Vitenskapen seirer i Ohio

Ohios utdanningsråd har fattet en avgjørelse som styrker undervisningen av Charles Darwins evolusjonsteori i skolen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Charles Sarwin."

Rådet har bestemt seg for å fjerne en formulering i læreplanen vedtatt i 2002.

Den sier at elever ved offentlige skoler bør kunne “beskrive hvordan forskere fortsatt undersøker og gjør kritiske analyser av aspekter ved evolusjonsteorien”.

“Kritiske analyser”

Det er selvfølgelig helt i vitenskapens ånd å sørge for at skoleelever lærer seg å stille kritiske spørsmål, og formuleringen virker kanskje harmløs ved første øyekast.

Frasen “kritiske analyser” blir imidlertid ofte brukt av talsmenn for intelligent design (ID), for å unngå å bruke andre formuleringer mot evolusjonsteorien, som kanskje ville blitt oppfattet som religiøse argumenter.

Tidsskriftet Science kommenterer at det er uvisst hvorvidt avgjørelsen i Ohio markerer fremgang for evolusjonsteorien, eller om den bare viser at pendelen svinger nok en gang.

“Styrkene og svakhetene”

- Jeg tror dette betyr det samme som det alltid betyr. Kreasjonismen kommer ikke til å forsvinne, men den kommer nå til å synke tilbake i den oksygenfattige delen av sumpen hvor den kom fra, sier biologiprofessor Steve Rissing fra Ohio.

Rissings oppfatning er imidlertid ikke nødvendigvis representativ for befolkningen generelt.

Ifølge Discovery Institute (en organisasjon som promoterer intelligent design) skal en nylig spørreundersøkelse ha vist at to tredjedeler av befolkningen i Ohio mener at både “styrkene og svakhetene” ved Darwins evolusjonsteori bør undervises.

Evolusjonsteorien er en av vitenskapens mest slitesterke teorier. Den står så sterkt at dette kan sammenlignes med at “styrkene og svakhetene” ved teorien om tyngdekraften, eller teorien om atomer og molekyler, også burde undervises.

“Fantastisk triumf”

Det amerikanske National Center for Science Education, en organisasjon som forsvarer undervisningen av evolusjonsteori i skolen, kaller avgjørelsen i Ohio en “fantastisk triumf” for elevene i staten.

Læreplanen inneholdt også et forslag om å dele opp klassen for å lage debatter for og imot evolusjon.

Det er uklart hvorvidt dette faktisk ble gjennomført på noen skoler, men Discovery Institute, har løftet Ohios standard frem som den “riktige” måten å gjøre ting på.

De nå fjernede formuleringene i Ohios læreplan har også blitt kopiert i andre stater, som i Arizona, Kansas og South Carolina.

Dom og lobbyvirksomhet

Flere faktorer har ført til at formuleringene ble fjernet i Ohio. Rettssaken i Pennsylvania kalt Kitzmiller et al. vs. Dover Area School District er en av dem. Her avviste retten et krav fra et lokalt skolestyre om at elevene skulle informeres om intelligent design.

Like etter at denne dommen falt, ble utdanningsrådet i Ohio gjort oppmerksomme på at formuleringene i læreplanen var påvirket av kreasjonister. Det var organisasjonen Americans United for the Separation of Church and State som påpekte dette.

Det har også foregått tung lobbyvirksomhet fra forskere og fra organisasjonen Ohio Citizens for Science.

Lenker:

National Center for Science Education: Ohio’s antievolutionary lesson plan removed
Nature: Ohio Board Boots Anti-Evolution Policy

Powered by Labrador CMS