Får velge kjønn på barnet

En gruppe amerikanske foreldre får velge kjønnet på sitt ufødte barn i en ny og kontroversiell studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Amerikanske leger har satt i gang en studie som skal undersøke effektene av å la foreldre velge kjønnet på sitt ufødte barn.

Genetisk undersøkelse

Teknikken som blir tatt i bruk kalles preimplantasjonsdiagnostikk, og innebærer en genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren i forbindelse med assistert befruktning.

Det kan være mange grunner til å gjennomføre en slik genetisk undersøkelse. Det kan for eksempel handle om frykt for at barnet skal ha en alvorlig arvelig sykdom.

I andre tilfeller har man sortert befruktede egg for å redde syke barn. Dette går ut på at man velger et befruktet egg som vil gi et søsken med en vevstype som passer det syke barnet.

Sorteringssamfunnet

Motstanderne av denne teknikken snakker gjerne om designerbabyer og sorteringssamfunnet.

De etiske betenkelighetene ved å sortere ut barn på grunnlag av smak og behag er relativt åpenbare.

Enkelte mener imidlertid at menneskelivet er hellig fra cellen er befruktet og at sortering er uetisk uansett hvilken årsak som ligger bak.

Mehmet

I Norge ble det het debatt omkring preimplantasjonsdiagnostikk i forbindelse med Mehmet-saken.

Dette har nemlig vært forbudt i her i landet bortsett fra i tilfeller med “alvorlig kjønnsbundet sykdom uten behandlingsmuligheter”.

Etter Mehmet-saken ble imidlertid adgangen til å bruke denne teknikken utvidet ved at en dispensasjonsnemnd kan gi tillatelse til genetisk undersøkelse av befruktede egg “ved alvorlig arvelig sykdom”.

Forbudt i mange land

I den nye amerikanske studien får foreldrene lov til å velge kjønnet på sitt barn. Denne typen utvelging på ikke-medisinsk grunnlag er kontroversiell, og forbudt i mange land.

Argumentene går ut på at det vil kunne skape kjønnsdiskriminering, eller at det går på tvers av prinsippet om at foreldre skal elske sine barn uten forbehold.

Så har det også tatt forskerne i Huston ni år å få lov til å gjennomføre undersøkelsen. De satte i gang i forrige måned, og skal undersøke barnas helse så vel som sosiale faktorer i familiene hvor de vokser opp.

- Allmenn oppfatning

Legene har allerede en venteliste på 50 par, men de kommer bare til å akseptere foreldre som allerede har et barn, og som vil ha en nummer to av motsatt kjønn. Dette kaller de “familiebalansering”.

USA har ikke lovregulert denne såkalte sosiale kjønnsseleksjonen, men både American Society for Reproductive Medicine og American College of Obstetricians and Gynecologists har sendt ut offentlige kunngjøringer hvor de tar avstand fra dette.

- Disse kunngjøringene er basert på allmenne oppfatninger og ikke på utfall. Allmenne oppfatninger er viktige, men bør ikke brukes til å forby noe, sier Sandra Carson ved Baylor College of Medicine i Huston, Texas. Hun er en av legene som står bak studien.

Allerede vanlig

Det er mye som tyder på at valg av kjønn ved assistert befruktning allerede er vanlig i USA.

En tidligere studie avdekket at nesten tre prosent av alle prosedyrer for kunstig befruktning ble brukt til å bestemme barnets kjønn. Assistert befruktning gjennomføres flere tusen ganger i året i USA.

Referanser:

K. Sermon, C. Moutou, J. Harper, J. Geraedts, P. Scriven, L. Wilton, M.C. Magli, A. Michiels, S. Viville og C. De Die; ESHRE PGD Consortium data collection IV: May-December 2001; Human Reproduction 2005; 20(1):19-34; doi: 10.1093/humrep/deh552.

Lenker:

Nature: Trial aims to measure social effects of choosing babies’ sex
Bioteknologinemnda: Preimplantasjonsdiagnostikk (pdf)
Tidsskrift for Den norske lægeforening: Omkamp om testing av befruktet egg

Powered by Labrador CMS