En notis fra CAS - Senter for grunnforskning - les mer.

– Helse er i økende grad et kulturelt anliggende, sier Eivind Engebretsen ved CAS. her WHO-helsearbeidere som behandler en pasient under Ebola-utbruddet i Guinea.

Skriver rapport om helsens kulturelle kontekster

Forskningsprosjekt ved Senter for grunnforskning (CAS) har fått i oppdrag å skrive en rapport for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Rapporten skal handle om helsens kulturelle kontekster.

CAS-prosjektleder og professor Eivind Engebretsen er svært fornøyd med oppdraget, som han mener viser hvor viktig det er å ta kulturelle kontekster i betraktning når forskningsfunn skal settes ut i livet.

– Helse er i økende grad et kulturelt anliggende. Medisinske konsultasjoner i flerkulturelle samfunn er også kulturmøter, sier Engebretsen.

Rapporten skal brukes som grunnlag for utforming av WHOs politikk.

Antibiotikaresistens manifesterer seg ulikt

Engebretsen, som skal skrive rapporten sammen med tre andre forskerkollegaer, sier at WHO er inspirert av prosjektet han leder ved CAS, og deres overbevisning om at det ikke finnes en universell metode for hvordan bekjempe helseutfordringer slik som for eksempel antibiotikaresistens. Kulturelle kontekster må tas i betraktning.

For eksempel er antibiotikaresistens i Norge og i India to helt ulike problemer, forteller han. India topper listen over land med høyest forekomst, mens Norge er blant landene i verden med lavest forekomst av bakterier som er resistente mot antibiotika.

– Samtidig har Norge et effektivt helsevesen som har muliggjort en restriktiv holdning til antibiotikabruk, sier Engebretsen. Land som India er langt mer plaget med infeksjonssykdommer, noe som gjør en restriktiv antibiotikabruk viktig, men også vanskelig.

Problemet kan derfor ikke løses uten å ta alle disse komplekse kontekstene i betraktning.

Les mer på hjemmesidene til CAS

Powered by Labrador CMS