Flere mener den gylne padda fra Costa Rica døde ut på grunn av soppinfeksjoner. (Foto: Charles H. Smith / Wikimedia Commons)

Froskedød skyldes sopp fra Øst-Asia

Forskere har funnet opprinnelsen til soppen som har bidratt til at flere typer frosker, padder og salamandre er utryddet.

Verdens amfibier trues fra flere hold samtidig. Blant de viktigste truslene er ødeleggelse av leveområder, avskoging, klimaendringer, forurensning og, ikke minst, sykdommer.

Den mest alvorlige enkeltsykdommen er chytridiomycose. Den angriper huden, påvirker evnen til å regulere vann- og elektrolyttnivåer og fører til slutt til hjertesvikt. 

Sykdommen forårsakes av soppen Batrachochytrium dendrobatidis, også kalt chytrid-soppen. Den går fra dyr til dyr og sprer seg raskt i naturen og forårsaker katastrofal dødelighet og tilbakegang hos enkelte arter.

Selv om soppen har infisert amfibier over store deler av verden, har forskere så langt ikke kunnet forklare hvor den kommer fra. Nå peker imidlertid en ny studie på at smitten har oppstått i Øst-Asia.

Anbefaler skjerpet biosikkerhet

Forskerne understreker behovet for å skjerpe inn biosikkerheten over landegrensene. Dette inkluderer et mulig forbud mot handel med amfibier som kjæledyr, for å sikre overlevelse av sårbare arter.

– Biologer har kjent siden 1990-tallet at chytrid-soppen står bak tilbakegangen for mange amfibiske arter, men til nå har vi ikke vært kunne identifisere nøyaktig hvor den kom fra, sier forsker Simon O’Hanlon fra Imperial College London. Han er en av forskerne bak studien. 

– I vår studie løser vi dette problemet og viser at linjen som har forårsaket en slik ødeleggelse, kan spores tilbake til Øst-Asia, sier O’Hanlon.

Internasjonalt samarbeid

I denne siste studien samlet et internasjonalt team med 38 institusjoner prøver av soppen fra hele verden. De undersøkte DNA-et i hver av prøvene og kombinerte dataene med DNA fra tidligere studier for å lage en samling på 234 prøver.

Forskere analyserte dataene og så på forskjeller i DNA-et. Fra prøvene identifiserte de fire genetiske hovedlinjer av soppen, hvorav tre fantes globalt. En fjerde linje ble funnet bare i Korea, på frosker som var innfødte i regionen.

Kjæledyrhandel sprer smittestoffet

Den nye studien støtter hypotesen om at istedenfor å dateres tilbake tusenvis av år, som tidligere antatt, var det først for 50 til 120 år siden at sykdomsområdet ble mye større. Dette stemmer overens med den raske globale utvidelsen av handel mellom land.

Ifølge forskerne har menneskelig bevegelse av amfibier, som gjennom kjæledyrhandelen, direkte bidratt til å spre soppen rundt om i verden. De legger til at studien deres er et tydelig argument for et forbud mot handel med amfibier fra Asia, på grunn av høy risiko forbundet med eksport av tidligere ukjente stammer av chytrid ut av denne regionen.

Forskerne understreker også trusselen om et annet amfibiepatogen som også har kommet fra Asia (B. salamandrivorans eller BSal), som kan påvirke salamandere i Europa dersom spredning også knytter seg til den globale handel med kjæledyr-amfibier fra Asia.

Dette er først og fremst en internasjonal studie, men forskere NTNU Vitenskapsmuseet har vært med på å sekvensere genomene av frosker infisert av chytrid-bakteriene som fantes i museumssamlingene.

Powered by Labrador CMS