Det har vært tilfeller at bivirkninger, også her i Norge, av koronavaksinene. Nå er den den eneste studien i verden som har undersøkt vaksinerte og uvaksinerte i over ett år publisert.

Forskere har fulgt en hel region i Italia for å sjekke hvordan det gikk med folk etter koronavaksinene

For første gang har forskere fulgt både vaksinerte og uvaksinerte i over et år.

Det har vært tilfeller av bivirkninger av koronavaksinen, også her i Norge. Legemiddelverket har ingen full oversikt over det reelle tallet.

De har tall for mistenkte bivirkninger etter vaksinering.

Nå er det som skal være den eneste studien som har undersøkt vaksinerte og uvaksinerte i over ett år, publisert.

– Resultatene viser tydelig at det ikke var økt risiko for alvorlige sykdommer blant de vaksinerte, sier Lamberto Manzoli i en pressemelding.

Han er epidemiolog og professor ved Universitetet i Bologna.

Det er viktig å fortsette oppfølgingen over en lengre periode, mener han.


Studie på en hel region

Denne studien er gjort på hele befolkningen i den italienske regionen Pescara fra januar 2021 til juli 2022.

Til sammen var det rundt 316.000 deltakere i studien.

Etter at forskere fra universitetet i Bologna hadde samlet inn helseinformasjon fra innbyggerne i provinsen, undersøkte de hvor hyppig de hadde fått en rekke alvorlige sykdommer.

Dette inkluderte hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertestans, betennelse i hjerteposen eller hjertemuskelen og blodpropp i bena.

Dette er sykdommer som forskningen har vist kan komme som bivirkninger av vaksinen.

Ikke mer sykdom blant vaksinerte

Ingen av de nevnte sykdommene viste seg å være hyppigere blant de som hadde fått vaksinen enn blant de ikke-vaksinerte.

Resultatene ble kontrollert for alder og kjønn og risiko for sykdom.

Den totale dødeligheten av alle sykdommene var signifikant høyere blant de uvaksinerte enn de som fikk minst én vaksinedose, viser studien.

Beskyttet mot viruset

Den italienske studien bekrefter også at de som ble vaksinert, var mer beskyttet mot viruset enn uvaksinerte.

Resultatene viser også at vaksinerte personer som har fått koronasykdom er bedre beskyttet mot å få viruset på nytt enn de som ble friske etter å ha fått sykdommen, men som ikke var vaksinert.

Fortsatt behov for mer kunnskap

Fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Folkehelseinstituttet har lest den italienske studien.

Hun mener at det fortsatt er behov for mer kunnskap om virkninger og bivirkninger av koronavaksinen.

Hun skriver i en e-post til forskning.no at styrken ved denne studien fra Italia er at den har fulgt hele befolkningen i en region.

Dessuten er den basert på data som er rapportert på hendelsestidspunktet og ikke opplysninger som er hentet inn fra studiedeltakerne i ettertid.

En annen styrke er den lange oppfølgingstiden, skriver hun. Det gir forskerne mulighet for å fange opp bivirkninger som oppstår eller diagnostiseres en tid etter vaksinering.

Krevende analyser

De samme mulige bivirkningene, for eksempel hjernebetennelse, kan oppstå både etter vaksinasjon og etter infeksjon, forklarer Gulseth.

Det kan derfor være krevende å tolke slike analyser av bivirkninger når mange har vært smittet, mener hun.

– Det er nyttig å gjøre analysene separat for de som har vært smittet og de som ikke har vært smittet. Det har forskerne gjort i denne studien.

Nærmere 20 millioner dødsfall er unngått

Nylig ble det gjort en grundig undersøkelse av hva koronavaksinen har betydd i praksis.

Resultatene, som ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet Infectious Disease, viste at allerede det første året med vaksinering ble 19,8 millioner dødsfall unngått.

Det betyr at to tredeler av alle koronadødsfall ble unngått, sammenliknet med en situasjon uten vaksiner.

– Dette er dramatiske tall, sa Sven Even Borgos, som forsker på biologi og nanomedisin i Sintef, til forskning.no nylig.

Overrasket over menstruasjons-plager

Han mener også at det er ganske fantastisk at det ikke er oppdaget nye, alvorlige bivirkninger når en tenker på hvor stort antall som har fått vaksinene.

Det har imidlertid vært overraskende at en god del kvinner har rapportert om endringer i menstruasjon, mener han.

Dette forskes det nå intenst på å forstå, forteller han i intervjuet.

De europeiske legemiddelmyndighetene EMA anbefalte i november å definere kraftig menstruasjon som en kjent bivirkning av mRNA-vaksinene.

Kilde:

Maria Elena Flacco m.fl: COVID-19 Vaccination Did Not Increase the Risk of Potentially Related Serious Adverse Events: 18-Month Cohort Study in an Italian Province, Vaccines 2023, 11(1)

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS