Vil etikkvurdere patenter

Er det uproblematisk å ta patent på brokkoli? Hvem som helst bør kunne be om etikkvurdering av patenter, mener Patentnemnda.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke tillatt å patentere plantesorter eller dyreraser, men oppfinnelser som ikke begrenser seg til spesifikke plantesorter og dyrearter er det mulig å patentere. (Foto: Shutterstock)

Dette er blant hovedpunktene i Etisk nemnd for patentsaker, eller Patentnemnda, sitt høringssvar om endringer i patentloven.

Flere kontroversielle patenter de siste årene, både i Norge og internasjonalt, reiser etisk vanskelige problemstillinger.

Patent på vanlig tomat og brokkoli, hurtigvoksende genmodifisert laks og sekvenserte brystkreftgener er bare noen slike eksempler.

Trolig vil vi få flere slike i fremtiden.

- Vi ser en veldig utvikling innenfor bioteknologi og syntetisk biologi, og her vil det komme mange søknader fremover, forteller Ellen-Marie Forsberg.

Hun er medlem Patentnemnda, og forsker på ansvarlig innovasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Brudd på offentlig orden og moral?

I Norge er det Patentstyret som behandler patentsøknader. Hvis de er i tvil om patentlovens § 1b, som fastsetter at det ikke skal gis patent som ”strider mot offentlig orden og moral”, kan de be om råd fra Patentnemnda.

Over tid har det vist seg at Patentstyret sjelden er i tvil på dette punktet, eller at søknadene i slike tvilstilfeller gjerne blir avvist på andre grunnlag.

Patentnemnda spiller derfor en minimal rolle i dag.

Etikken bør ivaretas

I høringssvaret behandles også nemndas fremtid.

Et av forslagene er å etablere en ordning der hvem som helst kan be om vurdering av de etiske sidene av en patentsøknad eller et patent.

- En slik ordning kunne gitt nemnda flere saker og bidratt til å sikre at etiske hensyn som reises ved patentering ivaretas, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for nemnda.

Årsmelding over alle patenter

Patentnemnda etterlyser også større åpenhet og tilgjengelig informasjon om innvilgede patentsøknader.

Et forslag er at Patentstyret bør avgi en årsmelding til Stortinget over innvilgede patenter, med en oversikt over saker og temaer av etisk interesse.

Dette er inspirert av et lignende initiativ fra det tyske Bundestag, der de ønsker et system der patenter innen bioteknologi som er innvilget er gjort tilgjengelige for allmennheten, og der interesserte på en enkel måte kan få innsyn i hvilke etiske aspekter patentene innebærer.

- Det er viktig at samfunnet får god informasjon som kan bidra til debatt, avslutter Ingierd.

Powered by Labrador CMS