Overvåker eggene til tusenvis av kvinner

Videoovervåkning av kunstig befruktede egg før de settes inn i livmoren skal hjelpe leger med å velge de beste eggene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny teknologi tar løpende bilder av befruktede egg i dagene opp til at de skal settes inn i kvinnens livmor. På den måten kan legene se om noen egg utvikler seg unormalt og skal sorteres ut. Et egg skal helst dele seg fra en til to celler og deretter dele seg videre til fire celler – som vist på bildet. Hvis et egg derimot deler seg direkte til fire celler, vet legene at det er svært lav sannsynlighet for at det vil føre til en graviditet. (Foto: Kirstine Kirkegaard)

Kunstig befruktning:

Denne måneden er det 30 år siden at det første danske barnet ble født ved hjelp fra kunstig befruktning.

Når et befruktet egg settes inn i kvinnens livmor, er det ikke mer enn 20 prosents sjanse for en graviditet.

Likevel blir omkring ti prosent av en dansk barneårgang født med en eller annen form for kunstig befruktning. På verdensplan anslår man at fem millioner mennesker er kommet til verden ved hjelp av denne metoden.

(kilder: Berlingske Tidende, Kirstine Kirkegaard)

Om Fertilitech:

Det danske firmaet Fertilitech ble grunnlagt i 2003, som et datterselskap av Aarhus-bedriften Unisense.

Med støtte fra blant annet Høyteknologifondet utviklet Fertilitech i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet en såkalt inkubator – en utrugningsmaskin til menneskeegg.

Den danske inkubatoren, som bærer navnet «Embryoscope Time-lapse system» skiller seg fra andre ved å ha montert kamerautstyr som overvåker eggenes utvikling.

Inkubatoren koster om lag 600.000 kroner og er blitt solgt i 335 eksemplarer til 37 forskjellige land.

(kilde: Fertilitech)

Prisvinnende avhandling bruker overvåking til fertilitetsforskning:

Utviklingen av en dansk inkubator som kan overvåke egg har allerede ført til en lang rekke danske og utenlandske fruktbarhetsstudier.

Kirstine Kirkegaard har gjennom ph.d.-studiet sitt ved Aarhus universitetssykehus fått publisert en rekke artikler der hun har brukt denne overvåkingsmetoden.

Forskningen hennes har blant annet avdekket hvordan forskjellig oksygentrykk påvirker eggenes utvikling.

– Tradisjonelt sett har man alltid dyrket eggene med 20 prosent oksygen i varmeskapet. Men særlig i utlandet har man gått over til å bruke fem prosent oksygen, og det ser ut til å være en god idé, sier Kirkegaard.

Samtidig har hun vist at eggets utvikling bare påvirkes kortvarig av at det tas ut en celleprøve.

Foreldrepar som har alvorlige, arvelige sykdommer i familien, blir nemlig tilbudt at det tas en slik prøve av egget. En DNA-test kan vise om egget bærer på den arvelige sykdommen.

– Vi ville gjerne undersøke hvordan egget blir påvirket av at man tar ut denne prøven. Og det er selvfølgelig fint å kunne konstatere at det ikke påvirker eggenes utvikling særlig mye. Vi kunne se at det bare påvirket eggene i en kort periode, sier Kirkegaard.

Kirstine Kirkegaards doktoravhandling, som ble forsvart i sommer, vant Fogh-Nielsen legat på Aarhus Universitet i 2013.

Danske barn som blir født med hjelp fra kunstig befruktning, blir videoovervåket i den aller tidlige fasen av livet.

En danskutviklet maskin – en såkalt inkubator – er nemlig utstyrt med kameraer som overvåker de befruktede eggene i dagene før de settes inn i livmoren.

Teknologien skal gjøre legene bedre i stand til å velge ut hvilke egg som gir kvinnene størst sjanse for å bli gravide, og den har i løpet av få år blitt utbredt til sykehus og fruktbarhetsklinikker over store deler av verden.

– Vi har levert 335 instrumenter i 37 forskjellige land. I Danmark er det 17 fertilitetsklinikker som bruker utstyret vårt, altså de fleste i landet, sier Niels Ramsing, som er forskningssjef i Aarhus-firmaet Fertilitech.

På verdensplan er det utført omkring 80 000 behandlinger med den danske teknologien.

Mindre stress for eggene

Når en kvinne skal befruktes kunstig, blir hun i første omgang hormonbehandlet, slik at hun produserer flere egg. Eggene blir hentet ut og befruktet med sæd, og deretter lever de befruktede eggene sine første dager i inkubatoren.

Når legene skal velge ut hvilke egg som skal settes inn i livmoren, har de så langt studert dem under et mikroskop, forteller lege Kirstine Kirkegaard, som forsker på fruktbarhetsbehandling.

– Hittil har man tatt eggene ut av varmeskapet en gang om dagen og kikket på dem i mikroskopet. Men det gir bare et øyeblikksbilde og det stresser eggene, sier Kirkegaard, som er postdoktor ved Fertilitetsklinikken ved Aarhus universitetssykehus.

Med den danske inkubatoren kan man slippe å flytte på eggene fordi systemet har innebygde kameraer. Eggene blir fotografert hvert 10. eller 20. minutt, og legene kan løpende følge med på hvordan eggene utvikler og deler seg.

Sorterer ut de dårlige eggene

En av de klinikkene som bruker den nye inkubatoren, er Dansk Fertilitetsklinikk på Frederiksberg. Her bruker legene overvåkingen av eggene til å oppdage om noen egg oppfører seg unormalt og dermed skal sorteres ut, forteller klinikksjef og lege Ursula Bentin-Ley.

– Vi får langt flere opplysninger om de enkelte eggene med denne inkubatoren. Nå kan vi plutselig oppdage om et egg oppfører seg på en merkelig måte og for eksempel deler seg direkte fra en celle til fire celler. Da er det er svært lav sannsynlighet for at egget fører til en graviditet, sier Bentin-Ley, som er spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Foreldre ser video av barnet som egg

For vordende foreldre betyr den nye teknologien at de kan få se opptak av de aller første stadiene av det som kan utvikle seg til å bli barnet sitt.

– De eggene vi ender med å sette inn i kvinnens livmor, har vi opptak av. Det synes folk som regel er veldig artig, forteller Bentin-Ley.

Legene kan imidlertid fortsatt ikke se på statistikkene at det er kommet flere barn ut av den nye teknologien.

– Vi er bedre i stand til å velge ut i de beste eggene. Men det garanterer ikke at vi får flere barn ut av det. Det er fremdeles mange andre faktorer som spiller inn – hvordan egget settes inn, opplever kvinnen en ufrivillig abort og så videre, sier Bentin-Ley.

Stor oppmerksomhet i verden

Både i Danmark og i andre land er det stor interesse for å bruke den nye teknologien, også til forskning.

Den danskutviklede inkubatoren tar løpende bilder av befruktede egg, og dermed kan legene følge eggets utvikling på en dataskjerm. Her er det medisinsk leder Ulla Breth Knudsen og laboratorieleder Johnny Hindkjær, begge fra Aarhus universitetssykehus, som studerer et eggs utvikling. (Foto: Kristian Bang, Aarhus universitet sykehus)

– En av fordelene er at eggenes utvikling dokumenters digitalt. Nå havner alle bildene av eggenes utvikling på en harddisk. Det gir en masse data man kan bruke til forskning, sier forskningssjef Niels Ramsing ved Fertilitech.

– Vi kommer rett fra et møte i den amerikanske foreningen på forskning i fertilitet – American Society of Reproductive Medicine. Her ble det presentert 44 forskjellige vitenskapelige innlegg hvor forskerne hadde brukt utstyret vårt. Så det ser helt klart ut til at det er stor interesse for å bruke det som redskap i forskningen, sier Ramsing.

Fertilitetsforsker Kirstine Kirkegaard ved Aarhus universitetssykehus er enig.

– Denne teknologien er helt klart en av de mest omtalte innenfor vurdering av egg. Det har vært enorm «hype» i forskningskretser fordi det er nytt og spennende og fordi det er mange penger i det, sier hun.

Stor usikkerhet

På tross for den store interessen for den danske inkubatoren, påpeker Kirstine Kirkegaard at det fortsatt er stor usikkerhet om hvordan man velger ut de beste eggene.

– Det har vært utført en masse studier som har pekt på noen parametere i eggenes delingsmønstre. Men vår forskning har påvist at man ikke kan bruke de parametrene som opptrer innenfor de første to dagene, sier Kirkegaard.

Kirstine Kirkegaards forskning viser imidlertid at egg som deler seg på en unormal måte, gir svært liten sjanse for en graviditet.

– De eggene som deler seg på en svært avvikende måte, gjorde ingen kvinner gravide i studiene våre. Så på den måten gir overvåkingen bedre muligheter.

– Men når det gjelder å velge mellom de eggene som deler seg normalt, er det svært mange forskjellige parametere som har betydning. Det finnes nok ikke en universell modell som kan brukes til å peke ut de eggene som gir best muligheter for en graviditet, sier Kirkegaard.

Mange forsøk mislykkes

Kirstine Kirkegaard mener at den store interessen bunner i at mange kunstige befruktninger i dag mislykkes.

– Sjansen for å bli gravid er faktisk ikke større enn 20 prosent. Det er altså størst mulighet for at behandlingen ikke lykkes. Derfor setter man inn flere egg. Men det øker risikoen for sykdommer og for å få tvillinger. En annen mulighet er å gjenta behandlingen, men det er også belastende både fysisk og psykisk, sier Kirkegaard.

Dermed håper flere forskere at det nye overvåkningsutstyret kan være med på å gjøre fertilitetsbehandlingen mer effektiv.

Reklamevideo fra Fertilitech som viser hvordan teknologien brukes.

Referanser:

Inter- and intra-observer variability of time-lapse annotations, 2013, Human Reproduction

Hatching of in vitro fertilized human embryos is influenced by fertilization method. 2013, Fertility and Sterility, DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.005

Time-lapse parameters as predictors of blastocyst development and pregnancy outcome in embryos from good prognosis patients: a prospective cohort study. 2013, Human Reproduction, doi: 10.1093/humrep/det300

Effect of oxygen concentration on human embryo development evaluated by time-lapse monitoring. 2012, Fertility and Sterility, doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.11.028

A randomized clinical trial comparing embryo culture in a conventional incubator with a time-lapse incubator. 2012, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, doi: 10.1007/s10815-012-9750-x

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS