Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for vannforskning - les mer.

Slitasje fra dekk er en av de største kildene til mikroplast i miljøet.

Forskere vil ha global database for bildekk for å redusere forurensning

Det er usikkert hvor mye bildekkpartikler som havner i miljøet. Nå oppfordrer forskere industri og myndigheter til å innføre et system som skal gjøre det lettere å peke på grunnen – og på den måten redusere utslippene.

Visste du at hver eneste gang du er ute og kjører bil, slites det av mange bitte små gummipartikler? 

Det er ikke snakk om mye fra hver tur eller hver bilist, men samlet anslår forskere dette til å være en av de største kildene til mikroplast i miljøet.

– I motsetning til mange andre vanlige plasttyper ser det ikke ut til at vi finner noen gode alternativer til syntetisk gummi med det første. Med stadig økende veitrafikk er det derfor sannsynlig at utslippet vil forbli høyt i lang tid fremover.

Det sier forsker Elisabeth Rødland i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Friksjonen mellom dekk og veibane skaper små slitasjepartikler fra begge kilder, forklarer hun.

Mer enn bare gummi

Et anslag tyder på at verdens bilpark slipper ut hele seks millioner tonn dekkpartikler årlig – men det er stor usikkerhet rundt tallet. 

Det er nemlig store forskjeller på dekkene. Ikke minst er det forskjeller på hvordan vi måler utslippene. 

Forskere fra hele verden jobber derfor med å finne de beste metodene for å identifisere og måle disse partiklene.

– Dette er viktig for å kunne undersøke hvor mye som finnes på ulike steder, hvordan bildekkpartikler sprer seg til naturen og hvor mye som tas opp i ulike organismer, forklarer Rødland.

Veiene er en stor kilde til forurensing i byer og tettsteder. Her ser vi veistøv i Smestad-tunnelen i Oslo.

NIVAs forskerteam har undersøkt og testet mange ulike dekk: sommerdekk, piggfrie vinterdekk, piggdekk og ulike lastebildekk. 

Resultatene viser stor variasjon i hva dekkene inneholder.

– For å vurdere hvilken påvirkning utslipp av bildekkpartikler har på miljøet, er det viktig å ha gode og troverdige data som er sammenlignbare mellom ulike forskningsmiljøer, land eller verdensdeler, sier Rødland.

Ikke minst er det viktig for å vurdere hvilke tiltak som kan redusere utslippene.

Bildekkpartikler og andre forurensinger fra vei vaskes bort og ender i drenssystemer, som ofte leder til nærmeste vassdrag. Bildet er fra gaterengjøring i Oslo, mai 2022.

Sagt på en annen måte: Det er viktig at vi snakker samme språk, ellers blir det fort som å sammenligne epler og pærer.

Global bildekkdatabase

På veien mot mer kunnskap om bildekkpartikler og hvordan vi kan redusere utslippene, er det behov for å minske usikkerheten. 

Rødland mener at svaret ligger i en åpen, global database for bildekk som viser hva ulike bildekk faktisk inneholder.

– Vi ønsker dialog med dekkprodusenter og myndigheter om hvordan man kan etablere en slik database. Det vil gi oss bedre grunnlag for å si hvor mye bildekk som finnes i miljøet, sier Rødland.  

Forskerne mener også at samtidig med at databasen må være åpen for forskning på tvers av land og verdensdeler, må den ikke komme i konflikt med bildekkprodusentenes konkurransehensyn. 

Ifølge Rødland er det viktig at dekkprodusentene bidrar med sin kunnskap. Slik blir dataene mest mulig representative for bildekkene som brukes i dag.

– Vi har alle en interesse i å redusere miljøpåvirkningen fra bildekk og veislitasje. Veien mot dette målet mener vi går gjennom deling av tilgjengelige bildekkdata og informasjon om hvordan vi tolker disse dataene, sier Rødland.

Dette er en dekkdatabase

På grunn av mangel på lovgivning som regulerer stoffene i dekk, er ikke informasjon om stoffer og nivåer knyttet til ulike typer dekk tilgjengelig for miljømyndigheter, forskere og allmennheten. Forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) foreslår derfor å opprette en global database for bildekk.

  • Databasen bør være et samarbeid mellom forskningsmiljøer, dekkbransjen og det offentlige.
  • Databasen bør ha åpen kildekode og dele informasjon om nivåer av markører som brukes til kvantifisering, for eksempel syntetisk gummi.
  • Det bør finnes gode søkealternativer. Ulike dekktyper basert på årstid, kjøretøytype, land eller region og eventuelt dekkenes alder bør være viktige søkealternativer.
  • Data som er samlet inn fra ulike forskningsstudier, inkludert eksponeringstester og aldringseksperimenter, og data om dekkets bestanddeler og produksjonsvolum fra dekkindustrien, vil være viktige å inkludere.

For å få fortgang i arbeidet med en slik database, har NIVA nå tilgjengeliggjort sin omfattende bildekkdatabase med ulike dekk som brukes i Norge.

Referanse:

Elisabeth Rødland og Yan Lin: Actions Are Needed to Deal with the High Uncertainties in Tire Wear Particle Analyses. Environmental Science & Technology, 2023. Sammendrag. DOI: 10.1021/acs.est.3c02393

Powered by Labrador CMS