En notis fra CAS - Senter for grunnforskning - les mer.

Forskningsprosjekter om krig og fred, influensa og algebra til CAS

Nå er det klart hvilke forskningsgrupper som kommer til Senter for grunnforskning (CAS) i 2022/23. Prosjektlederne kommer fra OsloMet, NTNU, PRIO og UiO.

Hver høst tar Senter for grunnforskning (CAS) imot tre forskningsgrupper som får fordype seg i et forskningsprosjekt i et helt år, fri fra undervisning og de fleste administrative oppgaver. Prosjektene ledes av en eller to prosjektledere som har fast ansettelse ved en forskningsinstitusjon i Norge, men deltakerne kommer fra hele verden. Prosjektene blir valgt to år før oppstart.

Aktuelt prosjekt om influensapandemier

Forsker Svenn-Erik Mamelund ved OsloMet og har brukt de siste 25 årene på å forske på epidemiske sykdommers demografi, og han har fordypet seg i Spanskesyken, som kostet mellom 50 og 100 millioner menneskeliv mellom 1918 og 1920.

Som prosjektleder ved CAS skal Mamelund lede prosjektet Social Science Meets Biology: Indigenous People and Severe Influenza Outcomes, som tar for seg de fatale konsekvensene influensapandemier har for urbefolkninger rundt omkring i verden.

Epidemieksperten ønsker å finne ut hvorfor urbefolkninger i Skandinavia, Nord-Amerika og Oseania er spesielt utsatte for influensa, både historisk sett og i dag.

Sentralt tema i matematikken

Professorene Steffen Oppermann og Aslak Buan ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal lede CAS-prosjektet Representation theory – Combinatorial aspects and applications.

Prosjektet vil samle de fremste forskerne på feltet internasjonalt, så vel som unge lovende matematikere. I tillegg til prosjektlederne består kjernegruppen av forskere fra Frankrike, Japan, Storbritannia og Tyskland.

I representasjonsteori ønsker man å forstå ikke-lineære algebraiske objekter ved å studere hvordan de virker på lineære strukturer.

Teorien er sentral på grunn av forbindelsene til mange grener av matematikk og matematisk fysikk.

Anvendelser av denne teorien innen dataanalyse vil også være sentralt for prosjektet.

Unikt samarbeid mellom forskere fra PRIO og UIO

Professor i informatikk og datavitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Nils Lid Hjort og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Håvard Mokleiv Nygård skal lede CAS-prosjektet Stability and Change.

Ved å kombinere fred-og-konfliktstudier med statistikk skal forskerne fordype seg i de mange kvantitative sidene ved væpnede konflikter og utvikle relevante statistiske metoder for å teste stabilitet, peke ut mulige vendepunkter (eller såkalte tipping points) og bedre forstå de underliggende mekanismene.

Les mer om prosjektene på CAS’ hjemmesider

Powered by Labrador CMS