I en sprekk i granitten fant forskeren disse sopphyfene, som har vokst på en krystall. Nettverket av tråder, også kalt mycel, er soppens egentlige kropp. Det vi til daglig kaller sopp er egentlig bare en sopps fruktlegemer (kjønnsorganer). (Bildet er tatt med elektronmikroskop av Henrik Drake og Magnus Ivarsson)

Sopp funnet 740 meter nede i svensk fjell

Flere hundre meter nede i berggrunnen finnes det ikke oksygen og nesten ikke næringsstoffer.

Her har svenske forskere nå funnet fossiler etter sopper i en borekjerne hentet opp fra dypet.

Det var i et lite hulrom inne i borekjernen av granitt at forskeren Henrik Drake så at noe lå og gjemte seg.

– Hulrommet var fylt med mineralkrystaller. Disse var dekt av sopphyfer som en gang i tiden har vokst oppå dem.

– Det var som å kikke på et samfunn frosset i tiden, sier Drake på nettsidene til det sørsvenske Linnéuniversitetet.

Ekstreme former for liv

De siste årene er forskere blitt stadig mer klar over at livet på jorda omfatter mye mer enn bare det vi kan se i «det grønne beltet» opp på jordoverflaten.

Mye av livet gjemmer seg under føttene på oss – i et miljø som kalles dypbiosfæren.

Antakelig strekker dette livet seg flere kilometer ned i dypet.

Livsformene som finnes der nede har måttet tilpasse seg helt ekstreme forhold.

Første funn i sitt slag

Fortsatt vet vi veldig lite om dette livet. Vi vet også fint lite om hvordan det har oppstått og hvordan det har klart å overleve gjennom millioner av år.

Den kunnskapen vi til nå har hatt om livet i dypet har stort sett vært om bakterier. Mer komplekse livsformer langt nede under bakken – som sopper – er blitt oversett.

Når svenske forskere nå har lyktes med å finne sopper fra 740 meter nede i berggrunnen under Oskarshamn i Sør-Sverige, så er det første gang noen har klart å finne denne livsformen så langt nede i jordskorpen.

Funnet sladrer om et samspill mellom sopp og svovelbakterier i kampen for å overleve. Slik bekrefter det en hypotese som har levd en stund blant forskere på feltet.

Liv på andre planeter?

– Våre detaljerte målinger forteller tydelig at dette er en sopp som har oppholdt seg i et oksygenfritt miljø, sier Drake.

Analyser av funnet avslører samtidig at flere mikrobiologiske prosesser har funnet sted i det bittelille hulrommet langt nede under bakken. Metan er blitt konsumert og mengden sulfat er blitt redusert.

Selv om forskerne ikke har klart å aldersbestemme soppfossilet, er det spor som peker i retning av det er et par titalls millioner år gammelt.

Kanskje kan funnet de svenske forskerne har gjort gi ledetråder til liv på andre planeter eller måner, der levende organismer ikke kan eksistere på overflaten på grunn av stråling.

Muligens kan det også slike steder finnes liv nede under overflaten.

 

Referanse:

Henrik Drake m. fl: «Anaerobic consortia of fungi and sulfate reducing bacteria in deep granite fractures», Nature Communications, juli 2017, Artikkelen

Powered by Labrador CMS