Denne artikkelen er produsert og finansiert av Statens vegvesen - les mer.

Rensetesten foregår tett på E6 ved sørenden av Nordbytunnelen, sør for Oslo.

Ny metode for rensing av tunnelvaskevann

Statens vegvesen tester nå ut en ny metode for rensing av vaskevann fra vegtunneler.

Forsøket skjer ved Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo. Hvis det blir vellykket, kan det bli brukt på ny Oslofjord-tunnel byggetrinn 2.

Student Hanna Marie Kjernsby tester en ny rensemetode for tunnelvaskevann. Målet kunne bruke denne på Oslofjord-forbindelsen, byggetrinn 2.

Metoden er den samme som nå brukes til forsøkene med å rense nitrogen i avrenning fra sprengstein på E16 mellom Bjørum og Skaret i Bærum og Hole. 

Målet er å undersøke om denne typen filtermasse kan bidra til økt rensing av tunnelvaskevann.

– Vi bruker den same filtermassen som vi har brukt for nitrogenrensing. Det vil si flishogd virke fra gråor blandet med skjellsand. Filtermassen bør gi binding av metaller. I tillegg håper vi at de oksygenfrie forholdene i filteret vil bidra til utfelling av metaller som er vanskelige å rense, forteller forsker Roger Roseth i NIBIO, Norsk Institutt for bioøkonomi.

Noen ukers testing i høst

Lene Sørlie Heier, fagressurs på forurensning og vannmiljø i Utbyggingsdivisjonen i vegvesenet, har tatt initiativet til undersøkelsene i tett samarbeid med NMBU-studenten Hanna Marie Kjernsby. 

Forsøket er Kjernsbys masteroppgave på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Testen av rensing av tunnelvaskevann har foregått i noen uker i høst. Resultatene og konklusjonene fra forsøket blir klart når analysene er klare våren 2024.

Fra venstre forskerne Hans Christian Teien og Roger Roseth følger spent med på renseforsøket som Lene Sørlie Heier har initiert og student Hanna Marie Kjernsby utfører.

Sommerstudent på Nygård

Hanna Marie Kjernsby tok del i arbeider på Oslofjord-forbindelsen i fjor sommer. Nå er hun spent på resultatene av undersøkelsene med den nye filterløsningen og måleinstrumentene. 

Testen foregår rett ved rensedammene på Vassum. Det er like sør for Vinterbro med E6-trafikken buldrende forbi. 

Den nye rensemetoden som testes ut, skjer i tett samarbeid med student Hanna Marie Kjernsby (til venstre). Til høyre står forskerne Hans-Christian Teien og Roger Roseth, og Lene Sørlie Heier i Statens vegvesen.

Håper å fjerne mer tungmetaller

Lene Sørlie Heier følger opp forsøkene fra etatens side med tanke på mulig senere bruk på Oslofjord-forbindelsen byggetrinn 2.

 Tunnelvaskevann inneholder en cocktail av ulike miljøgifter som tungmetaller og oljeforbindelser. 

Hensikten med forsøket er å se om denne typen filter kan bidra til å fjerne mer tungmetaller enn et vanlig sedimentasjonsanlegg. Det er et anlegg for rensing av vegvann.

Her er kvartetten samlet ved de to sedimentasjonsdammene ved Nordbytunnelen. Målestasjonen og rensefilteret som testes ut, ligger i bakgrunnen.

Konklusjon før sommeren 2024

Håpet er at filteret kan bidra til å fjerne sink, kobber og nikkel. Det renses ikke så godt ved sedimentasjon som eneste rensetrinn. 

Neste sommer vet forskerne mer om metoden fungerer for rensing av tunnelvaskevann. Videre vet de om den eventuelt kan brukes på den nye Oslofjord-forbindelsen byggetrinn 2, som venter på byggestart.

Vedlikehold av tunneler over hele Norge

  • Tunneler blir vasket for støv og skitt ganske ofte for å opprettholde god sikt og godt synlige skilt. Det er viktig for trafikksikkerheten.
  • Samtidig må teknisk utstyr i en tunnel kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig for å ivareta sikkerheten.
  • I gjennomsnitt stenger Statens vegvesen tunneler over 500 meter cirka én gang i måneden for vedlikehold.
  • Kilde: Statens vegvesen

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS