mye som skal vurderes: At bygningsformen passer med omgivelsene, effektiv planløsning i leilighetene, krav om universell utforming, energieffektivitet m.m.

Mange flere modeller

Arkitektens oppgave er å integrere alle aspekter i én, logisk, funksjonell og elegant form som samsvarer med kundens ønsker.

– Design er en ekstremt komplisert geometrisk oppgave. Det innebærer ofte undersøkelser av et stort antall bygningsvarianter. Arkitekter vurderer som regel kun de mest logiske bygningsmodellene, basert på sin intuisjon og erfaring. Hvis et generativt system ble utviklet vil det anbefale flere som passer med designobjektivene, sier Estkowski.

Dette skjer ved at en arkitekt legger inn forskjellige egenskaper i systemet for en gitt bygning, som størrelse, antall etasjer, energiforbruk eller innfall av dagslys. Designsystemet peker raskt ut mange ulike modeller og vurderer dem. På den måten vil arkitekten være bedre informert om bygningsmulighetene.

Bra for både arkitekten og kunden

Estkowski forklarer at miljøet, kunden og arkitekten alle kan dra nytte av et generativt designsystem.

– Systemet åpner for en mye mer informativ designprosess og skal i hovedsak bistå arkitekter. Men det gagner også kunden, ettersom denne type undersøkelser vil kunne avsløre forskjellige utviklingsalternativer, sier han.

– I tillegg er systemets egenskaper basert på bærekraftig arkitektur. Så de modellene som kommer frem, sier også noe om hvor miljømessig og økonomisk bærekraftig modellene er.

- Kan ikke erstatte arkitekten

Designsystemet Estkowski beskriver er i dag kun et forskningsområde, men han tror det vil komme i nær fremtid.

Han legger til at systemet verken kan eller er ment å erstatte arkitekten.

– De fleste verktøyer har sine fordeler og ulemper, og dette systemet er ikke tilstrekkelig til å brukes alene. Ingen algoritme kan tilsvare menneskers evne til å vurdere bygningsestetikk eller identifisere symbolske betydninger. Bare arkitekter kan fullt ut forstå design i en sosiokulturell kontekst, mener han.

Referanse: 

Estkowski, Tomasz: Towards a Generative Design System Based on Evolutionary Computing, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo 2014

Powered by Labrador CMS