Sveriges overdødelighet har endret seg under pandemiens forløp. Anders Tegnell oppfordrer til ydmykhet rundt Sveriges resultater av koronastrategien.

Fikk Anders Tegnell rett om korona-strategien likevel?

Sverige kan ha blitt landet der færrest døde av pandemien.

Vårt nærmeste nabolands smittevernstrategi under koronapandemien var en katastrofe. Det mente mange i Norge og mye av omverdenen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell fikk den tøffe oppgaven med å fronte Sveriges helt spesielle håndtering av pandemien.

Nå – tre år etter at pandemien startet – viser nye tall at Sverige (sammen med Norge) kan ha hatt den aller laveste overdødeligheten i hele Europa under pandemiårene 2020, 2021 og 2022.

Svenskene droppet munnbind

Da pandemien rammet oss, fulgte omverdenen måpende med på hvordan Sverige valgte en helt annen og tilsynelatende mer lemfeldig smittevernstrategi enn Norge og de aller fleste andre land.

Skolene ble holdt åpne. Barn fikk møte hverandre. Voksne fikk gå på kafé og restaurant. Alle butikker holdt åpent.

Få svensker gikk med munnbind.

At dette var dømt til å bli en katastrofe, fikk vi bekreftet da tusener av eldre døde av covid-19 på svenske sykehjem i pandemiens første måneder.

Men hvordan gikk det etterpå?

Overdødelighet

Ulike land har ulike måter å telle om folk dør av eller med covid-19. Dette gjør det vanskelig å sammenligne antall døde av selve sykdommen covid-19.

En bedre måte å sammenligne når krisen rammer oss, kan være å se på overdødelighet i samfunnet.

Overdødelighet refererer til det totale antallet døde under en krisesituasjon, sammenlignet med det normale antallet mennesker som dør i et samfunn.

Siden diagnostisering og registrering av koronadødsfall har variert mye fra land til land, så kan overdødelighet gi et bedre bilde av hvor mange som virkelig døde på grunn av viruset.

Sverige og Norge

Ser vi på den oppsamlede overdødeligheten i Sverige og Norge for de tre pandemiårene 2020, 2021 og 2022, så har den vært veldig forskjellig.

Men ved utgangen av 2022 var den nesten helt lik.

Og Norge har fram til nylig hatt den aller laveste overdødeligheten under pandemien av samtlige europeiske land.

Har Sverige hatt det samme?

Kumulativ (oppsamlet) overdødelighet i Sverige og Norge fra pandemien startet i mars 2020 og ut året 2022. Norge har nærmet seg Sverige stadig mer.

Første halvdel av pandemien hadde Norge underdødelighet. Det var færre enn normalt som døde. Antakelig fordi vi gjorde så mye for å beskytte de eldre i samfunnet mot smitte.

Langt flere eldre døde i Sverige.

Men fra høsten 2021 og fram til siste årsskifte, er det Norge som har hatt klart høyere dødelighet enn Sverige. (Se grafen under.)

Overdødelighet i Sverige og Norge 2020, 2021 og 2022. Første del av pandemien var den høyest i Sverige. Siste del av pandemien har den vært høyest i Norge.

Sverige lavest i Europa

For omverdenen ble Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell symbolet på en nasjonal koronahåndtering som ikke fungerte.

Da avisen Svenska Dagbladet forrige uke hadde et portrettintervju med den nylig avgåtte svenske statsepidemiologen, så ba avisen det svenske statistikkbyrået SCB om å hente fram nye tall for nettopp overdødelighet i Sverige og Europa.

Tallene viser at Sverige årene 2020, 2021 og 2022 til sammen hadde en overdødelighet i samfunnet på 4,4 prosent. Lavest i Europa.

Norges overdødelighet de samme årene har ifølge svenske SCB vært på 5,0 prosent. Det er nest lavest.

I Tyskland var overdødeligheten de samme årene 8,6 prosent. Høyest i Europa var den i Bulgaria med hele 19,8 prosent.

Innehaver Gunilla Larsson hos butikken Retro og Design i Strømstad holdt åpent under pandemien. Men hun savnet de norske kundene.

Tegnell oppfordrer til ydmykhet

Anders Tegnell understreker selv i intervjuet med Svenska Dagbladet at også overdødelighet er et mål med visse svakheter:

– Vi må huske på at det er mange mennesker som har gått bort under pandemien, sier han og oppfordrer til litt ydmykhet også overfor tall som dette.

Den svenske epidemiologen ble på en rad pressekonferanser i 2020 og 2021 stilt til veggs av internasjonal presse – og svarte rolig at hva som var riktig strategi i møtet med pandemien, vil vise seg på lang sikt.

De eldre som døde

Nesten 20.000 svensker har dødd av sykdommen covid-19. Av disse var nærmere 18.000 over 70 år.

Mange døde da smitten våren 2020 spredte seg blant de eldre på svenske sykehjem.

Den offentlige svenske Coronakommmisionen har slått fast at Sverige mislyktes med å beskytte de mest sårbare eldre. Men Coronakommmisionen får nå selv kritikk for ikke å ha klart å se det lange perspektivet.

Overdødelighet i tre faser

Dette er hva som hendte med overdødeligheten i Sverige og resten av Europa:

  • FØRST: Fra mars til og med mai 2020 hadde Sverige den femte høyeste overdødeligheten i Europa, ifølge statistikkorganet Eurostat.
  • DERETTER: Da hele det første pandemiåret 2020 ble oppsummert, så hadde 21 andre europeiske land hatt høyere overdødelighet enn Sverige. Men Sverige lå fortsatt langt over Norge og de andre nordiske landene.
  • SIST: Så i 2021 og første halvår i 2022 får Sverige lavest overdødelighet i hele Europa, inkludert Norge og resten av Norden.

Et komplisert mål

Når statistikerne ser på hele tidsrommet fra januar 2020 til og med juni 2022, så er Norge det eneste landet i Europa som har lavere overdødelighet enn Sverige.

Tar vi også med høsten 2022, så kan Sverige altså ha kommet enda lavere enn Norge.

Det svenske tidsskriftet Dagens Medicin har snakket med flere nordiske epidemiologer. De minner om at overdødelighet er et «grovt» og komplisert mål som må tolkes med en viss forsiktighet. Å sammenligne dødelighet i ulike land er heller ikke bare enkelt.

Karin Modig er forsker ved Karolinska institutet i Stockholm. Hun har analysert overdødeligheten i Sverige under pandemien.

– Vår analyse viser at majoriteten av de som døde av covid-19 i 2020 ellers skulle ha levd noen år til, og at de dødsfallene ville ha fordelt seg på 2021, 2022 og 2023, sa Modig til Dagens Medicin i fjor høst.

– Om de bedre resultatene for oss i 2021 og 2022 viser seg å være en effekt av at vi la dødsfallene til 2020, så er det vel ingen strategi å etterstrebe. Det er jo i så fall et resultat av noe som ikke gikk så bra da, la hun kritisk til i intervjuet.

Folk i Sverige kunne under pandemien ferdes langt mer fritt enn i Norge og mange andre land.

«Ikke hele svaret»

I intervjuet med Svenska Dagbladet om den tilsynelatende suksessen, peker også Anders Tegnell beskjedent på at overdødelighet «ikke gir hele svaret».

Mange vil nok likevel mene at i mangel på andre gode mål som kan sette oss i stand til å måle effekten av ulike lands pandemitiltak, så er tall som viser overdødelighet under en pandemi, kanskje det beste.

At Sverige gjorde visse feil under starten av pandemien, vil de fleste kunne enes om. Mye handlet om smitten som ble spredt på sykehjemmene.

Men svenskenes feil var kanskje ikke så store som det ble ropt opp om.

Svenske skolebarn kunne under pandemien nyte godt av åpne skoler, noe barn i Norge og mange andre land ikke hadde under mye av tiden.

Folk i Sverige fikk møte hverandre og være sosiale og leve et fritt liv. Det ble mennesker nektet i andre land.

Kilder:

Data fra Human Mortality Database og Our World in Data/Universitetet i Oxford.

Dagens Medicin: «Sveriges överdödlighet lägst i Europa», 16. september 2022.

Kommentarartikkel av Alex Schulman i Dagens Nyheter: «Nu visar det sig att Anders Tegnell hade rätt hela tiden», 6. mars 2023.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS