Parkeringsbøter, flyreiser og banktjenester får flest forbrukere til å klage til Forbrukerrådets ulike klageorganer. Men kjøp av bruktbiler er fortsatt det som flest er misfornøyd med. - I tillegg utgjør kjøp av bolig et stort problem, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Her bor forbrukerne som klager mest

I tillegg til bruktbiler seiler parkeringsbøter, flyreiser og banktjenester nå opp som det vi klager mest på, ifølge en ny rapport fra Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet la for første gang frem samlet klagestatistikk fra ulike klagenemnder og de fleste andre klageinstansene for forbrukere på en pressefrokost i dag.

Mens bruktbilkjøp har ligget stabilt på topp på listen over forbrukerhenvendelser til Forbrukerrådet i en årrekke, tegner det seg nå et nytt bilde av hvilke tjenester som ergrer oss mest.

– Nå vi har telt med alle klager i alle nemndene, viser det seg at mange klager på banktjenester, parkeringsbøter og forsinkede og innstilte fly, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Se hvorfor så mange flere klaget på flyreiser her:

I alt fikk Forbrukerrådet inn 85 000 henvendelser om kjøp av varer og tjenester i 2016. I tillegg tok de ulike klagenemndene imot 31 000 konkrete klager på varer og tjenester. Forbrukere i Troms, Oslo og Telemark klager mest, og de fra Sogn og fjordane minst, viser tall fra Forbrukerrådet.

Ialt 85 000 forbrukere kontaktet Forbrukerrådet i 2016 og ba om råd. Her er listen over henvendelser. Noen av disse resulterte senere i klager. (Foto: (Ill.: Forbrukerrådet))

Banktjenester skyter fart

I år har Forbrukerrådet også inkludert klager som går videre til Forbrukertvistutvalget, 14 ulike klagenemnder, Forbrukerombudet og Markedsrådet i oversikten. Parkeringsbøter og flyreiser utmerker seg.

– Selv om beløpene er små, er det tydelig at lite ergrer forbrukere mer enn parkeringsbøter og at de har lav terskel for å klage på dem, sier fagsjef for finans, Jorge Jensen til forskning.no.

I alt 4000 forbrukere har også klaget på ulike bank- og forsikringstjenester til Finansklagenemndene. Bankers tilsløring av priser på aksjefond er et eksempel, samt produktpakker som gjør priser vanskelig å sammenligne. 

–  Produktpakker er en av årsakene forbrukerne oppgir, for at de ikke bytter til en rimeligere boliglånsbank, påpeker Randi Flesland, som vil dette til livs slik at konkurransen blir reell. 

– Vi forventer enda flere klager på finans i tiden som kommer, fordi markedsføringen av usikrede forbrukslån er så massiv, sier Jorge Jensen.

Rapporten er bestilt av Barne- og familiedepartementet for at Solveig Horne skal få et fullstendig bilde av hvilke varer og tjenester flest forbrukere er misfornøyd med.

Telemarkinger klager mest

Faktasjef Jarle Opedal i Forbrukerrådet har i flere år analysert klagene for å finne fylkesvise forskjeller. Nordmenn klager på stort sett de samme produktene og tjenestene over hele landet. Men klageiveren varierer etter hvor i Norge vi bor.

– Innbyggere i Troms, Oslo og telemarkinger klager mest i forhold til folketallet i fylket, sier Oppedal, som leder fakta- og analyseavdelingen i Forbrukerrådet. Her er det 16 forbrukere som klager pr tusen innbyggere.

- Telemarkinger er blant de ivrigste til å klage, sier faktasjef Jarle Oppedal i Forbrukerrådet. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Hvorfor det er slik, vet ikke ekspertene.

Listen over de mest bevisste forbrukerne, eller kranglevorne om man vil, har holdt seg overraskende stabilt de siste seks årene. De tre ivrigste klagefylkene bytter bare innbyrdes plass. 

De som er minst tilbøyelige til å klage er innbyggerne i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, samt nordtrøndere. Her er det rundt ni forbrukere per tusen innbyggere som henvender seg til Forbrukerrådet.

Se hele fylkesoversikten over henvendelser her

Mange skremmes fra å klage på bolig

En av fire som kjøper bolig, oppgir at de har grunn til å klage på boligen, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort.

– Men så mange som en av tre av disse forbrukerne, klager ikke likevel, sier Randi Flesland.

Grunnen er at de ikke tør å klage fordi de får høre at det ikke nytter, eller at manglene ikke utgjør store nok beløp. I tillegg gir én av fire opp klagen underveis av dem som sender klage til forsikringsselskapet.

- Det er bekymringsfullt at svært mange av dem som mener de har grunn til å klage på boligen, ikke klager likevel, sier Thomas Bartholdsen. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

– Boligtvister tærer på ikke bare økonomien, men fører også til stress og bekymring, påpeker Jorge Jensen. 

Til sammenligning er det mye lavere terskel for å klage på håndverkertjenester.

– Vi vil at terskelen for å få medhold på prisavslag på boligkjøp må bli lavere, sier Flesland.

Forbrukere som kan ha en god sak, kan bli forledet til å tro at de ikke har noe å hente. Svært mange oppgir at de får avslag hos eierskifteselskapet når de skal klage på en mangel. Antall henvendelser til Finansklagenemnda har økt med 50 prosent i fjor. I alt 650 klagesaker kom inn til Finansklagenemnda eierskifte i fjor. 

– De fleste som finner en skjult feil eller mangel på bruktboligen henvender seg til megleren, selgeren eller eierskifteforsikringsselskapet. Vi har ingen egen klagenemnd for dette, så disse kommer ikke Forbrukerrådet så lett i kontakt med, forklarer boligansvarlig Thomas Bartholdsen.

Referanse:

Forbrukerrådet: Forbrukertrender 2016. Hovedrapporten.

Powered by Labrador CMS