Forskerne er enige: Gratis jobbparkering er et problem hvis bilbruken skal ned.

Flere lar bilen stå om de må betale for parkering på arbeidsplassen

Men også hjemmekontor og hyppigere avganger på buss og bane vil redusere folks bruk av privatbil til jobben.

Et bedre kollektivtilbud får mange til å sette igjen bilen hjemme. Det gjør også dyrere parkering. Å bygge boliger og arbeidsplasser nærmere hverandre betyr derimot lite, forteller forskningsleder Susanne Nordbakke på Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hun snakker om en fersk rapport som handler om hvordan flere kan la være å kjøre bil til jobben. Rapporten går mest i detalj om Oslo, der 42 prosent i dag kjører selv eller sitter på med privatbil. 38 prosent reiser kollektivt.

Forskerne har også sett på arbeidsreisene i Bergen og Trondheim.

Susanne Nordbakke innrømmer at det er kontroversielt å forlange at folk skal betale for å parkere på arbeidsplassen.

– Bedre kollektivtransport vil gi den største effekten, sier Nordbakke til forskning.no.

TØI-forskerne har nemlig funnet ut at hvis kollektivtransporten går dobbelt så ofte som nå, så reduseres bilbruken med ti prosentpoeng.

– Så ser vi også veldig stor effekt av parkeringsavgift på arbeidsplassen, forteller Nordbakke.

Parkerer gratis

I dag har nesten to av tre av oss gratis parkering på arbeidsstedet – også i de største byene i landet. Hvis den andelen halveres, så kommer bilbruken til å reduseres med sju prosentpoeng.

Nordbakke innrømmer at det er kontroversielt å forlange at folk skal betale for å parkere bilen sin på arbeidsplassen.

– Men det er dette som vi ser at kan virke. Aksepten for ulike virkemidler varierer veldig. Ikke bare ut fra politisk tilhørighet, men også mellom byer, sier hun.

– Bedre kollektivtransport er et positivt tiltak som vil møte mindre motstand. Parkeringsrestriksjoner er mye vanskeligere å innføre. Da må man også ta hensyn til at folk har gode alternativer til bil, sier Nordbakke.

Skift og hjemmekontor

Det er vanskeligere å reise kollektivt for dem som arbeider skift, turnus og nattevakt.

– Vi ser at disse yrkesgruppene skiller seg ut med høyere bilbruk. Det skyldes nok også at det er slitsomme yrker, sier hun.

Hjemmekontor er en nyere mulighet for å få færre til å kjøre bil. 25 prosent av dem som vanligvis reiser til arbeid med bil, kan arbeide hjemmefra og være minst like effektive.

Ikke alle ønsker å arbeide hver dag på hjemmekontor, men fire av ti sier at de vil ha hjemmekontor én til fire dager i uken.

Gulrot og pisk

Hvis parkeringsavgiften blir satt til det samme som taksten på å reise kollektivt, så reduserer det sannsynligheten for å velge bil med 16 prosentpoeng, fant Ingunn O. Ellis ut i 2015.

Ingunn O. Ellis har også utredet parkering som virkemiddel.

– Dette er også helt i tråd med våre analyser, sier hun. Ellis er utreder for konsulentselskapet Urbanet Analyse, som har spesialisert seg på å analysere by- og kollektivtransport.

I 2015 så hun på parkering på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Hun fant blant annet ut at om folk må betale det samme i parkeringsavgift som det koster å reise kollektivt, så reduserte det sannsynligheten for å velge bil med 16 prosentpoeng.

– Det må både gulrot og pisk til for å endre reisevanene våre, sier Ellis til forskning.no.

Parkeringsrestriksjoner sammen med økt tilgjengelighet av andre alternativer fungerer godt, ifølge Ellis, som for øvrig bytter jobb og begynner hos TØI 31. juli.

Passer til bilbruk

Norce-forskerne Daniela Müller-Eie, Stian Brosvik Bayer og Einar Leknes er også opptatt av pisk og gulrot. I en kronikk på Forskersonen for snaue to år siden skrev de om billigere kollektivbilletter og bysykkel på Nord-Jæren.

Men parkeringstilbudet ved arbeidsplassene gjør at folk fortsetter å bruke bil. Når mange har gratis parkering nær arbeidsplassen, er det godt tilrettelagt for bruk av privatbil, ifølge de tre kronikkforfatterne.

Referanser:

Susanne T. Dale Nordbakke, Petter Christiansen, Øystein Engebretsen, Berit Grue, Erik Bjørnson Lunke og Julie Runde Krogstad: Akseptable tiltak for mer effektive og miljøvennlige arbeidsreiser i store byområder. TØI-rapport 1843/2021, juni 2021.

Ingunn Opheim Ellis og Arnstein Øvrum: Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. UA-rapport 64/2015, juni 2015.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS