Flyvende hester?

Er hesten i nærere slekt med flaggermusen enn den er med kua?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flaggermus har alltid vært litt problematiske. Og jeg tenker ikke nå på vampyrskrekk og mørkredde unger, jeg tenker på de stakkars biologene som aldri får bestemt seg for hvor de skal plassere flaggermusene i den biologiske systematikken.

Ut fra analyser av DNA foreslår japanske forskere nå å plassere flaggermus i en gruppe sammen med blant annet hesten. I følge deres analyser er hesten bare nærere i slekt med hunder og katter, enn de er med flaggermus.

Radikalt

Forslaget bryter radikalt med tradisjonell systematikk, der hest og ku plasseres tett sammen i de to ordenene upartåete og partåete hovdyr (Perissodactyla og Artiodactyla).

Forskerne har lenge ment at de partåete hovdyrene (altså blant annet kuene) er i om mulig enda nærere slekt med hundene og kattene i ordenen Carnivora (rovdyr) - mens flaggermusene (i ordenen Chiroptera) har vært plassert et helt annet sted i slektstreet.

Nå konkluderer altså et team japanske forskere med at det er hesten og de andre upartåete hovdyrene som er nærmest beslektet med rovdyrene, samtidig som de drar flaggermusene inn i suppa.

Det hele er basert på DNA-analyser. At mange anatomiske trekk så langt er blitt tolket i retning av helt andre konklusjoner, borger vel for at forslaget vil vekke debatt innad blant verdens systematikere?

Flaggermus og flaggermus?

Ordenen Flaggermus deles vanligvis i to underordener, flyvende hunder og småflaggermus. De første er store, med hundeliknende hoder, og er utbredt i Afrika, Sørøst-Asia, Australia og Oceania. Småflaggermusene, som vi kjenner her hjemme fra, er utbredt over hele kloden.

Det at de to underordenene er så vidt ulike (de flyr, mer ser ellers temmelig forskjellige ut), har fått mange til å foreslå at de slett ikke er i slekt. Men dette har aldri kommet lenger enn til å være et tema for faglig debatt.

Tradisjonelt og delvis på grunn av flaggermusenes lite differensierte tannsett, er de blitt plassert et sted i nærheten av insekteterne (pinnsvin og spissmus), og følgelig blitt betraktet som litt primitive pattedyr.

Linné plasserte dem imidlertid i samme bås som aper og mennesker, og denne ideen dukket opp igjen for en ti femten års tid siden, da forskere foreslo at de flyvende hundene som sagt over, slett ikke er i slekt med vanlige små flaggermus, men snarere var å betrakte som flyvende og fjerne slektninger av oss selv.

Ikke alle biologer applauderte.

Og nå dukker altså denne hesteforbindelsen opp.

Pegasofera

De japanske forskerne foreslår å plassere flaggermusene sammen med blant annet hester, kuer, hunder, katter, hvaler og insektetere i en superorden de kaller Pegasofera.

Forskerne så på genetiske mutasjoner forårsaket av såkalte retroposoner, deler av DNA som kan kopiere seg selv inn i RNA, for så å kopiere seg tilbake til DNA på et annet sted på kromosomet.

Arter som er i nær slekt med hverandre vil dele flere slike mutasjoner enn fjernere beslektede arter.

Vanligvis sette forskerne opp slektstrær på basis av morfologiske likhetstrekk og likhet i rekkefølgen av basene i DNA. De japanske forskernes tilnærming er ny - og gir altså et annet bilde.

Biologene må nå ta en ny titt på fossilene, for å se om de kan finne en felles stamfar for både flaggermus, hester og hunder. Gruppen Pegasofera vil i så fall, slik de japanske forskerne også foreslår i sin artikkel, bli en clad.

Kladistikk er biologisk systematikk som arbeider med såkalt monofyletiske grupper, systematiske grupper som inneholder en opprinnelsesart og alle dens etterkommere.

Du kan lese originalartikkelen i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Powered by Labrador CMS