Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Pukkellaksen opptrer i så enorme mengder der den først slår til at den blir ganske dominerende.
Pukkellaksen opptrer i så enorme mengder der den først slår til at den blir ganske dominerende.

Pukkellaksen truer økosystemet i norske elver

Den er aggressiv og ser ut som en liten krokodille. Pukkellaks har de siste årene invadert norske elver i økende grad, og neste år er det forventet en rekordartet invasjon i Norge og særlig i Finnmark.

Det er stor bekymring for hvilke økologiske og økonomiske konsekvenser dette kan ha for Norge.

Miljødirektoratet har derfor opprettet en nasjonal kompetansegruppe som skal gi råd om tiltak mot pukkellaks, og Veterinærinstituttet er med i den gruppen.

Podcast: Om pukkellaks

Pukkellaksen er tema i en denne episoden av VETpodden fra Veterinærinstituttet. Gjest er forsker ved Veterinærinstituttet Roar Sandodden, også sekretær i kompetansegruppen.

Hør hele episoden her.

Voldsom økning de siste årene

Pukkellaksen tilhører gruppen såkalte stillehavslakser, og den hører egentlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

På 1960-tallet så startet russere å sette ut pukkellaks vestover i retning mot Norge og på Kolahalvøya og siden da har vi hatt innslag av arten i Norge.

– Men de første utsettingene gikk ikke så veldig bra. På 1990-tallet har det vært utsettinger som har slått an bedre og som tydeligvis trives bedre i områdene våre. De siste årene har det økt voldsomt med store mengder av pukkellaks i norske elver, sier forsker Roar Sandodden ved Veterinærinstituttet.

Roar Sandodden er forsker ved Veterinærinstituttetogså og sekretær i kompetansegruppen mot pukkellaks.
Roar Sandodden er forsker ved Veterinærinstituttetogså og sekretær i kompetansegruppen mot pukkellaks.

Konkurranse om gyteplasser

Den fremmede og uønskede fisken konkurrerer med våre opprinnelige fiskearter som atlanterhavslaksen, sjøørret og sjørøye.

Pukkellaksen opptrer i så enorme mengder der den først slår til at den blir ganske dominerende.

Den gyter i samme område som atlanterhavslaksen og det er tydelige tegn på at det er konkurranse om gyteplassene.

Ser ut som en liten krokodille

Sandodden forteller at pukkellaksen kan opptre i store mengder og er veldig aggressiv.

I gytedrakt ser hannene ut som en liten krokodille og de kan jage i store stimer. Så det er snakk om fysisk konkurranse om gyteplassene.

– Pukkellaksen vil potensielt kunne endre økosystemet ganske dramatisk i norske elver. Det er litt vanskelig å spå hva som kan skje, men når vi får en helt ny art som opptrer så massivt, så er det klart at det vil ha en påvirkning, forteller Sandodden.

Kompetansegruppe mot pukkellaks

Miljødirektoratet har nedsatt en kompetansegruppe mot pukkellaks som består av fagpersoner fra Miljødirektoratet, Statsforvalteren, NINA, Havforskningsinstituttet, Finnmarkseiendommen, Tanavassdragets fiskeforvaltning og Veterinærinstituttet.

Gruppen skal vurdere og gi råd om fangstmetoder, hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot og hvordan pukkellaksen kan bekjempes.

Målet er blant annet å hindre pukkellaks i å komme opp i elvene og formere seg.

Pukkellaksen kan opptre i store mengder og er veldig aggressiv. I gytedrakt ser hannene ut som en liten krokodille og de kan jage i store stimer.
Pukkellaksen kan opptre i store mengder og er veldig aggressiv. I gytedrakt ser hannene ut som en liten krokodille og de kan jage i store stimer.

Forventer store mengder neste år

Forskerne vet ikke hvor mye fisk som vil komme til sommeren, men det er all grunn til å tro at det kommer store mengder.

– Vi vet at i mange vassdrag så var det mye pukkellaks i fjor som da kommer tilbake til neste år, for de har toårig livssyklus, forteller Sandodden.

Vi har to ulike bestander av pukkellaks i Norge: en som gyter i partallsår og en som gyter i oddetallsår.

– Det er den som gyter i oddetallsår som opptrer mest tallrik i Norge, så vi er spente å se hva som skjer til sommeren, men vi vil gjøre så godt vi kan, forteller Sandodden.

De er avhengig av et stort lokalt engasjement for å lykkes med bekjempelsen mot pukkellaksen. Heldigvis ser de at berørte parter slik som ulike forpaktere, lokale jeger og fiskeforeninger, grunneiere med flere har mobilisert massivt.

Pukkellaks har de siste årene invadert norske elver i økende grad, og i 2023 er det forventet en rekordartet invasjon i Norge og særlig i Finnmark.
Pukkellaks har de siste årene invadert norske elver i økende grad, og i 2023 er det forventet en rekordartet invasjon i Norge og særlig i Finnmark.

Over 20.000 pukkellaks i Vesterelva i Varanger i fjor

– Det er en voldsom vilje og dugnadsinnsats som mobiliseres når det jobbes med dette, og det er nærmest et skiftarbeid som går kontinuerlig dag og natt hele sommeren, sier Sandodden.

Som et eksempel trekker han frem Vesterelva i Varanger, som er et lite vassdrag. Der ble det fanget over 20.000 pukkellaks i fjor.

Men hvordan skal vi stoppe spredningen av pukkellaksen? Hør Roar Sandodden fortelle mer om bekjempelsen mot pukkellaks og hva tiltaksgruppen skal jobbe med i VETpodden her:

Powered by Labrador CMS