Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Bildet viser en forsker som øvelseskjører med simulatoren.
Bildet viser en forsker som øvelseskjører med simulatoren.

– Bilkjøring i simulator gir bedre trafikkopplæring

Øvelseskjøring i simulator i kombinasjon med vanlig kjøring kan gi bedre og tryggere opplæring.

Bruk av simulator i trafikkopplæringen er det forsket lite på i Norge. Nå har forskere testet teknologien.

– Dette er den første store studien om bruk av simulator for de som skal lære å kjøre bil her i landet, opplyser førsteamanunesis Gunhild B. Sætren ved Nord universitet.

Førsteamanunesis Gunhild B. Sætren ved Nord universitet.
Førsteamanunesis Gunhild B. Sætren ved Nord universitet.

I forsøkene med simulatoren ble det mulig for erfarne trafikklærere og trafikkskoleelever å prøve på ulike situasjoner som oppstår i trafikken uten risiko for at det skulle gå galt. For, ulikt øving på bilkjøring ute i trafikken, er det risikofritt å trene i simulator.

Ikke utbredt i Norge

Bare et fåtall trafikkskoler i Norge bruker simulator i undervisningen.

– For oss forskere er det overraskende at simulatortrening ikke er mer utbredt i trafikkopplæringen. Bare en håndfull trafikkskoler bruker simulator i dag her i landet, mens det er blitt ganske vanlig i andre sektorer med høyrisiko, som innen luftfart og navigasjon til havs, sier Sætren.

Forskningsprosjektet har foregått over fire år ved Nord universitet i Stjørdal, som driver Norges største trafikklærerutdanning.

Både erfarne trafikklærere og studenter på trafikklærerutdanningen, samt trafikkskoleelever har deltatt som informanter. I alt omfatter den ene studien intervjuer med 28 deltakere. Simulatoren de øvde på hadde et førersete, ratt, gass, gir og bremsepedaler og tre skjermer.

– En hovedkonklusjon er at jo mer studentene brukte simulatoren, jo mer fornøyd var de med opplæringen og resultatene de fikk på teoritestene etter endt opplæring med simulator, sier Sætren.

Testet mørkekjøring

I starten var det noen av studentene som sa at simulatoren var for lite realistisk i forhold til reelle trafikksituasjoner med bil utendørs.

Dette endret seg etter hvert som studentene fikk mer tid i simulatoren og ble bedre til å bruke den, går det fram av studien.

Ferdigheter i mørkekjøring ble målt med en teoritest lik den som vanligvis brukes hos Statens Vegvesen. Her fikk trafikkskoleelevene høyere score på noen av øvelsene etter simulatortrening, enn om de bare hadde øvd på tradisjonell måte med trafikklærer ute i trafikken.

– På den positive siden trakk studentene og trafikklærerne særlig fram at det var trygt, og at de slapp distraksjoner. I en simulator kan trafikklæreren være mer avslappet enn ute i trafikken, og dermed ha et større fokus på læring, sier Sætren.

Simulatoren de øvde på hadde et førersete, ratt, gass, gir og bremsepedaler og tre skjermer.
Simulatoren de øvde på hadde et førersete, ratt, gass, gir og bremsepedaler og tre skjermer.

Er det realistisk nok?

Forskeren sier at resultatene viser at trening i simulator gjør det mulig for trafikklærerne å lage realistiske øvelser i et trygt miljø, på alle nivå i trafikkopplæringen. Likevel kan simulator-trening bare være et supplement til den praktiske kjøreopplæringen, viser studien.

Et hovedspørsmål er i hvor stor grad trening i simulator oppleves som realistisk.

Sætran forklarer at dette avhenger av at opplæringen har et pedagogisk perspektiv som går ut over de tekniske begrensningene med en simulator, i forhold til vanlig opplæring ute i trafikken.

– En må på en måte godta at det ikke er det samme, men se de mulighetene for trygg opplæring på helt spesifikke situasjoner. Et eksempel der simulator faktisk gir en bedre mulighet, er den omtalte mørkekjøringa. Elevene får selv øve i simulatoren, mens det i tradisjonell mørkekjøring er trafikklæreren som kjører og forklarer, sier Sætren.

Både erfarne trafikklærere og studenter på trafikklærerutdanningen, samt trafikkskoleelever har deltatt som informanter.
Både erfarne trafikklærere og studenter på trafikklærerutdanningen, samt trafikkskoleelever har deltatt som informanter.

Under pandemien har mange trafikkskoler måttet stenge ned. Hadde skolene hatt simulatorer kunne de ha gjennomført deler av opplæringen likevel, mener Sætren.

Hun anbefaler på bakgrunn av studien at flere trafikkskoler tar i bruk simulatorer i opplæringen. Det forutsetter at de har et godt undervisningsopplegg som kan brukes i simulatortreningen, og at kjøring i bil og bruk av simulator ses i sammenheng.

En simulator til dette formålet koster om lag 200 000 kroner, noe Sætren mener kan være en fornuftig investering.

Forskerne ved Nord universitet har laget en veileder for skoler som ønsker å inkludere simulatorer i opplæringen.

Referanse:

Thor Owe Holmquist mfl.: Veiledning til bruk av kjøresimulator i trafikklærerutdanningen. FoU-rapport nr. 67, Nord universitet, 2020.

Powered by Labrador CMS