Kjøreopplæring etter personlighetstype

Skal en spenningssøker som tror han er verdensmester bak rattet få den samme kjøreopplæringen som en forsiktig og ansvarsbevisst person med lav selvtillit som bilfører? Nå prøves en ny, forskningsbasert og personlighetstilpasset kjøreopplæring ut i Nord-Trøndelag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Faglærer i trafikkfag Stein Magne Olsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) i Stjørdal jobber sammen med Statens vegvesen og fire trafikkskoler på Innherred for å teste ut en ny måte å gi ungdom kjøreopplæring på.

Bedre holdninger - færre ulykker?

- Ved å gi kjøreelevene undervisning som passer til personlighetstypen deres, håper vi å skape gode holdninger til trafikk og dermed redusere antall trafikkulykker, sier Olsen.

I disse dager testes de første trafikkskoleelevene i Levanger og Verdal, og deles inn i fire ulike kategorier etter hvilke svar de gir på spørsmål om holdninger og atferd i trafikken.

Deretter skal de få individtilpasset opplæring på kurset Modul 4 Sikkerhetskurs på veg, som inneholder blant annet landevegskjøring.

Prosjektet er en del av Nullvisjonen Nord-Trøndelag, et stort trafikksikkerhetsprosjekt som tar sikte på å redusere ulykkestallet kraftig på vegene i fylket.

Ansvarstaker og spenningssøker

- En svensk forsker har utarbeidet testen og kategoriene “spenningssøker”, “risikotaker”, “ansvarstaker” og “trygghetssøker” for oss, og så har vi laget et tilpasset og differensiert undervisningsopplegg for disse fire typene kjøreelever, sier Stein Magne Olsen.

En “risikotaker” har høye tanker om egne ferdigheter bak rattet, liten interesse for å lære seg teori før han eller hun skal ut i trafikken og vil gjerne møte utfordringer og få prøvd seg litt.

Med en slik elev i bilen vil trafikklæren raskt oppsøke komplisert trafikk, la eleven møte krevende situasjoner og få vedkommende til å reflektere over sitt eget ferdighetsnivå som bilfører.

"Trafikkskoleinnehaver Bjørn Eriksen (til venstre) ved Verdal trafikkskole og faglærer Stein Magne Olsen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag."

Verdensmester i bil?

- Disse elevene tror gjerne de er verdensmestere, og litt av oppgaven vår er å vise dem at det nok ikke er tilfelle. Teoriforelesinger på forhånd er bortkastet på mange risikotakere, fordi de lærer best av å få prøvd seg selv i virkelige situasjoner, forklarer Stein Magne Olsen.

På den andre enden av skalaen finner vi “trygghetssøkeren”, en kjøreelev som er litt tilbakeholden og forsiktig av natur og helst vil vite at han behersker trafikkbildet før han prøver.

Å starte opplæringen med en grundig teorigjennomgang oppleves som lærerikt og betryggende for denne typen elever.

- En trygghetssøker må få mye støtte undervegs, og trafikklæreren bygger opp selvtilliten til eleven gjennom måten han underviser på, sier Stein Magne Olsen.

Bedre trivsel og holdninger

Tanken er at når kjøreelevene får opplæring som passer til deres personlighet og måte å lære på, så vil de trives bedre i kjøreskolen og dermed lære bedre og få sunnere holdninger til det å ferdes på vegene.

Undervegs i det halvannet år lange prosjektet skal man undersøke læringseffekten, og hvor fornøyd trafikklærer og elever er.

160 kjøreelever

- Målet er at til sammen 160 kjøreelever skal velge å delta i dette opplegget, sier Stein Magne Olsen.

Daglig leder ved Verdal trafikkskole, Bjørn Eriksen, understreker at en viss individtilpasning har vært praktisert ved kjøreskolen tidligere også.

- Jeg har tro på forskjellige undervisningsmetoder for ulike personligheter. Du underviser ikke ei lita, beskjeden dame på samme måten som en tøff “råner”. Men nå blir dette systematisert og vi får se om det gir resultater, sier Eriksen.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS