En notis fra CAS - Senter for grunnforskning - les mer.

Senter for grunnforskning (CAS) har fått to nye medlemmer: CICERO Senter for klimaforskning og OsloMet - Storbyuniversitetet.

CICERO og OsloMet inngår samarbeid med CAS

Senter for grunnforskning (CAS) har fått to nye medlemmer: CICERO Senter for klimaforskning og OsloMet – Storbyuniversitetet.

Dette betyr at fast ansatte i forskerstillinger ved disse institusjonene kan søke om å lede og danne en forskningsgruppe ved CAS i Oslo. Søkeren setter selv sammen sin forskergruppe og kan invitere fremragende kolleger fra hele verden til å bidra på prosjektet som varer i ett år.

Ønsker å styrke grunnforskningen

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO, skriver at CICERO er glade og stolte over å bli samarbeidspartneren til CAS.

– Mulighetene CAS gir forskergrupper har svært godt omdømme, og er veldig spennende og interessant for våre forskere.

Videre forklarer Halvorsen at CICERO er et forskningsinstitutt som innebærer prioritering av oppdrag og anvendt forskning, men at senteret også har stor aktivitet i grunnleggende forskning.

– Vi ser et medlemskap i CAS som en mulighet for å videreutvikle denne delen av CICERO. Samtidig ønsker vi å bidra i CAS' lange historie om vellykket styrking av fremragende og nysgjerrighetsdrevet grunnforskning.

Også OsloMets viserektor Per M. Norheim-Martinsen uttrykker glede over det inngåtte samarbeidet:

– OsloMet – Storbyuniversitetet satser på tverrfaglighet, internasjonalt samarbeid og fremragende forskning. Vi gleder oss til å samarbeide med CAS om nettopp dette. Vi ser frem til at våre forskere sammen med kollegaer fra hele verden og fra ulike miljøer og sektorer kan gjøre dette sammen under ett tak hos CAS.

CAS fremmer nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. Hos CAS får forskerne et romslig budsjett og en unik mulighet til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning.

Les mer om samarbeidet på cas.oslo.no

Powered by Labrador CMS