Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Forskerne oppdaget at fedmen kunne «overføres» fra én mus til en annen gjennom immuncellene.

Overraskende funn hos mus gir ny kunnskap om fedme

En endring i genene førte til at musene plutselig ble overvektige. Forskerne kunne videre «overføre» fedmen fra disse musene til friske mus. – Det er ganske stilig! sier forsker Ida Gregersen.

Overvekt og fedme er et stort folkehelseproblem, både i Norge og i verden. I dag har én av fem voksne i Norge fedme. Det vil si at de har en kroppsmasseindeks, såkalt BMI, på 30 eller mer.

I dag vet vi mye om hva som ligger bak utviklingen av fedme. En usunn livsstil med høyt inntak av kalorier og lite fysisk aktivitet gir økt lagring av fett i kroppen. Det igjen øker vekten. 

Likevel er det mye vi ikke vet om de underliggende mekanismene. Hva skjer i kroppen på molekylært nivå?

Forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus (OUS) gjorde nylig en uventet oppdagelse på mus. Den gir ny innsikt i noe av det som kan ligge bak utviklingen av fedme.

Musene som Ida Gregersen og kollegene hennes forsket på hadde en genetisk endring i en type immunceller kalt T-celler.

– En genetisk endring gjorde at alle musene spontant ble overvektige. Det var helt uventet, forteller forsker Ida Gregersen.

En forandring i genene gjorde musene overvektige

Musene som Gregersen og kollegene hennes forsket på, hadde en genetisk endring i en type immunceller kalt T-celler. Den genetiske endringen gjør at disse immuncellene blir mer aktivert enn hos vanlige mus.

Musemodellen var utviklet av en gruppe forskere ledet av professor Kjetil Taskén. Opprinnelig skulle de forske på HIV, der T-cellene spiller en viktig rolle.

– Den genetiske endringen gjorde at musene ble spontant overvektige, uten at de hadde endret kosthold eller ble påvirket på en annen måte, forklarer Gregersen.

– Fedmen var en slags bivirkning av den genetiske endringen, legger hun til.

Kunne «overføre» fedme fra én mus til en annen

Forskerne bestemte seg for å finne ut av hvorfor disse musene utviklet fedme. Var det virkelig immuncellene som lå bak?

I studien oppdaget de noe spennende, nemlig at fedmen kunne «overføres» fra én mus til en annen gjennom immuncellene.

– Når vi overførte immunceller fra mus med fedme til friske mus, ble også disse musene overvektige, sier forskeren og fortsetter:

– Det er ganske stilig!

Det at fedme kan «overføres» med immunceller fra én organisme til en annen på denne måten, har aldri blitt vist før.

Så langt bare forsket på mus

– Funnene våre gir ny og viktig kunnskap om de mulige molekylære mekanismene bak utviklingen av overvekt og fedme, mener Gregersen.

Hun poengterer at funnene gjort på mus, ikke er direkte overførbare til mennesker.

– Men studien gir oss en ny brikke i forståelsen av samspillet mellom stoffskiftet og immunforsvaret. Neste steg blir å undersøke om dette samspillet også finner sted hos pasienter med fedme, legger hun til.

Måtte bevise at det var immuncellene som gjorde musene overvektige

I studien overførte forskerne immunceller som sitter i benmargen fra de genetisk endrede musene til helt friske, unge mus. En slik benmargstransplantasjon er en vanlig metode i grunnforskning for å vise hvordan immunceller påvirker utviklingen av sykdom.

– Først blir mottakermusene strålet slik at cellene i benmargen dør. Deretter transplanterte vi immunceller fra benmargen fra de overvektige musene til de vanlige musene, sier hun og fortsetter:

– Alle de friske musene fikk altså fedme etter å ha fått immunceller fra de genetisk endrede musene.

Men var det T-cellene som stod bak?

Nå visste forskerne at det mest sannsynlig var immunceller som gjorde at musene fikk fedme. Men benmargen inneholder alle immuncellene våre, både T-celler og andre typer immunceller.

– For å bevise at det var de overaktiverte T-cellene som gjorde at musene la på seg, måtte vi gjøre et litt annerledes forsøk, forteller Gregersen.

Forskerne så da på mus som var genetisk modifisert til ikke å ha noen T-celler i det hele tatt.

Hva ville skje dersom disse musene fikk T-celler fra de overvektige musene?

– Musene som manglet T-celler, ble også tykkere etter at de fikk T-celler fra overvektige mus. Dette ga bevis for at nettopp disse cellene var ansvarlige for utviklingen av fedme, sier forskeren.

Kroppen er i en betennelsestilstand

Ved overvekt og fedme er kroppen i en betennelsestilstand. Det vil si at immunforsvaret er litt aktivert hele tiden.

Dette sliter på kroppens organer og kan føre til sykdommer som type 2 diabetes, hjertesykdom og hjerteinfarkt.

– Gjennom evolusjonen har det vært et tett samspill mellom stoffskiftet og immunforsvaret. Stoffskifte er prosessen der kroppen omsetter energi fra maten vi spiser. Høyt inntak av mat, som gir stor belastning på stoffskiftet, aktiverer immunforsvaret og gir betennelse. Det øker risikoen for sykdom, forklarer Gregersen.

– Denne sammenhengen er kjent. Det som er nytt fra vår studie, er at vi viste en årsakssammenheng mellom immunforsvaret og utvikling av fedme i seg selv, legger hun til.

En ny kunnskapsbrikke

Forskerne har jobbet med studien i over ti år. De vet foreløpig ikke hvorfor de overaktiverte T-cellene gjør at musene blir overvektige.

Hvorfor påvirker T-cellene fettlagringen? Dette er noe de vil finne ut av.

– Vi tror at det er et samspill mellom flere immunceller og cellene i fettvevet som gir økt lagring av fett over tid. Disse mekanismene skal vi studere videre i årene som kommer, forteller Gregersen.

Forskerne håper at funnene kan gi kunnskap som fører oss et steg nærmere bedre forebygging, diagnostikk og behandling av pasienter med risiko for fedme.

Referanse:

Ida Gregersen mfl.: T cells with increased responsiveness cause obesity in mice without diet intervention. iScience, 2024. Doi.org/10.1016/j.isci.2024.109471. 

Om musemodellen

Musemodellen er utviklet av professor Kjetil Taskén. Han oppdaget «bivirkningen» med fedme. Professor Bente Halvorsen ledet studien for å finne ut av hvorfor musene utviklet fedme. 

Powered by Labrador CMS