Forskere har funnet ut at det finnes opp mot 53 000 forskjellige trearter i verdens tropiske skoger. Det er omkring 400 ganger så mange som i Europa. (Foto: Colourbox)

Så mange ulike trær finnes det i tropene

I tropene er det omkring 400 ganger så mange trearter som i Europa, viser ny studie..

Den norske skogen inneholder rundt 30 ulike trær. I tillegg kommer en håndfull innflyttere som har sneket seg inn over landegrensen.

Den tempererte delen av Europa – alt nord for Pyreneene – har 124 trearter. Det ville nok sett imponerende ut hvis man plantet dem ved siden av hverandre. Likevel er det ufattelig langt opp til variasjonen i tropene.

I de store tropiske skogene i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika lever mellom 40 000 og 53 000 forskjellige arter. Mange av dem er fortsatt ikke beskrevet av forskerne, viser en ny studie.

– Dette viser hvor lite vi egentlig vet om artsrikdommen i tropiske strøk. Disse trærne er ikke godt nok beskyttet, og hvis de dør ut, kan de ta hele økosystemer med seg, forteller seniorforsker Ida Theilade ved seksjon for global utvikling ved Københavns Universitet.

– Viktig studie

Professor Jens-Christian Svenning forsker på biologisk mangfold ved institutt for bioscience ved Aarhus Universitet i Danmark.

Han forteller at den nye forskningen bidrar med ny kunnskap om naturens mangfold. Han mener det er problematisk at det biologiske mangfoldet reduseres raskt, samtidig som vi vet for lite om artene som forsvinner.

Bare omkring to millioner av verdens ti millioner arter er beskrevet.

– Det gjør det mye vanskeligere å verne mangfoldet. Dette er et positivt bidrag – men vi trenger mye mer, sier Svenning.

Truer også dyrearter

I den nye studien anslår forskerne antallet tropiske trearter. De mener at mange av artene er mer truet enn antatt.

Ifølge Ida Theilade er mange av trærne svært sjeldne og finnes i små befolkninger, og bevaringsarbeidet må dermed justeres.

De store områdene i tropene hvor naturen blir beskyttet, dekker nemlig ikke alle de truede artene.

Konsekvensene kan bli store når trær dør ut, siden mange dyr er høyt spesialiserte i valget av trær de lever i eller av.

– Vi har ikke noe overblikk over disse forholdene. Dermed kjenner vi ikke konsekvensene av at visse trær dør ut, sier Theilade.

Paranøtten avhengig av orkidé

Et eksempel på samspillet mellom dyr og trær finner vi hos paranøtten.

Dette treet blir bare bestøvet av en bestemt type bie som igjen er avhengig en spesifikk type orkidé, som bare vokser i tretoppene i uberørt regnskog. Derfor er det ingen som har klart å dyrke paranøtter i plantasjer.

Forsvinner orkideen, forsvinner biene og til slutt paranøtten.

– Slike farer for verdens biologisk mangfold ligger og lurer fordi vi vet for lite om disse artene, forklarer Theilade.

Færrest trær i Afrika

Det kommer ikke som noen overraskelse for forskerne at det finnes flere trær i tropene enn for eksempel i Europa.

Tropene har blant annet hatt et stabilt klima i millioner av år. Skandinavia har bare vært isfritt i 10.000 år, det har ikke vært tid til å skape noe stort mangfold.

Likevel ble forskerne overrasket.

– Vi har alltid trodd at Amazonas inneholdt flest trearter. Nå ser vi at det er like mange i Sørøst-Asia, forteller Theilade.

Ifølge forskerne inneholder de tropiske skogene i Sør- og Mellom-Amerika mellom 19 000 og 24 000 arter. Det samme gjør skogene i Sørøst-Asia, mens det i Afrika bare er mellom 4600 og 6000 trearter.

Studert over en halv million trær

Forskerne samlet inn data fra en lang rekke mindre studier. I alt fant de opplysninger om 657 650 tropiske trearter. De målte også opp 3300 av trærne gjennom feltarbeid i blant annet Kambodsja.

De studerte også antall arter i små stikkprøver. Dermed kunne de regne seg frem til hvor mange arter som fortsatt måtte være inne i de ufremkommelige regnskogene.

Ida Theilade håper at studien kan være et argument for å bevare større deler av de tropiske skogene.

Referanse:

J. W. Ferry Slik mfl.: An estimate of the number of tropical tree species, PNAS (2015), DOI: 10.1073/pnas.1423147112 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS