Nye arter banker på

En rekke fremmede arter kan stå klare til å rykke inn i norsk natur. Disse betegnes som dørstokkarter. 30 slike arter utgjør en så høy risiko at de blir svartelistet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søramerikansk minérflue (Liriomyza huidobrensis) er et eksempel på en dørstokkart som er introdusert til drivhus som blindpassasjer på europeiske planter, men som ennå ikke har klart å etablere seg i norsk natur på grunn av lave vintertemperaturer. Kategori: ingen kjent risiko. (Foto: Erling Fløistad)

Det viser resultater fra arbeidet med Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.

Dørstokkarter er fremmede arter som ikke er kommet til Norge ennå, men som en forventer kan komme hit og etablere en reproduserende bestand i nær framtid.

Flere arter står klare til å krysse dørstokken:

Insekter som i dag bare lever i drivhus eller i kompostdunger; det store antallet hageplanter som foreløpig ikke har tatt steget ut i norsk natur; arter med bestander i våre naboland som har potensial for å spre seg til Norge, samt arter som lever i områder med naturtyper og klima som ligner norske forhold og som har potensial til å bli spredt via menneskets hjelp til norske områder.

30 dørstokkarter på svartelista

Artsdatabankens økologiske risikovurderinger har en avgrensning på 50 år fram i tid. Fordi dørstokkarter på sikt kan utgjøre en risiko er 203 dørstokkarter inkludert i arbeidet med Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.

Av de registrerte dørstokkartene har 134 blitt risikovurdert. Resultatene viser at 30 arter er plassert i de to kategoriene som utgjør svartelista: 7 i svært høy risiko (SE) og 23 i høy risiko (HI).

Furuvednematode og sebramusling er de to dørstokkartene som er svartelistet med svært høy risiko. Furuvednematode er en parasitt på furu som spres mellom trær ved hjelp av furubukker og den finnes i land med tilsvarende klima som i Norge.

Parasitten fører til at trærne visner og dør. Sebramuslingen tar over både føden og plassen til stedegne nøkkelarter i økosystemene der den etablerer seg.

Det er artsgruppene biller tovinger og ferskvannsfisk som har som har flest representanter blant dørstokkarter.

De fleste dørstokkartene som er behandlet har sin naturlige opprinnelse i Europa (55 arter), etterfulgt av Nord-Amerika med 39 arter og Asia med 26 arter. De vanligste habitattypene for disse dørstokkartene er konstruert fastmark, saltvann og skog.

Lenke:

Artsdatabanken: Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 (pdf)

Powered by Labrador CMS